Mediji

16.07.2024 Vabilo za predloge dogodkov, ki bi jih obeležili z izdajo priložnostnih kovancev V Banki Slovenije vsako leto z izdajo priložnostnih kovancev obeležimo dogodke ali obletnice, ki so pomembni za Slovenijo ali imajo širši mednarodni pomen. Tako tudi letos zbiramo predloge za obeležitev dogodkov v prihodnjih letih, in sicer od vključno leta 2026 naprej. Vaše predloge za leto 2026 pričakujemo do 30. septembra 2024.
09.07.2024 Razpoložljivi podatki nakazujejo ugodno gospodarsko sliko v drugem četrtletju Razpoložljivi podatki kažejo krepitev gospodarske aktivnosti v Sloveniji v drugem četrtletju, medtem ko je bilo v evrskem območju nadaljevanje rasti skromnejše. Inflacija se umirja tako doma kot v evrskem območju, pri čemer se ohranja visoka rast cen storitev. Domači trg dela ostaja robusten z nizko stopnjo brezposelnosti in razmeroma visoko rastjo plač.
27.06.2024 Guverner predstavil Letno poročilo Banke Slovenije 2023 Odboru Državnega zbora RS za finance Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je na seji Odbora Državnega zbora RS za finance predstavil Letno poročilo 2023 in Finančni načrt Banke Slovenije 2024.
26.06.2024 Drugo razkritje o podnebnem vplivu naložb ECB V okviru Evropske centralne banke drugič zapored razkrivamo ogljični odtis in izpostavljenost naložb Evrosistema tveganjem podnebnih sprememb. Gre za drugo, razširjeno tovrstno razkritje.
18.06.2024 Prijavite najboljša magistrska in doktorska dela Vabljeni vsi, ki ste zagovarjali svoja dela med 1. julijem 2023 in 1. julijem 2024, k prijavi vaših nalog; te sprejmemo do 31. julija 2024. Nagrajenih bo do sedem del – doktorati bodo prejeli nagrado v višini 3000 evrov, magisteriji pa 1500 evrov.
17.06.2024 Letos nadaljevanje ugodnih razmer za poslovanje bank Letošnje leto se nadaljujejo zelo ugodne razmere za poslovanje bank. Zmerna gospodarska aktivnost, ki se bo po pričakovanjih v prihodnjih četrtletjih okrepila, in višje ravni ključnih obrestnih mer ECB bistveno prispevajo k nadaljevanju visoke dobičkonosnosti bank. Glavni vir financiranja bank ostajajo vloge nebančnega sektorja, katerih obseg, kljub temu da se banke v povprečju ne odločajo za dvige depozitnih obrestnih mer, ostaja na visokih ravneh. Obseg posojil nebančnemu sektorju beleži skromno rast, porasla so predvsem posojila gospodinjstvom.
12.06.2024 Guverner predal Letno poročilo 2023 predsednici Državnega zbora RS Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je predsednici Državnega zbora RS Urški Klakočar Zupančič predal Letno poročilo 2023. V prihajajočih tednih ga bo predstavil še Odboru Državnega zbora RS za finance in Komisiji Državnega sveta RS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
11.06.2024 V letošnjem in prihodnjih dveh letih postopna krepitev gospodarske rasti in umiritev inflacije Po lanski umirjeni gospodarski rasti letos in v prihodnjih dveh letih pričakujemo njeno postopno krepitev in približevanje dolgoletnemu povprečju. Inflacija se bo v omenjenem obdobju postopno zniževala in približevala cilju cenovne stabilnosti. Na trgu dela se bo še naprej ohranjala rast zaposlenosti in rekordno nizka brezposelnost, rast plač pa se bo postopno umirjala, a ostala razmeroma visoka.
10.06.2024 Vabilo na novinarsko konferenco
07.06.2024 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer Na začetku leta se je gospodarska aktivnost v evrskem območju okrepila, inflacija se je nadalje znižala. Zadnje napovedi kažejo, da se bodo takšna gibanja nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Zato smo po devetih mesecih ohranjanja njihovega nivoja obrestne mere spustili za 25 bazičnih točk. Naše prihodnje odločitve ostajajo odvisne od nadaljnjih podatkov in inflacijskih gibanj.
03.06.2024 Krepitev družbeno odgovornih in trajnostnih naložb Banke Slovenije V Banki Slovenije podobno kot druge centralne banke v svoje naložbene okvire vključujemo tudi družbeno odgovorne in trajnostne dejavnike, s čimer sledimo strategiji podnebne nevtralnosti EU in izvajamo strategijo družbeno odgovornega in trajnostnega investiranja, ki smo jo v Banki Slovenije sprejeli lansko leto. V zadnjih letih smo tako že dosegli ambiciozni cilj in okrepili lastne naložbe v zelene, socialne in trajnostne obveznice z 32 milijonov evrov v letu 2018 na 450 milijonov evrov konec leta 2023.
28.05.2024 Poletna muzejska noč v Muzeju in Mali galeriji Banke Slovenije V soboto, 15. junija 2024, bo potekala že dvaindvajseta poletna muzejska noč. Tudi letos v Muzeju in Mali galeriji Banke Slovenije pripravljamo pester program za različne starostne skupine, muzej bo ta dan odprt med 18. in 23. uro, galerija pa bo podaljšala odpiralni čas do 24. ure. Vstopnine ni.
17.05.2024 Mednarodna konferenca Banke Slovenije in Mednarodnega denarnega sklada Na skupni konferenci Banke Slovenije in Mednarodnega denarnega sklada z naslovom Finančni sistemi v regiji srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope so sodelovali visoki mednarodni in slovenski govorci, razpravljavci in strokovnjaki iz finančnih ter svetovalnih podjetij. Razpravljali so o vprašanju, ali finančni sistemi v zadostni meri podpirajo gospodarski razvoj in kako okrepiti njihovo vlogo.
16.05.2024 Gostili smo regionalno kosilo guvernerjev Guverner Boštjan Vasle je danes v Portorožu na delovnem kosilu gostil guvernerje regije in predstavnike Mednarodnega denarnega sklada, ki so med drugim razpravljali o izzivih na področju denarne politike v CESEE regiji. Delovno kosilo je potekalo v sklopu mednarodne konference Banke Slovenije in Mednarodnega denarnega sklada.
15.05.2024 Nadaljevanje razmeroma ugodnih gospodarskih gibanj v prvem letošnjem četrtletju Gospodarska aktivnost v Sloveniji je v začetku letošnjega leta ostala razmeroma ugodna, njena medletna rast pa višja kot v povprečju evrskega območja. Še naprej jo je podpiralo domače povpraševanje, k rasti BDP pa je pozitivno prispevala tudi neto menjava s tujino. Gibanja v prvem četrtletju ohranjajo solidne gospodarske obete tudi za celotno leto 2024.
11.05.2024 Guverner in predsednica podelila nazive Mojstri digitalne prihodnosti V okviru debatnega projekta, ki ga v letošnjem letu organiziramo v Banki Slovenije, sta danes potekala veliki finale in zaključna prireditev. Pokrovitelja projekta Mojstri digitalne prihodnosti predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in guverner Boštjan Vasle sta zmagovalcem podelila zaslužena priznanja. Med srednješolci sta si naziv Mojstri digitalne prihodnosti prislužili ekipa Gimnazije Bežigrad in Gimnazije Ledina, med osnovnošolci pa ekipi Osnovne šole Domžale in Osnovne šole Venclja Perka Domžale.
07.05.2024 Dan družine in mednarodni muzejski dan v Muzeju Banke Slovenije Vsako leto maja obeležujemo mednarodni dan družine (15. maja) in mednarodni muzejski dan (18. maja). Tudi letos bomo oba dneva s posebnim programom obeležili v Muzeju Banke Slovenije. Pripravili bomo sprehod po muzeju za družine, vodeni ogled za odrasle in ekipno igro Atlantova skrivnost.
07.05.2024 Donacije Banke Slovenije 2024: vabljeni k prijavi na razpis Na razpis za donacije v letu 2024 se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in ustanove, ki izvajajo izobraževalne, znanstvene in raziskovalne dejavnosti. Rok za prijavo je 7. junij 2024.
06.05.2024 Poročilo o finančni stabilnosti: Sistemska tveganja za slovenski finančni sistem ostajajo nizka do zmerna V Banki Slovenije ocenjujemo, da se splošna raven sistemskih tveganj za bančni sistem še naprej znižuje in je na nizki do zmerni ravni. Odpornost na sistemska tveganja se je dodatno povečala. Raven negotovosti ob šibki gospodarski aktivnosti evrskega območja in zunanjih, zlasti geopolitičnih napetostih, ostaja visoka. V teh razmerah smo v primerjavi s prejšnjim poročilom zvišali nivo kibernetskega tveganja. Med sistemskimi tveganji smo znižali oceno obrestnega tveganja, ostala sistemska tveganja pa smo ohranili nespremenjena.
25.04.2024 Aktivnosti Banke Slovenije na področju omejevanja podnebnih sprememb in njihovih posledic V Banki Slovenije v okviru našega mandata prispevamo svoj delež k omejevanju podnebnih sprememb in njihovih posledic ter k doseganju ciljev Pariškega sporazuma. Tako smo oblikovali Podnebni načrt za obdobje 2024–2026, v katerem se osredotočamo na izpolnjevanje strateških smernic na področju podnebnih sprememb in varovanja okolja.
25.04.2024 Vabilo na novinarsko konferenco
24.04.2024 V Banki Slovenije smo v letu 2023 prejeli 67 prijav kršitev v sistem obveščanja
18.04.2024 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke – izjava guvernerja Na rednem Spomladanskem zasedanju Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB), ki v Washingtonu poteka ta teden, so v ospredju razprav predvsem gospodarske razmere v svetu, na katere v vse večji meri vplivajo geopolitične razmere.
16.04.2024 Vabljeni na počitniški dan v Banko Slovenije Osnovnošolske otroke tudi letos vabimo, da med počitnicami en dan preživijo v naši družbi. Pridružijo se nam lahko 30. aprila, 3. julija, 7. in 14. avgusta 2024. Počitniški dan je brezplačen, treba pa se je prijaviti. Vabljeni.
12.04.2024 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer Zadnji podatki kažejo, da se je v evrskem območju v prvem letošnjem četrtletju nadaljevala stagnacija ekonomske aktivnosti, inflacija pa se še naprej postopoma znižuje. Ker trenutna raven ključnih obrestnih mer ECB pomembno prispeva k zniževanju inflacije k 2-odstotnemu cilju, smo se člani Sveta ECB odločili, da jih ohranimo nespremenjene. Naši nadaljnji koraki pa bodo še naprej odvisni od aktualnih razmer.
12.04.2024 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke V prihodnjem tednu, od 15. do 20. aprila 2024, bo potekalo Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB), v Washingtonu.
04.04.2024 V prvem četrtletju nadaljevanje zmerne gospodarske rasti; zniževanje inflacije se je začasno prekinilo Aktualni kazalniki za prvo četrtletje v evrskem območju nakazujejo stagnacijo gospodarske aktivnosti, inflacija se postopoma umirja. V Sloveniji so gospodarske razmere v tem obdobju ostale razmeroma ugodne, zniževanje inflacije pa se je začasno prekinilo. Trg dela je ostal robusten z nizko stopnjo brezposelnosti in visoko rastjo plač.
26.03.2024 V Banki Slovenije nadaljujemo dialog z gospodarskimi družbami
22.03.2024 Vabljeni k sodelovanju na likovnem natečaju Četrt stoletja evra V Banki Slovenije se je ob svetovnem tednu denarja, ki poteka od 18. do 24. marca 2024, zvrstilo kar nekaj dogodkov. Med drugim smo že četrto leto zapored pripravili likovni natečaj, ki je namenjen vrtcem in osnovnim šolam. Prijave zbiramo do konca aprila, izdelke do konca šolskega leta, zmagovalce pa bomo objavili jeseni.
22.03.2024 Svetovni teden denarja v Banki Slovenije V Banki Slovenije smo 18. marca 2024 s seminarjem za pedagoške delavce, na katerem so sodelovali predstavniki različnih institucij, odprli svetovni teden denarja v Sloveniji. V Muzeju Banke Slovenije, na družbenih omrežjih in na daljavo so potekale različne aktivnosti za osnove in srednje šole ter ostale zainteresirane. V sklopu tega posebnega tedna vrtce in osnovne šole vabimo tudi k sodelovanju na likovnem natečaju.
13.03.2024 Raziskava o dostopnosti finančnih virov Dostopnost do financiranja je bila tudi v letu 2023 eden izmed najmanj omejujočih dejavnikov poslovanja za podjetja. Podjetja so namreč še naprej najbolj omejevali inflacija, stroški proizvodnje ali dela in domače povpraševanje. Podjetja v raziskavi o dostopnosti finančnih virov za leto 2023 sicer poročajo o neto povečanju potreb po skoraj vseh zunanjih virih financiranja, a hkrati ocenjujejo, da se je dostopnost financiranja poslabšala za skoraj vse vire.
13.03.2024 Sprememba operativnega okvira za izvajanje denarne politike ECB Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes zaključil postopek pregleda operativnega okvira za izvajanje denarne politike, ki se je začel decembra 2022.
08.03.2024 Zbiramo likovne rešitve za priložnostne kovance V Banki Slovenije bomo v skladu z odločitvijo Vlade RS v letu 2025 izdali dva priložnostna kovanca. Namenjena bosta (i) obeležitvi 100. obletnice rojstva Mikija Mustra (spominski kovanec) in (ii) Evropski prestolnici kulture 2025 Nova Gorica – Gorizia (zbirateljski kovanci). V ta namen razpisujemo javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev omenjenih priložnostnih kovancev.
08.03.2024 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer Člani Sveta ECB smo včeraj obravnavali najnovejše napovedi za evrsko območje, ki v primerjavi s predhodnimi napovedmi za letošnje leto predvidevajo nižjo inflacijo in nekoliko počasnejšo gospodarsko rast. Na podlagi novih makroekonomskih napovedi in zadnjih podatkov, ki ob popuščanju inflacije kažejo na vztrajanje domačih inflacijskih pritiskov, smo se člani Sveta ECB odločili, da ključne obrestne mere ECB ohranimo nespremenjene.
04.03.2024 V prvem četrtletju nadaljevanje rasti gospodarske aktivnosti Podatki za evrsko območje nakazujejo zmerno krčenje gospodarske aktivnosti v začetku letošnjega leta in nadaljevanje postopnega umirjanja inflacije. V Sloveniji podatki ob raznolikih razmerah po dejavnostih kažejo na solidno četrtletno gospodarsko rast, ki pa je nekoliko nižja kot ob koncu preteklega leta; nižja je tudi inflacija. Trg dela je še naprej razmeroma robusten, rast povprečne bruto plače pa visoka.
27.02.2024 Bilateralno srečanje vodstev Banke Slovenije in irske centralne banke Člani Sveta Banke Slovenije so se danes v Sloveniji sestali na skupni seji s člani Sveta irske centralne banke. Razpravljali so o makroekonomskih razmerah in odzivih denarne politike ter o razmerah v bančnem sistemu.
22.02.2024 Računovodski izkazi ECB za leto 2023 Revidirani računovodski izkazi Evropske centralne banke (ECB) za leto 2023 izkazujejo izgubo v višini 1.266 milijonov EUR (leta 2022 je bil finančni rezultat enak nič), ki bo prenesena v bilanco stanja ECB in bo pokrita s prihodnjimi dobički. V izgubi je upoštevana sprostitev celotne rezervacije za finančna tveganja v višini 6.620 milijonov EUR, ki je delno pokrila izgubo, nastalo med letom. Za leto 2023 ne bo razdelitve dobička nacionalnim centralnim bankam v evrskem območju.
15.02.2024 Strošek košarice plačilnih storitev se lani ni bistveno spremenil; ohranjamo zgornjo mejo nadomestila za osnovni plačilni račun V Banki Slovenije v redni letni analizi ugotavljamo, da je bilo za košarico plačilnih storitev, ki odraža plačilne navade tipičnega komitenta, v letu 2023 v povprečju treba nameniti 70,22 evra letno, kar je 0,49 evra manj kot leta 2022. Ob tem razpon med najcenejšo in najdražjo ponudbo ostaja zelo velik.
14.02.2024 Verjetnost, da bi prejeli ponaredek evrske gotovine, ostaja majhna Verjetnost, da bi v Sloveniji ob rokovanju z gotovino prejeli ponaredek evrske gotovine, ostaja majhna. V sodelovanju s Policijo sicer ugotavljamo, da se je število ponarejenih bankovcev in kovancev, umaknjenih iz obtoka, lansko leto glede na leto 2022 ponovno povečalo. Ob tem pa delež ponaredkov v primerjavi z vsemi evrskimi bankovci in kovanci v obtoku v Sloveniji ostaja majhen. Podobno ugotavljamo tudi za skupno vrednost odkrite ponarejene evrske gotovine, ki se je lansko leto sicer povišala, a ostaja nizka.
14.02.2024 V lanskem letu upočasnitev rasti BDP; ob koncu leta podatki ugodnejši Po močnem popandemičnem gospodarskem okrevanju se je rast bruto domačega proizvoda v povprečju lanskega leta upočasnila, pri čemer podatki za zadnje četrtletje že kažejo na ponovno krepitev gospodarske aktivnosti. V Banki Slovenije v letošnjem letu pričakujemo zmerno rast gospodarske aktivnosti na ravni nekoliko nad dvema odstotkoma.
13.02.2024 Teden denarja v Banki Slovenije Vsako leto marca finančne ustanove obeležujemo svetovni teden denarja (Global Money Week). Letos bo potekal od 18. do 24. marca 2024 pod okriljem Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) na temo Zavarujte svoj denar, zaščitite svojo prihodnost (angl. Protect your money, secure your future). V Banki Slovenije s številnimi programi za vse starostne skupine sodelujemo že četrtič zapored. Širjenje finančnega izobraževanja in izboljšanje finančne pismenosti je namreč eno naših ključnih prizadevanj.
13.02.2024 27. februarja v prodajo še spominski kovanci in zbirke evrskih kovancev za leto 2023 v tehniki visokega sijaja – proof V Banki Slovenije bomo 27. februarja v prodajo in obtok izdali še zadnje numizmatične izdelke za leto 2023, in sicer spominske kovance ob 150. obletnici rojstva Josipa Plemlja in zbirke evrskih kovancev z letnico kovanja 2023, oboje v tehniki visokega sijaja – proof. Količine, naročene v okviru spletnega naročanja, smo rezervirali in bodo na voljo za prevzem na izbranih prevzemnih mestih do vključno 11. marca 2024.
04.02.2024 Dijaki Gimnazije Ledina so Mojstri digitalne prihodnosti V okviru debatnega projekta Mojstri digitalne prihodnosti, ki ga v letošnjem šolskem letu organiziramo v Banki Slovenije, smo dobili nove zmagovalce. Na izbornem turnirju med srednjimi šolami je v kategoriji neizkušenih debaterjev zmagala Ledina Mladina iz Gimnazije Ledina. V kategoriji izkušeni debaterji pa sta se na finalni turnir uvrstili ekipi Amethyst iz Gimnazije Bežigrad in Worcestershire sauce iz Gimnazije Vič.
30.01.2024 Razširjamo svoje delo na področju podnebnih sprememb V okviru Evropske centralne banke smo se odločili, da bomo razširili svoje delo na področju podnebnih sprememb. Opredelili smo tri področja, ki jim bomo v letih 2024 in 2025 namenjali največ pozornosti.
30.01.2024 Predstavitev ugotovitev Mednarodnega denarnega sklada ob zaključku posvetovanj v Sloveniji Danes so se zaključila redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada (MDS) v Sloveniji. Namen rednih posvetovanj je bil pregled zadnjih gospodarskih gibanj, delovanja finančnega sektorja in bančnega sistema, tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami ter izzivov za prihodnje. Prve ugotovitve so predstavili na današnji novinarski konferenci.
29.01.2024 Na prehodu v letošnje leto izboljšanje nekaterih gospodarskih kazalcev V evrskem območju se je v zadnjem lanskem četrtletju nadaljevalo ohlajanje gospodarske aktivnosti. V prihodnjih mesecih pričakujemo nadaljnje umirjanje inflacije, ki se je sicer ob koncu leta nekoliko povišala. V Sloveniji se v zadnjih mesecih kažejo nekateri znaki okrevanja, inflacija pa se postopoma umirja. Trg dela je še naprej robusten, medletna rast plač pa ostaja visoka.
27.01.2024 Učenci OŠ Venclja Perka Domžale prvi Mojstri digitalne prihodnosti V okviru debatnega projekta Mojstri digitalne prihodnosti, ki ga v letošnjem šolskem letu organiziramo v Banki Slovenije, smo dobili prve zmagovalce. Na izbornem turnirju med osnovnimi šolami je v kategoriji neizkušenih debaterjev zmagala ekipa Argumasterji iz Osnovne šole Venclja Perka Domžale. V kategoriji izkušeni debaterji pa sta se na finalni turnir uvrstili ekipi Hitri lenivci iz Osnovne šole Domžale in Mariposas iz iste osnovne šole.
26.01.2024 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer V evrskem območju se je v zadnjem lanskem četrtletju nadaljevalo ohlajanje gospodarske aktivnosti. Inflacija se je ob koncu leta nekoliko povišala in ostaja nad inflacijskim ciljem, v prihodnjih mesecih pa pričakujemo njeno nadaljnje postopno umirjanje. V teh razmerah smo se člani Sveta ECB odločili, da ključne obrestne mere ECB ohranimo nespremenjene.
25.01.2024 Vabilo na novinarsko konferenco ministra, guvernerja in vodje misije MDS
18.01.2024 Redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada Redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada (MDS) v skladu s 4. členom Statuta MDS potekajo do 30. januarja 2024. Ob zaključku bodo predstavljene tudi prve ugotovitve misije.
11.01.2024 Vabljeni na Prešernov dan v muzej in Malo galerijo Banke Slovenije Ob slovenskem kulturnem prazniku, ki ga obeležujemo 8. februarja, bomo v Muzeju Banke Slovenije tudi letos pripravili raznovrsten program za vse starostne skupine. Ob 11. uri v našo družbo vabimo družine z otroki, ob 14. uri sledi vodeni ogled za odrasle, ob 16. uri pa se lahko mladi in odrasli preizkusite v ekipni igri Atlantova skrivnost. Praznični dan pa bomo v Mali galeriji Banke Slovenije ob 19. uri zaznamovali z odprtjem nove razstave z naslovom Od besede do podobe.
08.01.2024 Na voljo nova serija statističnih podatkov o porazdelitvi premoženja gospodinjstev Nova serija eksperimentalnih statističnih podatkov o porazdelitvi premoženja gospodinjstev v evrskem območju, ki smo jo pripravili v okviru Evropske centralne banke (ECB), kaže, da se je neto premoženje gospodinjstev v evrskem območju v obdobju preteklih petih let povečalo za 29 odstotkov oziroma okoli 13,7 bilijona evrov.
22.12.2023 V Banki Slovenije prehajamo na aktivnejšo makrobonitetno politiko V Banki Slovenije s ciljem obvladovanja tveganj in ohranjanja odpornosti slovenskega bančnega sistema posodabljamo instrumentarij makrobonitetne politike. Odločili smo se za uvedbo tako imenovane pozitivne nevtralne stopnje proticikličnega kapitalskega blažilnika. Gre za preventivno naravnan instrument, namenjen povečanju odpornosti slovenskega bančnega sistema. Banke bodo tako morale z letom 2025 izpolnjevati blažilnik v višini 1,0 odstotka. Hkrati znižujemo sektorski blažilnik, ki naslavlja tveganja, izhajajoča iz nepremičninskega trga.
21.12.2023 Ob izteku leta ugodni rezultati poslovanja bank Zmerna rast gospodarske aktivnosti in nadaljnji ukrepi denarne politike, s katerimi v okviru ECB naslavljamo visoko inflacijo, sta do oktobra prispevala k dodatnemu izboljšanju rezultatov poslovanja slovenskih bank. Dobiček bank pred obdavčitvijo dva meseca pred iztekom leta tako ob nizkih neto oslabitvah in rezervacijah krepko presega celoletnega iz leta 2022.
20.12.2023 Zmerna rast gospodarske aktivnosti v prihodnjih letih; inflacija se bo postopoma umirjala Po močnem popandemičnem okrevanju v minulih letih občutno zmanjšanje zunanje menjave in ohlajanje domače potrošnje vodita k umiritvi letošnje rasti BDP v Sloveniji na 1,3 odstotka. V naslednjih letih se bo gospodarska rast ustalila nad dvema odstotkoma. Inflacija se bo v napovednem obdobju postopoma spuščala, vendar bo vztrajala nad ciljem denarne politike in bo kljub zmanjševanju razkoraka do povprečja evrskega območja tega še naprej presegala.
19.12.2023 Vabilo na novinarsko konferenco
15.12.2023 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer Člani Sveta ECB smo se včeraj seznanili z novimi makroekonomskimi napovedmi za evrsko območje. Te za obdobje do leta 2026 kažejo nadaljnje umirjanje inflacije in postopno okrevanje gospodarske rasti. V teh okoliščinah smo se člani Sveta ECB odločili, da ključne obrestne mere ECB ponovno ohranimo nespremenjene. Poleg tega smo sprejeli odločitev, da nadaljujemo z normalizacijo portfeljev vrednostnih papirjev denarne politike.
15.12.2023 Mojstri digitalne prihodnosti – debatni projekt Banke Slovenije Banka Slovenije pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar in guvernerja Boštjana Vasleta v šolskem letu 2023/24 organizira projekt z naslovom Mojstri digitalne prihodnosti. Projekt poteka v sodelovanju z debatno organizacijo Za in proti, zavod za kulturo dialoga. Namenjen je osnovnošolcem zadnje triade in dijakom.
11.12.2023 Študija o vplivu evrskih bankovcev na okolje V okviru Evropske centralne banke (ECB) smo danes objavili študijo okoljskega odtisa evrskih bankovcev kot plačilnega instrumenta. Iz nje je razvidno, da je leta 2019 povprečni okoljski odtis plačevanja z bankovci znašal 101 mikrotočko (µPt) na prebivalca evrskega območja. To je enako, kot če bi oseba z avtom prevozila osem kilometrov, kar predstavlja 0,01 % skupnega vpliva na okolje, ki ga z letno potrošnjo ustvari vsak prebivalec evrskega območja.
08.12.2023 V Mali galeriji Banke Slovenije razstava Sedem žutih zlatih V Mali galeriji Banke Slovenije smo odprli razstavo z naslovom Sedem žutih zlatih – Denar v vsakdanjem in prazničnem življenju, ki je posvečena zgodovinskemu vidiku denarja v vsakdanjem in prazničnem življenju skozi ljudsko izročilo, ki je pravo bogastvo informacij o lastnostih ter posebnostih življenja na Slovenskem. Razstavo smo pripravili v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, Slovenskim etnografskim muzejem in Numizmatičnim društvom Slovenije. Na ogled je do 13. januarja 2024.
05.12.2023 19. decembra v prodajo spominski kovanci in zbirke evrskih kovancev za leto 2023 v navadni tehniki kovanja V Banki Slovenije bomo 19. decembra v prodajo in obtok izdali spominske kovance ob 150. obletnici rojstva slovenskega matematika Josipa Plemlja in zbirke evrskih kovancev z letnico kovanja 2023 v navadni tehniki kovanja. Količine, naročene v okviru spletnega naročanja, smo rezervirali in bodo na voljo za prevzem na izbranih prevzemnih mestih do vključno 5. januarja 2024. O možnosti prevzema spominskih kovancev in zbirk kovancev v tehniki visokega sijaja – proof bomo javnost obvestili naknadno.
30.11.2023 "Evropska kultura" in "Reke in ptice" kot možni temi za prihodnje evrske bankovce V okviru Evropske centralne banke (ECB) se pripravljamo na izdajo nove serije evrskih bankovcev. Sprejeta je bila namreč odločitev, da bo poleg nadgradnje varnostnih elementov nova serija bankovcev dobila tudi novo podobo.
14.11.2023 Gospodarska aktivnost se v skladu s pričakovanji upočasnjuje Gospodarska aktivnost v Sloveniji se, skladno z napovedmi, upočasnjuje; v tretjem četrtletju se je tekoče zmanjšala, medtem ko na letni ravni beležimo zmerno rast. Nižja aktivnost v tretjem četrtletju je posledica ohlajanja izvoznega in domačega povpraševanja, ki vse bolj omejuje poslovanje podjetij in poslabšuje kratkoročne gospodarske obete. Aktualni kazalniki nakazujejo zaostrene razmere v gospodarstvu tudi v preostanku leta. Ob tem pa razmere na trgu dela ostajajo spodbudne.
08.11.2023 Obeležite Ta veseli dan kulture v Muzeju in Mali galeriji Banke Slovenije Ta veseli dan kulture v Sloveniji vsako leto obeležujemo 3. decembra, na rojstni dan pesnika Franceta Prešerna. V Banki Slovenije bomo za otroke in odrasle letos v Muzeju Banke Slovenije znova pripravili poseben program, prav tako pa nas lahko ta dan obiščete v Mali galeriji Banke Slovenije.
08.11.2023 Kamen na kamen palača – zmagovalci likovnega natečaja V Banki Slovenije smo razglasili zmagovalce likovnega natečaja Kamen na kamen palača, ki smo ga pripravili v sklopu Svetovnega tedna denarja. Z izbrano temo smo se želeli pokloniti 100. obletnici bančne palače na Slovenski 35, saj je aprila 2023 minilo sto let od njenega dokončanja. Na likovni natečaj se je prijavilo več kot 300 otrok iz 17 različnih vrtcev in osnovnih šol, izbrali pa smo pet zmagovalnih skupin v treh starostnih kategorijah, ki so ustvarile svojo podobo bančne palače.
27.10.2023 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer Gospodarska aktivnost v evrskem območju se umirja, hkrati se postopoma znižuje inflacija, a ostaja nad ciljem Evropske centralne banke. Slednje utrjuje pričakovanja tržnih udeležencev o daljšem obdobju visokih ravni ključnih obrestnih mer centralnih bank. V teh razmerah smo se člani Sveta ECB odločili, da po desetih zaporednih sejah, na katerih smo se odločili za dvige obrestnih mer, skupno v višini 4,5 odstotnih točk, ključne obrestne mere ECB tokrat zadržimo nespremenjene. Ob tem poudarjamo, da bodo naši nadaljnji koraki še naprej odvisni od aktualnih razmer.
23.10.2023 Digitalni evro: ko gotovina sreča tehnologijo V Banki Slovenije smo organizirali okroglo mizo z naslovom Digitalni evro: ko gotovina sreča tehnologijo, na kateri so sogovorniki razpravljali o tem, zakaj centralne banke razmišljajo o izdaji digitalnega evra, o prednostih digitalne valute za uporabnike, morebitnih tveganjih in kaj bi digitalni evro pomenil za gotovino.
20.10.2023 Umirjanje gospodarske aktivnosti v tretjem četrtletju; inflacija nad povprečjem evrskega območja Gospodarska aktivnost v evrskem območju se umirja, hkrati se postopoma znižuje inflacija, a ostaja krepko nad ciljem centralnih bank. Slednje utrjuje pričakovanja tržnih udeležencev o daljšem obdobju visokih ravni ključnih obrestnih mer centralnih bank. Podobno tudi v Sloveniji kazalniki kažejo umirjanje gospodarske aktivnosti v tretjem letošnjem četrtletju, pri čemer inflacija ostaja visoka.
20.10.2023 Guverner je gostil ministra za gospodarstvo, turizem in šport Guverner Boštjan Vasle je danes na delovnem obisku gostil ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana. Ob tej priložnosti je guverner ministru predal zbirateljski kovanec, ki smo ga v Banki Slovenije letos izdali ob dnevu slovenskega športa.
20.10.2023 Nagradili smo sedem magistrskih in eno doktorsko delo V Banki Slovenije smo tudi letos podelili nagrade za najboljša zaključna dela študentov s finančnega področja. Izbirna komisija je izmed 25 prijavljenih del izbrala sedem najboljših magistrskih del in eno doktorsko delo.
19.10.2023 Digitalni evro kot dodatni način plačevanja; prehod v pripravljalno fazo V Evrosistemu preučujemo možnost izdaje lastne centralnobančne digitalne valute – digitalnega evra. Ta bi pomenil odgovor na spremembe, ki jih digitalizacija prinaša na področje plačevanja, državljanom pa bi prinesel dodaten varen in zaupanja vreden način plačevanja. Oktobra 2021 smo začeli s fazo proučevanja projekta Digitalni evro, včeraj pa smo v okviru Sveta ECB sprejeli odločitev o prehodu v naslednjo, pripravljalno fazo.
09.10.2023 Poročilo o finančni stabilnosti: Sistemska tveganja za bančni sistem so se v zadnjem obdobju znižala V Banki Slovenije ocenjujemo, da se splošna raven sistemskih tveganj za bančni sistem v zadnjem obdobju izboljšuje. K temu pomembno prispevata predvsem izboljšanje dohodkovnega položaja bank zaradi rasti obrestnih mer in manjša realizacija tveganj, kot so nakazovali podatki v začetku leta. Ob tem pa opozarjamo, da ostaja raven negotovosti zaradi vztrajanja visoke ravni inflacije ob hkratnem ohlajanju svetovnega gospodarstva visoka.
06.10.2023 Guverner se udeležuje konference Globsec Tatra Summit Guverner Boštjan Vasle se v Visokih Tatrah na Slovaškem udeležuje konference z naslovom Upward trail: Forging economic growth, ki jo v teh dneh gosti Globsec.
06.10.2023 Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke Do 15. oktobra poteka Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SSB) v Marakešu, v Maroku.
05.10.2023 Vabilo na novinarsko konferenco
04.10.2023 Z dnevom odprtih vrat uradni pričetek debatnega projekta Mojstri digitalne prihodnosti Danes smo v Banki Sloveniji organizirali dan odprtih vrat Spoznajte Banko Slovenije in s tem uradno pričeli z debatnim projektom Mojstri digitalne prihodnosti, ki ga v letošnjem šolskem letu organiziramo pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar in guvernerja Boštjana Vasleta. S projektom želimo stopiti korak naprej v izobraževanju mladih o finančnih vsebinah in hkrati poudariti pomen vključevanja digitalnega razvoja v izobraževalni proces.
02.10.2023 Zlatim olimpijcem smo predali zbirateljski kovanec, izdan ob slovenskem dnevu športa V Banki Slovenije smo izdali zbirateljski kovanec ob državnem prazniku dan slovenskega športa, ki ga obeležujemo 23. septembra. S tem smo počastili pomemben dogodek za državo, in sicer prvi dve zlati olimpijski medalji za samostojno Slovenijo. Ob tej priložnosti smo dobitnike prvih dveh zlatih olimpijskih odličij, veslača Luka Špika in Iztoka Čopa ter strelca Rajmonda Debevca, danes gostili v Muzeju Banke Slovenije.
29.09.2023 Guverner sodeluje na konferenci centralne banke Severne Makedonije Guverner Boštjan Vasle se v Skopju udeležuje konference z naslovom Resurgence of inflation and the new geopolitical realities, redesigning macroeconomic policy, ki jo gostita centralna banka Severne Makedonije in organizacija Reinventing Bretton Woods Committee.
22.09.2023 Dan slovenskega športa na zbirateljskem kovancu V Banki Slovenije smo izdali zbirateljski kovanec ob državnem prazniku dan slovenskega športa, ki ga obeležujemo 23. septembra. S tem smo počastili pomemben dogodek za državo, in sicer prvi dve zlati olimpijski medalji za samostojno Slovenijo.
15.09.2023 Mojstri digitalne prihodnosti – Debatni projekt Banke Slovenije V Banki Slovenije pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar in guvernerja Boštjana Vasleta vabimo učence zadnje triade in dijake pod vodstvom pedagoških delavcev k udeležbi v debatnem projektu z naslovom Mojstri digitalne prihodnosti, ki poteka v letošnjem šolskem letu. Prijave sprejemamo do 31. oktobra 2023. S projektom želimo stopiti korak naprej v izobraževanju mladih o finančnih vsebinah in hkrati poudariti pomen vključevanja digitalnega razvoja v izobraževalni proces.
15.09.2023 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer Najnovejše gospodarske napovedi za evrsko območje predvidevajo nekoliko počasnejšo rast gospodarstva in nekoliko višjo inflacijo. V takšnih razmerah, ko bo inflacija dlje časa ostala visoka, smo se člani Sveta ECB odločili, da ključne obrestne mere ponovno dvignemo za 25 bazičnih točk. Na podlagi trenutne ocene, so s tem dvigom obrestne mere dosegle ravni, ki bodo ob dovolj dolgem ohranjanju pomembno prispevale k vrnitvi inflacije na ciljno raven.
15.09.2023 Guverner na neformalnem zasedanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve in Finančnem forumu Eurofi Guverner Boštjan Vasle se udeležuje neformalnega zasedanja Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN), ki v okviru španskega predsedovanja Svetu Evropske unije v teh dneh poteka v Santiagu de Compostela.
15.09.2023 Mojstri digitalne prihodnosti – Debatni projekt Banke Slovenije V Banki Slovenije pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar in guvernerja Boštjana Vasleta vabimo učence zadnje triade in dijake pod vodstvom pedagoških delavcev k udeležbi v debatnem projektu z naslovom Mojstri digitalne prihodnosti, ki bo potekal v prihodnjem šolskem letu. S projektom bomo začeli konec avgusta, veliki debatni finale bomo v Banki Slovenije gostili maja prihodnje leto. Projekt bo potekal v izvedbi Za in proti, zavoda za kulturo dialoga. Zmagovalce projekta čakajo tudi lepe nagrade.
07.09.2023 19. septembra v prodajo prvi letošnji numizmatični izdelki V Banki Slovenije bomo 19. septembra v prodajo in obtok izdali prvi del numizmatičnih izdelkov za leto 2023. V prodaji bodo zbirateljski kovanci ob 110. obletnici rojstva slovenskega pisatelja Borisa Pahorja ter zbirateljski kovanci ob državnem prazniku dan slovenskega športa. Količine, naročene v okviru spletnega naročanja, smo rezervirali in bodo za prevzem na voljo na izbranih prevzemnih mestih do vključno 2. oktobra. Spominski kovanec ob 150. obletnici rojstva Josipa Plemlja in zbirke evrskih kovancev 2023 bodo izdani predvidoma v decembru.
07.09.2023 Zelenemu prehodu naproti: trajnostno financiranje in investiranje Banka Slovenije in Evropska investicijska banka sta organizirali poldnevno konferenco „Zelenemu prehodu naproti: trajnostne naložbe in investiranje“. Na konferenci smo se posvetili razpravi, kako financirati trajnostni prehod v ogljično nevtralno ekonomijo in kakšno vlogo imajo lahko pri tem finančne inštitucije in podjetja.
06.09.2023 Na prehodu v tretje četrtletje gospodarski kazalniki kažejo manj ugodno gospodarsko sliko Po krepitvi domače gospodarske rasti v drugem četrtletju razpoložljivi kazalniki za tretje četrtletje ob nekaterih še vedno ugodnih podatkih nakazujejo umiritev gospodarske aktivnosti. Prav tako na gospodarska gibanja vplivajo posledice vremenskih ujm. Ob tem tesnost trga dela in rast plač ostajata visoki. Inflacija predvsem zaradi okrepljene rasti cen storitev, podprte s povišano rastjo plač, ostaja povišana.
06.09.2023 Na delovnem obisku v Banki Slovenije člani Odbora za finance Državnega zbora Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je danes na delovnem obisku gostil člane Odbora za finance Državnega zbora. Uvodoma je tekla razprava o aktualnih razmerah v finančnem sistemu, tudi v luči zadnjih dogodkov po vremenski ujmi. Poslanci pa so se v Muzeju Banke Slovenije seznanili tudi s projekti, ki jih v okviru finančnega opismenjevanja vodi Banka Slovenije.
05.09.2023 Komentar Banke Slovenije glede obdavčitve bilančne vsote bank Glede načrtovane davčne obremenitve bank in hranilnic pojasnjujemo, da oblikovanje davčne politike države ne sodi med naše pristojnosti. Ključni vidik za nas je, da sprejeti ukrepi ne bodo vplivali na stabilnost bančnega sistema. V Banki Slovenije tako podrobno proučujemo podana izhodišča države.  
30.08.2023 Mojstri digitalne prihodnosti: seminar za profesorje in učitelje Na Banki Slovenije smo izvedli profesorski seminar v okviru debatnega projekta Mojstri digitalne prihodnosti, ki ga bomo v letošnjem šolskem letu pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar in guvernerja Boštjana Vasleta izvajali z Za in proti, zavodom za kulturo dialoga.
30.08.2023 Previdnost pri ravnanju s kvalificiranimi potrdili za elektronski podpis V Banki Slovenije in na Ministrstvu za digitalno preobrazbo smo zaznali neustrezne prakse ene izmed kreditnih inštitucij glede napeljevanja imetnikov kvalificiranih potrdil za elektronski podpis k nevarni, protizakoniti uporabi teh potrdil. Vsem njihovim imetnikom zato svetujemo previdno upravljanje z njimi.
28.08.2023 Vabilo za predloge dogodkov, ki bi jih obeležili z izdajo priložnostnih kovancev V Banki Slovenije vsako leto z izdajo priložnostnih kovancev obeležimo dogodke ali obletnice, ki so pomembni za Slovenijo ali imajo širši mednarodni pomen. Tako tudi letos zbiramo predloge za obeležitev dogodkov v prihodnjih letih, in sicer od vključno leta 2025 naprej. Vaše pobude za leto 2025 pričakujemo do konca septembra 2023.
16.08.2023 V drugem četrtletju krepitev gospodarske aktivnosti; obeti za nadaljevanje leta tudi pod vplivom posledic vremenskih ujm Po visoki rasti gospodarske aktivnosti v preteklih dveh letih je ta tudi v letošnjem prvem polletju ostala razmeroma robustna. Krepitev gospodarske aktivnosti v drugem letošnjem četrtletju je predvsem posledica visokega zunanjetrgovinskega presežka, medtem ko se je trošenje gospodinjstev ob sicer nadaljnji tesnosti trga dela začelo umirjati. Podatek je skladen z zadnjo napovedjo Banke Slovenije, v kateri za letošnje leto pričakujemo zmerno gospodarsko rast. Gospodarski obeti za prihodnjo polovico leto pa so zaznamovani tudi s posledicami vremenskih ujm in ukrepov za njihovo odpravo.
15.08.2023 Sodelujte pri izbiri teme, prikazane na novi seriji evrskih bankovcev V okviru Evropske centralne banke so se začele priprave na izdajo nove serije evrskih bankovcev. Sprejeta je bila odločitev, da bo poleg nadgradnje varnostnih elementov nova serija bankovcev dobila tudi novo podobo. V prvem koraku vas tako vabimo, da s sodelovanjem v anketi izrazite svoje mnenje o temi, ki bo upodobljena na novih bankovcih.
10.08.2023 Aktivnosti Banke Slovenije po ujmi V Banki Slovenije se zavedamo razsežnosti posledic vremenskih ujm konec minulega tedna, tudi za komitente poslovnih bank in hranilnic, ki so bili pri tem prizadeti. V teh izrednih razmerah smo nemudoma dodatno okrepili dialog z bankami in hranilnicami.
01.08.2023 Kadrovske štipendije za študijsko leto 2023/24 V Banki Slovenije razpisujemo tri kadrovske štipendije za študente magistrskih študijskih programov 2. stopnje. Prijave sprejemamo do vključno 17. septembra 2023.
28.07.2023 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer V evrskem območju ob umirjanju gospodarske rasti razmere na trgu dela ostajajo robustne. Ob postopnem umirjanju splošne rasti cen osnovna inflacija vztraja na visokih nivojih. Na finančnih trgih so vidni znaki preteklih odločitev denarne politike. Vsi ti dejavniki so privedli do odločitve članov Sveta ECB, da deveto monetarno sejo zapored povišamo ključne obrestne mere, tokrat ponovno za 25 bazičnih točk. Sprejeli smo tudi odločitev, da bomo obvezne rezerve bank obrestovali po obrestni meri nič odstotkov.
28.07.2023 Stresni testi: slovenski bančni sistem podobno kot evropski ostaja stabilen in izkazuje primerno kapitalsko ustreznost Banke evrskega območja tudi v primeru realizacije neugodnih makroekonomskih šokov izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost, kažejo rezultati stresnih testov. Ti vsako drugo leto potekajo pod okriljem Evropske centralne banke (ECB) in Evropskega bančnega organa (EBA), vanje pa sta bili vključeni tudi dve pomembni slovenski banki. Da je slovenski bančni sistem stabilen in kapitalsko ustrezen, kažejo tudi stresni testi za ostale slovenske banke in hranilnice, ki smo jih po podobni metodologiji izvedli v Banki Slovenije.
21.07.2023 Povabilo k naročilu numizmatičnih izdelkov za leto 2023 V Banki Slovenije do 30. julija 2023 zbiramo prijave za nakup priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letošnjem letu. Z njimi bomo obeležili 110. obletnico rojstva slovenskega pisatelja Borisa Pahorja, 150. obletnico rojstva slovenskega matematika Josipa Plemlja in državni praznik dan slovenskega športa.
19.07.2023 V zadnjih mesecih pričakovano umirjanje gospodarske aktivnosti; osnovna inflacija ostaja visoka V evrskem območju so ob koncu drugega četrtletja prevladovali znaki umirjanja gospodarske aktivnosti. Podobno tudi v Sloveniji gospodarske razmere ostajajo po dejavnostih precej raznolike, kazalniki in modelske ocene pa nakazujejo umiritev aktivnosti glede na predhodno četrtletje. Rast cen v Sloveniji se, podobno kot v evrskem območju, postopoma umirja, pri čemer osnovna inflacija ostaja visoka.
06.07.2023 Predsednik Nadzornega odbora EMN Andrea Enria na delovnem obisku v Banki Slovenije Andrea Enria, predsednik Nadzornega odbora Enotnega mehanizma nadzora (EMN), se je te dni srečal s predstavniki bančnega nadzora v Banki Slovenije in predstavniki Združenja bank Slovenije.
03.07.2023 Prijavite najboljša magistrska in doktorska dela V Banki Slovenije se zavedamo, da je znanje pomemben element uspešnosti posameznika. Zato že od leta 1992 podeljujemo nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Tudi letos pozivamo vse, ki ste zagovarjali svoja dela med 1. julijem 2022 in 1. julijem 2023, k prijavi vaših nalog.
28.06.2023 Odziv Evropske centralne banke na danes predstavljen zakonodajni predlog Evropske komisije glede digitalnega evra Predlog zakonodaje na temo digitalnega evra, ki ga je danes predstavila Evropska komisija, bo predstavljal pravni okvir za morebitno uvedbo digitalnega evra kot komplementa gotovini.
20.06.2023 Gospodarsko okolje ostaja ugodno za poslovanje bank Gospodarsko okolje je ob zmerni gospodarski rasti in nadaljnjih ukrepih denarne politike, s katerimi naslavljamo visoko inflacijo, za poslovanje bank in ustvarjanje njihovega dohodka ugodno. Banke so dvig obrestnih mer prenesle v pogoje zadolževanja nebančnemu sektorju, medtem ko je pri obrestovanju vlog prišlo le do manjšega dviga. To se je v prvih štirih mesecih letošnjega leta odrazilo v visokih neto obrestnih prihodkih bank. Ob nadaljnjem prirastu neto obrestnih prihodkov ter nizkih neto oslabitvah in rezervacijah sta se dobiček in donosnost kapitala krepko povečala in presegata vrednosti v enakem obdobju leta 2022.
16.06.2023 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer Ob upoštevanju visoke osnovne inflacije, novih napovedi in jakosti prenosa ukrepov denarne politike smo se člani Sveta ECB odločili za nadaljnje ukrepanje. Tako smo osmo monetarno sejo zapored dvignili ključne obrestne mere, tokrat ponovno za 25 bazičnih točk. Hkrati smo potrdili na prejšnji seji najavljeno odločitev, da z reinvestiranjem zapadlih glavnic vrednostnih papirjev v okviru programa APP zaključimo julija letos.
16.06.2023 V letošnjem in prihodnjih letih zmernejša gospodarska rast, inflacija se bo postopoma umirila Po visoki gospodarski aktivnosti v preteklem letu v obdobju 2023–2025 pričakujemo zmernejšo gospodarsko rast v višini okoli 2 odstotkov. Ta bo ob nadaljnji rasti zaposlenosti še naprej pomembno temeljila na domačem trošenju, kar bo ohranjalo inflacijo povišano, kljub zmanjševanju zunanjih ponudbenih pritiskov. Inflacija se bo sicer v prihodnjih dveh letih postopno znižala in približala inflacijskemu cilju. Pri inflaciji so tveganja za uresničitev napovedi pretežno usmerjena navzgor, medtem so pri gospodarski rasti prevladujejo tveganja, da bo ta rast nižja od osrednje napovedi.
14.06.2023 Vabilo na novinarsko konferenco
10.06.2023 Počitniški dan v Banki Slovenije Za mlade radovedneže tudi to poletje organiziramo več počitniških dni, katerih namen je otrokom popestriti počitnice in hkrati vzbuditi njihovo zanimanje za finančne vsebine. Letošnje poletje tako organiziramo tri počitniške dni, in sicer 5. julija 2023 za otroke od 1. do 3. razreda ter 12. julija in 17. avgusta 2023 za otroke od 4. do 7. razreda.
09.06.2023 Finančni rezultat Banke Slovenije za leto 2022 Računovodski izkazi kažejo, da je finančni rezultat Banke Slovenije v lanskem letu ob zmanjšanju rezervacij za splošna tveganja izkazoval presežek prihodkov nad odhodki v višini 1,75 milijonov evrov. V skladu z Zakonom o Banki Slovenije se 25-odstotni delež presežka (437.293,79 evrov) nameni v proračun Republike Slovenije, preostanek (1,3 milijona evrov) pa se prenese v splošne rezerve Banke Slovenije.
09.06.2023 Poletna muzejska noč v Muzeju in Mali galeriji Banke Slovenije 17. junija letos bo potekala že enaindvajseta Poletna muzejska noč. Tretje leto zapored tudi v Muzeju in Mali galeriji Banke Slovenije pripravljamo pester program za različne starostne skupine, muzej bo ta dan odprt med 18. in 23. uro, galerija pa bo podaljšala odpiralni čas do 23. ure. Vstopnine ni. 
07.06.2023 Prilagoditev ukrepa na področju kreditiranja potrošnikov V Banki Slovenije smo prilagodili makrobonitetni ukrep, vezan na omejitve kreditiranja potrošnikov. S spremembo odpravljamo vpliv rasti minimalne bruto plače na zmanjšano kreditno sposobnost kreditojemalcev in rešujemo problematiko omejenosti dostopov do kreditov kreditojemalcev s prihodki do povprečne plače. Pri tem ohranjamo ravnovesje med zaščito potrošnikov in bank ter dostopnostjo kreditov. Spremembe, ki smo jih v Banki Slovenije lahko uvedli po prilagoditvi zakonodaje v Državnem zboru RS, bodo stopile v veljavo s 1. julijem
06.06.2023 Vabilo na novinarsko konferenco
30.05.2023 Obletnica ustanovitve ECB: 25 let sodelovanja, enotnosti in neodvisnosti Evropska centralna banka (ECB) 1. junija praznuje 25. obletnico ustanovitve, ki je pomenila enega od mejnikov v procesu evropskega povezovanja v skupni gospodarski trg s skupno valuto. Slovenija je postala del evrskega območja s prevzemom evra leta 2007 in od takrat dalje soustvarjamo denarno politiko evrskega območja s 350 milijoni prebivalcev. Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije, je ob obletnici poudaril pomen neodvisnosti centralnih bank pri oblikovanju denarne politike, ki je eden večjih institucionalnih dosežkov na področju ekonomske politike.
16.05.2023 V Banki Slovenije krepimo dialog z gospodarskimi družbami
16.05.2023 Ugodna gospodarska aktivnost v prvem letošnjem četrtletju Po visoki rasti v lanskem letu se je gospodarska aktivnost v začetku letošnjega leta po pričakovanjih umirila, a ostala ugodna. Gospodarsko rast še naprej pomembno podpira domače povpraševanje, kar se odraža predvsem v storitvah (brez trgovine) in gradbeni aktivnosti. K rasti BDP je pozitivno prispevala tudi neto izvozna aktivnost, povezana zlasti z uresničevanjem preteklih naročil in posledičnem močnem upadu zalog.
12.05.2023 Donacije Banke Slovenije 2023: vabljeni k prijavi na razpis V Banki Slovenije z donacijami spodbujamo različne dejavnosti, ki pomembno prispevajo k uresničevanju ciljev in mandata Banke Slovenije. Prav tako se ob zavedanju naše vključenosti v širše družbeno okolje trudimo prispevati k informiranju, svetovanju in izobraževanju prebivalstva glede njihovih pravic in novosti na področju finančnih storitev.
09.05.2023 Guverner gost na 40. Finančni konferenci Guverner Boštjan Vasle se je udeležil 40. Finančne konference z naslovom Kaj je na obzorju? Normalizacija, eskalacija? v organizaciji Časnika Finance. Na dogodku so tuji in domači strokovnjaki razpravljali o aktualnih razmerah, izzivih in finančnih priložnostih.
08.05.2023 Poročilo o finančni stabilnosti: Finančni sistem v Sloveniji ostaja robusten; posamezna tveganja ostajajo povišana Zaradi hitre dinamike sprememb, ki v zadnjem obdobju krepijo negotovost, v Banki Slovenije ocenjujemo kot povišana naslednja tveganja: (i) obrestno tveganje, (ii) kreditno tveganje in (iii) tveganje, povezano s trgom nepremičnin. Ob tem odpornost bančnega sistema na morebitno uresničitev tveganj ostaja robustna – v segmentu solventnosti in dobičkonosnosti je ocenjena kot srednja, v segmentu likvidnosti pa visoka.
05.05.2023 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer Člani Sveta ECB smo se včeraj odločili za nadaljnje ukrepanje in že sedmo monetarno sejo zapored dvignili ključne obrestne mere, tokrat za 25 bazičnih točk. Prav tako smo sprejeli odločitev, da z reinvestiranjem zapadlih glavnic vrednostnih papirjev v okviru programa APP predvidoma zaključimo julija letos.
04.05.2023 Vabilo na novinarsko konferenco
26.04.2023 Teden družin in dan muzejev v Muzeju Banke Slovenije V maju obeležujemo mednarodni dan družine (15. maja) in mednarodni dan muzejev (18. maja). Tudi letos se bomo omenjenima dnevoma s posebnim programom poklonili v Muzeju Banke Slovenije. Pripravili bomo sprehod po muzeju za družine, vodene oglede za odrasle in dodaten termin za igro Atlantova skrivnost. Vsi naši programi so za obiskovalce brezplačni.
25.04.2023 V prvem letošnjem četrtletju spodbudna rast gospodarske aktivnosti Gospodarski kazalci za prvo letošnje četrtletje nakazujejo spodbudno gospodarsko rast v evrskem območju; podobna gibanja beležimo tudi v Sloveniji. Inflacija ostaja visoka in široko osnovana, ob visoki ravni domačega trošenja pa se še naprej krepi osnovna inflacija. Tesnost na trgu dela ostaja velika, z dvigom minimalne plače pa se je močno okrepila rast mase plač, ugotavljamo v danes objavljeni publikaciji Pregled makroekonomskih gibanj.
22.04.2023 Prijavite se na likovni natečaj za vrtce in osnovne šole Kamen na kamen palača V Banki Slovenije smo v sklopu svetovnega tedna izobraževanja o financah oziroma svetovnega tedna denarja razpisali likovni natečaj na temo Kamen na kamen palača, ki je namenjen vrtcem in osnovnim šolam. Prijave zbiramo do 15. maja, izdelke do konca šolskega leta, zmagovalce pa bomo objavili jeseni.
21.04.2023 Pomladni počitniški dan V sredo, 26. aprila 2023, organiziramo počitniški dan, katerega namen je otrokom popestriti prvi počitniški dan in hkrati vzbuditi njihovo zanimanje za finančne vsebine. Otroci bodo sodelovali na različnih finančno obarvanih delavnicah, ogledali si bodo Muzej Banke Slovenije, na koncu pa bomo dan zaokrožili še z razvedrilnimi vsebinami.
13.04.2023 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke Do 16. aprila 2023 poteka Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) v Washingtonu.
13.04.2023 Kreditojemalci, ki predčasno poplačajo kreditne obveznosti, so upravičeni do delnega vračila skupnih stroškov kredita Kreditojemalec, ki v celoti ali delno predčasno poplača obveznosti iz kreditne pogodbe, je upravičen do vračila dela skupnih stroškov kredita, zaračunanih ob odobritvi. Dajalec kredita mora potrošniku na razumljiv način brezplačno predstaviti zmanjšanje obresti in drugih stroškov ter razliko vrniti kreditojemalcu. Če tega ne stori, lahko kreditojemalec to zahteva v roku petih let od poplačila kredita.
07.04.2023 Zbiramo likovne rešitve za priložnostne kovance V Banki Slovenije bomo v skladu z odločitvijo Vlade RS v letu 2024 izdali dva priložnostna kovanca. Namenjena bosta obeležitvi (i) 250-letnice Narodne in univerzitetne knjižnice (spominski kovanec) in (ii) 150. obletnice rojstva Rudolfa Maistra (zbirateljski kovanci). V ta namen razpisujemo javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev omenjenih priložnostnih kovancev.
07.04.2023 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke V prihodnjem tednu, od 10. do 16. aprila, bo potekalo Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB), v Washingtonu.
05.04.2023 Prevzemanje evra v času visoke inflacije: primer Hrvaške V Banki Slovenije smo gostili Borisa Vujčića, guvernerja hrvaške centralne banke, ki je na svojem predavanju predstavil proces priprave Hrvaške na prevzem skupne evrske valute.
27.03.2023 Prvo razkritje s podnebjem povezanih informacij o lastnih finančnih naložbah Banke Slovenije Centralne banke smo med večjimi institucionalnimi vlagatelji, zato je pomembno, da v naše naložbene okvire vključujemo tudi družbeno odgovorne in trajnostne dejavnike. V Banki Slovenije smo tako, podobno kot druge centralne banke Evrosistema, v zadnjih petih letih močno okrepili delež lastnih naložb v zelene, socialne in trajnostne obveznice (z manj kot 1 % na več kot 7 %). Hkrati smo si za prihodnja leta zadali ambiciozne cilje dodatnega povečanja tovrstnih naložb in zmanjšanja ogljičnega odtisa naših naložb v izdajatelje zasebnega sektorja.
27.03.2023 Plačilna bilanca – pokazatelj stanja v gospodarstvu in vodilo za nosilce politik V Banki Slovenije smo organizirali razpravo z naslovom Plačilna bilanca – pokazatelj stanja v gospodarstvu in vodilo za nosilce politik, na kateri smo izpostavili pomen, razloge in posledice gibanj v plačilni bilanci.
23.03.2023 Prvo razkritje o podnebnem vplivu naložb ECB Centralne banke smo med večjimi institucionalnimi vlagatelji, zato je pomembno, da v naše naložbene okvire vključujemo tudi družbeno odgovorne in trajnostne dejavnike. Zato smo v okviru Evropske centralne banke danes razkrili s podnebjem povezane informacije o lastnih finančnih naložbah ECB in imetjih v okviru programa nakupov podjetniških obveznic pri izvajanju denarne politike.
22.03.2023 Srečanje predsednika vlade in ministra za finance z vodstvom Banke Slovenije Predsednik vlade dr. Robert Golob in minister za finance Klemen Boštjančič sta se na rednem srečanju sestala z guvernerjem Boštjanom Vasletom in viceguvernerjem Primožem Dolencem Banke Slovenije. Pogovori so bili osredotočeni na aktualne razmere na področju bančništva.
21.03.2023 Uspešen pričetek delovanja nove plačilne infrastrukture T2 V okviru Evrosistema je 20. marca 2023 z delovanjem pričela nova plačilna infrastruktura – plačilni sistem T2. Ta je kot novi sistem RTGS (bruto poravnave v realnem času) nadomestil sistem TARGET2, ki je poravnaval plačila, povezana z operacijami denarne politike Evrosistema, ter medbančne in transakcije komitentov.
20.03.2023 Dijaki II. Gimnazije Maribor zmagovalci tekmovanja Generacija €vro V Banki Slovenije smo tudi letos organizirali dijaško tekmovanje Generacija €vro, ki je namenjeno dijakom višjih letnikov srednjih šol. Sodelovalo je 10 ekip iz šestih različnih šol. Zmagovalci že dvanajste izvedbe tekmovanja – dijaki II. Gimnazije Maribor, ki so združili moči v ekipi 1nfl4t0rčk1 pod vodstvom Lidije Kodrin – so si prislužili nagrado in se udeležili slovesnosti v Banki Slovenije.
20.03.2023 Svetovni teden denarja smo pričeli z nacionalnim izobraževalnim dogodkom V sklopu svetovnega tedna izobraževanja o financah smo v Banki Slovenije v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS gostili Nacionalni posvet o finančnem opismenjevanju, namenjen pedagoškim in strokovnim delavcem v šolstvu. Na njem smo različne institucije, ki skrbimo za finančno opismenjevanje v Sloveniji, predstavile pomen finančne pismenosti in svoje delo na tem področju.
17.03.2023 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer Najnovejše gospodarske napovedi za evrsko območje kažejo, da bo gospodarska rast letošnje leto znašala 1,0 odstotka in bo torej višja od predhodnih pričakovanj, v letih 2024 in 2025 pa se bo še nekoliko okrepila. Ob tem se bo inflacija letos v povprečju leta nekoliko znižala (na 5,3 odstotka), vidnejšo umiritev pa pričakujemo v prihodnjih dveh letih.
14.03.2023 Delež ponarejenih bankovcev v Sloveniji ostaja majhen Delež ponaredkov v primerjavi z vsemi evrskimi kovanci in bankovci v obtoku v Sloveniji ostaja majhen. V Banki Slovenije v sodelovanju s Policijo pri tem ugotavljamo, da se je število ponarejenih bankovcev in kovancev, umaknjenih iz obtoka, lansko leto glede na leto 2021 sicer povečalo, vendar se je skupna vrednost odkrite ponarejene evrske gotovine znižala.
10.03.2023 Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank – predlogi skupine neodvisnih pravnih strokovnjakov Ustavno sodišče RS je v tem tednu v celoti razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Odločba Ustavnega sodišča je potrdila stališča Banke Slovenije, zlasti pa vsebuje napotke, kako ustrezno urediti sodno varstvo. Odločba tako omogoča državi, da nadaljuje z dejavnostmi za celovito in s pravnim redom usklajeno urejanje problematike razveljavljenega zakona.
08.03.2023 V začetku leta nadaljevanje gospodarskih gibanj iz zadnjega lanskega četrtletja, ko smo beležili zmerno rast V začetku leta so se v Sloveniji, podobno kot v evrskem območju, nadaljevala gospodarska gibanja iz zadnjega lanskega četrtletja, ko smo dosegli zmerno rast. To se odraža tudi na trgu dela, kjer smo beležili zgodovinsko visoke ravni zaposlenosti in nizke ravni brezposelnosti. Inflacija se v zadnjih mesecih nekoliko umirja, vendar ostaja na visokih nivojih, visoka ostaja tudi osnovna inflacija.
08.03.2023 Vabilo na novinarsko konferenco
07.03.2023 Zakon o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank: odločba Ustavnega sodišča RS Ustavno sodišče RS je danes razglasilo odločbo glede Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, s katero v celoti razveljavlja izpodbijani zakon. V Banki Slovenije ugotavljamo, da odločba pritrjuje našim stališčem, in sicer da je zakon sporen z vidika monetarnega financiranja in finančne neodvisnosti centralne banke.
06.03.2023 Svetovni teden izobraževanja o financah Finančne ustanove vsako leto konec marca obeležujemo svetovni teden denarja (Global Money Week) oziroma svetovni teden izobraževanja o financah, kot smo ga poimenovali v Sloveniji. Letos bo potekal od 20. do 26. marca 2023 pod okriljem OECD na temo Načrtujte svoj denar, posadite svojo prihodnost. V Banki Slovenije smo tudi tokrat pripravili veliko dejavnosti za otroke, mlade in odrasle.
02.03.2023 V Banki Slovenije smo v letu 2022 prejeli 58 prijav kršitev v sistem obveščanja
28.02.2023 Dostopnost financiranja se je poslabšala, kljub temu pa ostaja eden izmed najmanj omejujočih dejavnikov poslovanja podjetij Podjetja so stanje glede dostopnosti financiranja v letu 2022 ocenjevala slabše kot v letu 2021. Slabše ocene so posledica povečanja negotovosti pri zunanjih dejavnikih, ki vplivajo na poslovanje (aktualne ekonomske razmere, višje cene energentov), in zaostritve pogojev bančnega financiranja. Kljub temu pa je dostopnost financiranja tudi v letu 2022 eden izmed najmanj omejujočih dejavnikov poslovanja za podjetja.
23.02.2023 Računovodski izkazi ECB za leto 2022 Revidirani računovodski izkazi Evropske centralne banke (ECB) kažejo, da je bil finančni rezultat v letu 2022 enak nič (2021: 192 milijonov EUR). Posledično nacionalnim centralnim bankam evrskega območja (NCB) dobiček ne bo razdeljen. V rezultatu je upoštevana sprostitev 1.627 milijonov EUR rezervacij za finančna tveganja, s katerimi je bila pokrita izguba, nastala med letom.
20.02.2023 Plačilne storitve v 2022: Razlike v ponudbi in ceni bančnih storitev ostajajo velike V Banki Slovenije smo skupaj z bankami in hranilnicami oblikovali košarico plačilnih storitev, ki odraža plačilne navade tipičnega komitenta. V redni analizi, ki jo opravljamo vsako leto, ugotavljamo, da je bilo za to košarico storitev v letu 2022 v povprečju treba nameniti 70,71 evra letno, kar znaša 1,31 evra več kot 2021. Razpon med najcenejšo in najdražjo ponudbo pa ostaja zelo velik.
17.02.2023 Hrvaške kune so zamenjali evri. Kako jih pravočasno zamenjati? Hrvaška se je 1. januarja 2023 pridružila evrskemu območju in kot uradno valuto uvedla evro. S tem so se hrvaške kune umaknile iz obtoka. V Sloveniji je kune, ki so oziroma bodo ostale v denarnicah, mogoče zamenjati v bankah in hranilnicah ter menjalnicah, ki imajo za to dovoljenje Banke Slovenije. Do 28. februarja 2023 je bankovce hrvaških kun v evre mogoče brez provizije zamenjati tudi na blagajni Banke Slovenije.
16.02.2023 Zakaj je inflacija visoka in tako različna med državami evrskega območja? V Banki Slovenije smo gostili javno predavanje Madisa Müllerja, guvernerja estonske centralne banke, z naslovom Zakaj je inflacija visoka in tako različna med državami evrskega območja?
15.02.2023 Bilateralno srečanje vodstev Banke Slovenije in portugalske centralne banke V Banki Slovenije se z namenom izmenjave mnenj o trenutnih in pričakovanih gospodarskih razmerah in razmerah v finančnem sistemu povezujemo z drugimi centralnimi bankami. Na ta način poglabljamo razumevanje, si izmenjujemo primere dobrih praks in krepimo sodelovanje.
14.02.2023 Nadaljevanje visoke gospodarske rasti v letu 2022 skladno s pričakovanji Banke Slovenije V letu 2022 se je po močnem popandemskem okrevanju gospodarstva v letu 2021, ko je rast znašala kar 8,2 %, nadaljevala visoka rast gospodarske aktivnosti – dosegla je 5,4 %. V Banki Slovenije smo takšna gibanja, tudi glede na močno podporo denarne in fiskalne politike, pričakovali. Takšen iztek leta daje spodbudne signale tudi za letošnje leto, ko se bo gospodarska rast sicer umirila.
09.02.2023 Rezultati SREP: Banke evrskega območja so kapitalsko in likvidnostno trdne ter povečujejo dobičkonosnost V okviru Evropske centralne banke (ECB) so bili objavljeni rezultati procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) za leto 2022. V tem procesu nadzorniki sprejmejo skupno oceno izzivov, s katerimi se soočajo pomembne institucije, skupaj z ustrezno kapitalsko zahtevo in drugimi nadzornimi ukrepi, ki naj bi jih banke izvedle v tekočem letu, da bi bolje obvladovale ugotovljene izzive.
03.02.2023 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB V evrskem območju se je v lanskem zadnjem četrtletju nadaljevalo umirjanje gospodarske aktivnosti, ki pa ni bilo tako močno, kot je bilo pričakovano. Podatki kažejo, da bo umiritev gospodarske aktivnosti manj izrazita tudi v letošnjem letu. Inflacija se je v zadnjih treh mesecih nekoliko umirila, vendar ostaja na visokih nivojih, visoka ostaja tudi osnovna inflacija. Na finančnih trgih se odražajo izboljšani izgledi glede gospodarske aktivnosti in dvigi obrestnih mer pomembnejših centralnih bank.
03.02.2023 Omejitve kreditiranja prebivalstva: s spremembo zakonodaje do rešitve problematike zmanjšanja kreditne sposobnosti Ministrstvo za finance in Banka Slovenija sta pristopila k spremembi zakonodaje za rešitev problematike zmanjšane kreditne sposobnosti prebivalstva. Ob zadnjem, januarskem dvigu minimalne plače namreč ugotavljata, da se je kreditna sposobnost kreditojemalcev s prihodki do povprečne plače pomembno zmanjšala. S prilagoditvijo zakonodaje bi omejili vpliv vsakokratne korekcije minimalne plače.
02.02.2023 Raziskava ECB: Kreditni standardi v evrskem območju se zaostrujejo
31.01.2023 Začenjajo se stresni testi za pomembne banke Evrosistema V okviru Evropske centralne banke (ECB) bomo tudi letos izvedli stresne teste za 99 pomembnih bank, ki so pod neposrednim nadzorom ECB. Gre za vzorec bank, ki pokrivajo okoli 75 % bančnih sredstev Evrosistema. Stresni testi bodo potekali s pristopom "bottom-up".
30.01.2023 Počitniški dan v Banki Slovenije V torek, 7. februarja 2023, organiziramo Zimski počitniški dan, katerega namen je otrokom popestriti počitniške dni in hkrati vzbuditi njihovo zanimanje za finančne vsebine.
26.01.2023 Odziv Banke Slovenije na poziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti V Banki Slovenije od uvedbe makrobonitetnega ukrepa novembra 2019 ves čas spremljamo ključne parametre, ki vplivajo na njegovo učinkovanje. Makrobonitetni ukrep po potrebi tudi prilagajamo in dopolnjujemo z drugimi ukrepi.
25.01.2023 V zadnjem lanskem četrtletju nadaljevanje šibkejše gospodarske aktivnosti V evrskem območju so v lanskem zadnjem četrtletju prevladovali znaki šibkejše gospodarske aktivnosti, pri čemer se obeti za letošnje leto izboljšujejo. Podobno se je tudi slovensko gospodarstvo soočalo z oteženim zunanjim okoljem, domače povpraševanje pa je ostalo solidno. Na trgu dela zaposlenost ostaja zgodovinsko visoka. Inflacija ostaja visoka, na kar v zadnjih mesecih vse bolj vpliva rast cen storitev.
24.01.2023 Novi statistični podatki za analizo vpliva podnebnih sprememb na finančni sektor Podnebne spremembe tudi na področju stabilnosti bančnega sistema prinašajo številna tveganja. Da bi lahko učinkoviteje analizirali vpliv podnebnih sprememb na finančni sektor, smo v okviru Evrosistema razvili statistične indikatorje, ki jih danes tudi objavljamo. Več kot vemo o klimatskih razmerah, bolje namreč lahko identificiramo tveganja ter se nanje učinkoviteje odzivamo.
23.01.2023 Mladi mojstri financ – nova slovenska igrana mladinska TV serija z izobraževalnimi vsebinami V Banki Slovenije smo v sodelovanju z Uredništvom otroških in mladinskih oddaj Televizije Slovenija in zunanjo produkcijsko hišo pripravili novo mladinsko TV serijo MMF – Mladi mojstri financ, ki je namenjena finančnemu izobraževanju otrok in mladostnikov. V njej se skupina petih najstnikov v žanru napete igrane nadaljevanke spoznava z osnovnimi finančnimi pojmi. Serija ima osem delov in se je premierno predvajala kot del počitniškega programa na TV Slovenija med zimskimi počitnicami.
17.01.2023 Z ministrico za kulturo o prispevku centralne banke na področju kulture Guverner Boštjan Vasle je danes na delovnem obisku gostil ministrico za kulturo Asto Vrečko. Predstavil ji je delovanje Banke Slovenije na področju kulture ter ohranjanja in razvoja slovenske kulturne dediščine. Ministrica je tako podrobno spoznala delovanje Male galerije Banke Slovenije, v kateri v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani dajemo možnost razstavljanja mladim, še ne uveljavljenim umetnikom. Obiskala sta tudi Muzej Banke Slovenije, katerega ključni namen je finančno opismenjevanje otrok in mladine.
11.01.2023 Prešernov dan v Muzeju in Mali galeriji Banke Slovenije Ob slovenskem kulturnem prazniku letos pripravljamo poseben program v Muzeju Banke Slovenije. Najmlajše vabimo, da se nam ob 11. uri pridružite na vodeni risarski delavnici z ilustratorjem, odrasli pa vabljeni na vodeni ogled muzeja, ki bo ob 16. uri. Vabljeni tudi v Malo galerijo Banke Slovenije.
06.01.2023 Vabljeni k prijavi na ECB tekmovanje mladih ekonomistov Tudi letos je razpisan raziskovalni natečaj ECB za mlade ekonomiste. Namenjen je doktorskim študentom s področja ekonomije in financ, tema pa je kot običajno zelo aktualna: Macroeconomic stabilisation in a volatile inflation environment. Izbrani finalisti bodo svoje delo predstavili na letnem forumu ECB na Portugalskem, glavna nagrada pa znaša 10.000 EUR. Prijavite se lahko do 13. februarja 2023.
28.12.2022 Hrvaška se je 1. januarja 2023 pridružila evrskemu območju Hrvaška se je 1. januarja 2023 kot 20. članica pridružila evrskemu območju in kot uradno valuto uvedla evro. Odločitev o vstopu in določitev menjalnega razmerja za hrvaško kuno je 12. julija 2022 odobril Svet Evropske unije. S tem se bodo na Hrvaškem, po izteku 14-dnevnega dvojnega obtoka, ko bo možno plačevanje tako v kunah kot v evrih, zdaj veljavne hrvaške kune umaknile iz obtoka. 15. januarja 2023 bodo evrski bankovci in kovanci tako postali edino zakonito plačilno sredstvo.
20.12.2022 Študija ECB: Gotovina ostaja najpogosteje uporabljeno plačilno sredstvo; hitra rast elektronskih plačil Gotovina tudi v letu 2022 na ravni evrskega območja ostaja največkrat uporabljeni plačilni instrument, a delež njene uporabe upada. Na drugi strani se je s pandemijo koronavirusa okrepil trend elektronskih plačil, kaže Študija o plačilnih navadah potrošnikov v evrskem območju. Večina sodelujočih v študiji kot razlog za odmik od gotovine navaja, da je elektronsko plačilo enostavnejše. V Banki Slovenije ob tem ugotavljamo, da med državami evrskega območja Slovenija ostaja med državami z največjim deležem uporabe gotovine pri vsakodnevnih plačilih.
20.12.2022 Razmere v bančnem sistemu ostajajo ugodne; sistemska tveganja ob slabitvi gospodarske aktivnosti povišana Poslovanje bančnega sistema je v letošnjem letu ostalo pod vplivom ugodnih gospodarskih aktivnosti. K višjemu dohodku bank je prispevalo okrepljeno kreditiranje nefinančnih družb in gospodinjstev ter postopoma tudi vse višje ravni posojilnih obrestnih mer. Dobiček bank je tako ob znatnem povečanju neto dohodka nekoliko presegel vrednosti iz enakega obdobja lani, k čemur je pomembno prispevalo tudi nizko oblikovanje oslabitev in rezervacij.
19.12.2022 ECB poročilo o dobrih praksah s področja klimatskih stresnih testov Klimatski stresni testi so ključno orodje nadzornikov pri ocenjevanju vpliva podnebnih tveganj na bančni sistem. Podnebni stresni testi, prvič izvedeni letos, so pokazali, da so banke v veliki meri v zadnjem letu ustrezno prilagodile organizacijsko strukturo na način, da so pripravljene na naslavljanje okoljskih in podnebnih tveganj. Druga pomembna ugotovitev pa je, da je vključenost teh tveganj v samo poslovanje med bankami še vedno zelo različno. Cilj danes objavljenega poročila je bankam predstaviti primere dobre prakse, ugotovljene pri letošnjih podnebnih stresnih testih, in jim s tem pomagati izboljšati njihove zmogljivosti testiranja izjemnih situacij, povezanih s podnebnimi tveganji.
16.12.2022 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Člani Sveta ECB smo se včeraj odločili za nadaljnje ukrepanje na področju denarne politike. Že četrto monetarno sejo zapored smo dvignili ključne obrestne mere, tokrat za 0,5 o. t. Z normalizacijo denarne politike smo nadaljevali tudi pri drugih instrumentih; predstavili smo okvir zmanjševanja obsega vrednostnih papirjev, ki smo jih kupovali v preteklih letih.
16.12.2022 V prihodnjem letu nižja rast gospodarske aktivnosti; inflacija bo vztrajala na povišanih nivojih Po močnem popandemskem okrevanju bo gospodarska rast v letošnjem letu ostala visoka pri 5 %. V prihodnjem letu predvsem zaradi pričakovane občutno nižje rasti zasebne potrošnje in upada zasebnih investicij pričakujemo umiritev gospodarske rasti na 0,8 %. Ta se bo ob predvideni stabilizaciji razmer v letih 2024 in 2025 ponovno okrepila in presegla 2 %. Dinamika gospodarske aktivnosti se bo odrazila tudi na trgu dela. V Banki Slovenije v danes objavljeni napovedi gospodarskih gibanj pričakujemo tudi, da bo rast cen v letih 2023 in 2024 zlasti zaradi višjih prispevkov osnovne inflacije in rasti cen hrane vztrajala krepko nad našim inflacijskim ciljem, v letu 2025 pa naj bi se mu približala.
16.12.2022 Posodobljen kodeks ravnanja za vodstvo Evropske centralne banke
14.12.2022 Vabilo na novinarsko konferenco
12.12.2022 Prednostne naloge nadzora v prihodnjem triletnem obdobju ter ocena tveganj in ranljivosti V Evrosistemu enkrat letno opredelimo prednostne naloge nadzora v srednjeročnem obdobju, ki jih sicer lahko ob pojavu novih tveganj sproti prilagajamo. Prednostne naloge razvijamo na podlagi ključnih tveganj in ranljivosti, s katerimi se v sedanjem gospodarskem, regulativnem in nadzornem okolju soočajo nadzorovane institucije.
07.12.2022 V Banki Slovenije ob povečevanju sistemskih tveganj dvigujemo proticiklični kapitalski blažilnik V Banki Slovenije ugotavljamo, da se zaradi naraščajočih negotovosti v gospodarskem okolju povečujejo sistemska tveganja v slovenskem bančnem sistemu. Podobno kot številne druge države evropskega gospodarskega prostora zato dvigujemo proticiklični blažilnik za izpostavljenosti do Republike Slovenije z 0 % na raven 0,5 % zneska skupne izpostavljenosti tveganjem.
29.11.2022 Kako ECB in nacionalne centralne banke v euroobmočju ustvarjamo dobiček ali izgubo?
25.11.2022 Nagradili smo tri magistrska in eno doktorsko delo V Banki Slovenije smo tudi letos podelili nagrade za najboljša zaključna dela študentov s finančnega področja. Izbirna komisija je izmed devetih prijavljenih del izbrala tri najboljša magistrska dela in eno doktorsko delo. Nagrade v višini 1.500 evrov so za svoje magistrsko delo prejeli Jernej Kadivnik, Gorazd Govekar in Evgen Brenčič, nagrado v višini 3.000 evrov pa je za svoje doktorsko delo prejela Aida Ćehajić.
21.11.2022 Predstavitev ugotovitev Mednarodnega denarnega sklada ob zaključku posvetovanj v Sloveniji Danes so se zaključila redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada (MDS) v Sloveniji. Namen rednih posvetovanj je bil tudi tokrat pregled zadnjih gospodarskih gibanj, delovanja finančnega sektorja in bančnega sistema ter izzivov za prihodnje. Ugotovitve so predstavili na današnji novinarski konferenci.
18.11.2022 Ta veseli dan kulture tudi v Muzeju in Mali galeriji Banke Slovenije V sklopu neformalnega praznika Ta veseli dan kulture, ki ga v Sloveniji vsako leto obeležujemo 3. decembra, na rojstni dan pesnika Franceta Prešerna, smo za otroke in odrasle v Muzeju Banke Slovenije in v Mali galeriji Banke Slovenije letos pripravili poseben program.
17.11.2022 Vabilo na novinarsko konferenco ob zaključku misije MDS
15.11.2022 Gospodarska aktivnost se je v tretjem četrtletju umirila Po danes objavljenih podatkih Statističnega urada RS se je gospodarska rast v tretjem letošnjem četrtletju močno umirila, k čemur je bistveno prispevala umiritev potrošnje gospodinjstev. Ob tem se negativna četrtletna gospodarska gibanja še niso odrazila na trgu dela, kjer razmere ostajajo izrazito ugodne. V Banki Slovenije v zadnjem letošnjem četrtletju pričakujemo nadaljevanje skromne gospodarske aktivnosti, kar bi na letni ravni pomenilo gospodarsko rast okoli petih odstotkov.
10.11.2022 Pričenjajo se redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada Danes se pričenjajo redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada (MDS) v skladu s 4. členom Statuta MDS. Predstavniki MDS bodo v Sloveniji od 10. do 21. novembra 2022. Ob zaključku bodo predstavljene tudi prve ugotovitve misije.
10.11.2022 Povezave med ekonomskimi politikami in finančno stabilnostjo V Banki Slovenije smo gostili razpravo z naslovom Povezave med ekonomskimi politikami in finančno stabilnostjo, na kateri so sodelujoči med drugim spregovorili o pomenu sodelovanja in ukrepanja vseh ekonomskih politik, tako denarne kot fiskalne, v spremenjenem gospodarskem okolju. Naslovili so tudi eno od ključnih vprašanj – kako lahko denarna in fiskalna politika vplivata na finančno stabilnost in kako naj v procesu sprejemanja odločitev upoštevata finančne ranljivosti.
02.11.2022 Podnebna in okoljska tveganja: poročilo o tematskem pregledu in primeri dobrih praks V okviru ECB danes izdajamo dve pomembni publikaciji: Poročilo o tematskem pregledu podnebnih in okoljskih tveganj ter zbirko Dobre prakse upravljanja s podnebnimi in okoljskimi tveganji.
28.10.2022 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Člani Sveta ECB smo se včeraj odločili za nadaljnje ukrepanje na področju denarne politike. Že tretjo monetarno sejo zapored smo dvignili ključne obrestne mere, tokrat ponovno za 0,75 o. t. Z normalizacijo denarne politike smo nadaljevali tudi pri drugih instrumentih. Prilagodili smo (a) obrestovanje operacij TLTRO-III, s čimer krepimo transmisijo ključnih obrestnih mer denarne politike na pogoje posojanja bank zasebnemu sektorju, in (b) obrestovanje obveznih rezerv, s čimer želimo zagotoviti nevtralnost tega instrumenta in njegovo obrestovanje približati tržnim pogojem.
21.10.2022 S predsednico državnega zbora o pomenu finančnega opismenjevanja mladih Guverner Boštjan Vasle je danes na delovnem obisku gostili predsednico Državnega zbora RS Urško Klakočar Zupančič. V Muzeju Banke Slovenije je tekla beseda o pomenu finančnega opismenjevanja otrok in mladine ter o pomenu zastopanosti finančnih tem na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
20.10.2022 Prestavljen začetek delovanja novega sistema bruto poravnave v realnem času
20.10.2022 Povezave med ekonomskimi politikami in finančno stabilnostjo; povezava do dogodka Za uspešno soočanje s povišano inflacijo ter zmanjšanje negotovosti, s katero se soočamo, pa je ključno sodelovanje in ukrepanje vseh ekonomskih politik, tako denarne kot fiskalne. O tem bodo razpravljali: Isabel Schnabel, članica Izvršilnega odbora Evropske centralne banke; Klemen Boštjančič, minister za finance; Peter Kažimír, guverner slovaške centralne banke; Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije; Nadia Calviño, ministrica za gospodarstvo in digitalno preobrazbo v Španiji. Razpravo bo povezoval Mojmir Mrak.
19.10.2022 Po ugodni prvi polovici leta se gospodarska aktivnost umirja V Sloveniji smo v prvi polovici leta beležili visoko rast gospodarske aktivnosti, za tretje četrtletje pa zadnji podatki nakazujejo njeno stagnacijo. V Banki Slovenije ugotavljamo, da takšna gibanja kažejo letno rast BDP v višini okoli 6 %, kar je skladno z našimi pričakovanji iz zadnje napovedi. Inflacija vztraja na visokih nivojih tako v Sloveniji kot v širšem mednarodnem okolju.
18.10.2022 Stresni testi potrdili stabilnost slovenskega bančnega sistema; tveganja ostajajo povečana Makro stresni testi, ki smo jih izvedli v Banki Slovenije, so potrdili stabilnost slovenskega bančnega sistema, ki izkazuje primerno kapitalsko ustreznost. Ob ugodnih rezultatih pa sistemska tveganja za finančno stabilnost ostajajo povečana, kar je povezano s posledicami in negotovostmi, ki jih prinaša vpliv ruske vojaške agresije na evropsko gospodarstvo.
07.10.2022 Izjava guvernerja ob robu Letnega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke Do 16. oktobra 2022 v Washingtonu poteka Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB), na katerem sodeluje tudi guverner Boštjan Vasle. Ob robu srečanja je v kratki izjavi izpostavil osrednje teme srečanja, spregovoril o dosedanjem odzivu na spremenjene ekonomske razmere in poudaril pomembnost skupnega delovanja za zajezitev inflacije.
05.10.2022 Natečaj – iščemo likovne rešitve za priložnostne kovance V Banki Slovenije bomo v skladu z odločitvijo Vlade RS v prihodnjem letu izdali tri priložnostne kovance – tako spominske kot tudi zbirateljske. Z zbirateljskimi bomo obeležili 110. obletnico rojstva slovenskega pisatelja Borisa Pahorja in državni praznik dan slovenskega športa, s spominskimi pa 150. obletnico rojstva slovenskega matematika Josipa Plemlja.
04.10.2022 Finančni sistem v Sloveniji ostaja stabilen; tveganja ob spremenjenih gospodarskih razmerah povečana V Banki Slovenije ugotavljamo, da je finančni sistem v letošnjem letu v Sloveniji ostal stabilen. Ob pričakovanem poslabšanju gospodarskih razmer in vztrajanju inflacije na visokih nivojih, na kar ključno vplivajo ruska vojaška agresija ter z njo povezane posledice in negotovosti, pa so sistemska tveganja za finančno stabilnost povečana.
03.10.2022 Opozorilo ESRB o tveganjih za finančno stabilnost v EU V okviru Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB, Slovenijo v njem zastopajo Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za trg vrednostnih papirjev), ki spremlja finančni sistem v Evropski uniji ter preprečuje in zmanjšuje sistemska tveganja, smo izdali splošno opozorilo o tveganjih za finančno stabilnost v EU. V prvem tovrstnem opozorilu od naše ustanovitve leta 2010 pozivamo k ohranjanju odpornosti finančnega sistema na ravni EU, da bo ta sposoben podpirati potrebe gospodarstva in prebivalstva tudi v primeru, če se bodo tveganja uresničila.
30.09.2022 Kadrovske štipendije za študijsko leto 2022/23 V Banki Slovenije razpisujemo tri kadrovske štipendije za študente. K prijavi vabimo motivirane, uspešne, vsestranske, ambiciozne, radovedne in iznajdljive študente magistrskih študijskih programov 2. stopnje (ekonomija – bančno-finančna smer, finančna matematika in informacijska tehnologija).
30.09.2022 Vabilo na novinarsko konferenco
30.09.2022 Gostili smo sestanek Delovne skupine za klimatske spremembe v okviru Vienna Initiative V Banki Slovenije je potekal sestanek Delovne skupine za klimatske spremembe. Skupina je bila ustanovljena v okviru Vienna Initiative z namenom širjenja znanja o tveganjih in finančnih temah, ki so povezani s klimatskimi spremembami.
29.09.2022 V Banki Slovenije smo z Evropsko investicijsko banko organizirali konferenco o zelenem prehodu Na konferenci z naslovom Zelenemu prehodu naproti: naložbe in gibanje cen, ki smo jo organizirali v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko, so sodelujoči razpravljali o številnih odprtih vprašanjih v zvezi z zelenim prehodom, posebej pa so poudarili vpliv zelenega prehoda na dinamiko naložb in gibanje cen. Zavedamo se namreč, da je ključnega pomena, da gospodarstva postanejo bolj zelena in odpornejša. Zeleni prehod torej ni samo nujen, temveč neizogiben in prinaša posledice tudi na področju oblikovanja ekonomskih politik.
13.09.2022 Zakon o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank: sodba Sodišča EU Sodišče EU je danes razglasilo sodbo glede Zakona o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. V Banki Slovenije ugotavljamo, da sodba pritrjuje našim stališčem, in sicer da je zakon sporen z vidika monetarnega financiranja in finančne neodvisnosti centralne banke. Ob tem dodajamo, da je zato nujna priprava nove zakonske rešitve, ki bo celovito urejala omenjeno področje in bo skladna z evropskim pravnim redom in ustavno ureditvijo Republike Slovenije.
09.09.2022 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Člani Sveta Evropske centralne banke nadaljujemo z odločno normalizacijo denarne politike. Ključne obrestne mere ECB smo dvignili za 75 bazičnih točk, kar je po dolgem obdobju nespremenjenih obrestnih mer letošnji drugi zaporedni dvig. Dvigi obrestnih mer in njihov vpliv na pogoje financiranja bodo prispevali k temu, da se trenutni inflacijski pritiski ne bodo podaljšali preko srednjega roka.
09.09.2022 Guverner na neformalnem zasedanju ECOFIN in Finančnem forumu Eurofi Guverner Boštjan Vasle se danes v udeležuje neformalnega zasedanja Sveta za ekonomske in finančne zadeve ter Finančnega foruma Eurofi 2022.
05.09.2022 Gospodarska gibanja v prvi polovici leta ugodna; pričakovanja za nadaljevanje leta manj spodbudna V prvi polovici leta se je v Sloveniji skladno z napovedmi Banke Slovenije nadaljevala visoka rast gospodarske aktivnosti. Ob nadaljevanju ruske vojaške agresije in posledičnih sankcij v drugi polovici leta pričakujemo nekoliko nižje, vendar še vedno solidne rasti gospodarske aktivnosti. Inflacija vztraja na visokih nivojih tako v Sloveniji kot v širšem mednarodnem okolju. V teh okoliščinah se centralne banke, tudi Evropska centralna banka, odločamo za odločno nadaljnjo normalizacijo denarne politike. Svet Evropske centralne banke bo o nadaljnjem dvigu obrestnih mer odločal še ta teden.
05.09.2022 Vabilo na konferenco Zelenemu prehodu naproti: naložbe in gibanje cen Banka Slovenije in Evropska investicijska banka organizirata konferenco „Zelenemu prehodu naproti: naložbe in gibanje cen“. Konferenca bo potekala v četrtek, 29. septembra, od 10. do 12. ure. Na konferenci bodo govorci obravnavali številna odprta vprašanja v zvezi z zelenim prehodom, s poudarkom na vplivu zelenega prehoda na dinamiko naložb in cene. Dogodek bosta odprla guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle in podpredsednik Evropske investicijske banke Ricardo Mourinho Félix.
16.08.2022 Komentar podatka o gospodarski rasti v drugem četrtletju Skladno s pričakovanji Banke Slovenije nadaljevanje visoke gospodarske rasti; obeti ob nadaljevanju ruske agresije manj spodbudni.
26.07.2022 Listina o enakosti, raznolikosti in vključenosti V Evropskem sistemu centralnih bank spodbujamo delovno okolje, ki temelji na spoštovanju in dostojanstvu vsakega posameznika. Zato smo pripravili Listino o enakosti, raznolikosti in vključenosti, ki pomeni vodilo pri tem, kako izkoristiti raznolikost ekip in okrepiti vključujočo delovno kulturo. Pobudi smo se pridružili tudi v Banki Slovenije, s čimer želimo prispevati k strpni in odprti družbi.
22.07.2022 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Člani Sveta ECB smo se odločili, da naredimo naslednji korak pri normalizaciji denarne politike in dvignemo ključne obrestne mere za 50 bazičnih točk. Dvigi obrestnih mer in njihov vpliv na pogoje financiranja bodo preprečili, da bi se trenutni inflacijski pritiski podaljšali preko srednjega roka. Za ohranjanje enotne in homogene transmisije naravnanosti denarne politike čez celotno evrsko območje pa smo sprejeli tudi nov instrument (TPI).
20.07.2022 Vabilo za predloge dogodkov, ki bi jih obeležili z izdajo priložnostnih kovancev V Banki Slovenije vsako leto z izdajo priložnostnih kovancev obeležimo dogodke ali obletnice, pomembne za Slovenijo. Tako tudi letos zbiramo predloge za obeležitev dogodkov v prihodnjih letih, in sicer od vključno leta 2024 naprej. Vaše pobude za leto 2024 pričakujemo do konca oktobra 2022.
15.07.2022 Plačilni nalogi, posredovani s strani Uprave RS za javna naročila, so bili včeraj poravnani V Banki Slovenije smo včeraj zjutraj zaznali težave pri procesiranju plačilnih nalogov, posredovanih s strani Uprave RS za javna plačila, in takoj pristopili k reševanju problematike. Do konca dneva so bili tako izvedeni praktično vsi plačilni nalogi.
12.07.2022 Po prvih kazalnikih ugodna rast gospodarske aktivnosti v prvi polovici leta, ki jo spremlja visoka inflacija V evrskem območju, tudi v Sloveniji, je bila prva polovica leta zaznamovana s posledicami ruske vojaške agresije na Ukrajino. Ta je imela na gospodarsko aktivnost, kjer smo še naprej beležili ugodne rasti, omejen vpliv. Močno pa se odraža v krepitvi inflacije, ki se ob zaostrovanju razmer na surovinskih trgih povečuje predvsem zaradi izjemne rasti cen energentov in hrane. Ob tem v Banki Slovenije izpostavljamo še, da so obeti za gospodarsko aktivnost v nadaljevanju leta manj spodbudni.
08.07.2022 Guverner predstavil Letno poročilo Banke Slovenije 2021 Odboru Državnega zbora RS za finance Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je na seji Odbora Državnega zbora RS za finance predstavil Letno poročilo 2021 in Finančni načrt Banke Slovenije 2022.
08.07.2022 Vključevanje podnebnih tveganj v stresne teste v bankah in hranilnicah V ECB in tudi Banki Slovenije nadaljujemo s prizadevanji za vključitev podnebnih tveganj v izvajanje svojih ključnih nalog. Tako je v okviru ECB letos za največje evropske banke potekala izvedba stresnih testov na temo podnebnih tveganj, za ostale pa vaja. Po zgledu ECB smo vajo za manjše banke in hranilnice izvedli tudi v Banki Slovenije. Gre za prvo tovrstno izvedbo stresnih testov oziroma vaj in je primarno namenjena ozaveščanju, razumevanju in identifikaciji pomanjkljivosti.
08.07.2022 Izobraževanje za osnovnošolce: Poletni finančni izziv V Banki Slovenije krepimo projekt finančnega opismenjevanja, s čimer nadaljujemo tudi poleti. Osnovnošolske otroke vabimo na izobraževalne počitniške dneve, ponujamo pa jim tudi možnost sodelovanja v Poletnem finančnem izzivu.
04.07.2022 Nadaljnji koraki ECB pri vključitvi podnebnih sprememb v izvajanje denarne politike V okviru Evropske centralne banke smo sprejeli nadaljnje ukrepe za vključevanje podnebnih sprememb v operacije denarne politike. Ti predvidevajo, da bomo v skladu z našim akcijskim načrtom podnebne spremembe upoštevali pri nakupih podjetniških obveznic, sistemu zavarovanja terjatev ter zahtevah po razkritjih in upravljanju tveganj.
04.07.2022 Guverner se je udeležil predstavitve poročila OECD za Slovenijo Guverner Boštjan Vasle se je udeležil predstavitve Ekonomskega pregleda za Slovenijo 2022, ki je v organizaciji Ministrstva za finance RS potekala na Brdu pri Kranju. Poročilo sta s strani Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) predstavila direktor za študije držav Alvaro Santos Pereira in ekonomist Jens Christian Høj.
04.07.2022 Prijavite najboljša magistrska in doktorska dela V Banki Slovenije se zavedamo, da je znanje pomemben element uspešnosti posameznika. Zato že od leta 1992 podeljujemo nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Tudi letos pozivamo vse, ki ste zagovarjali svoja dela med 1. julijem 2021 in 1. julijem 2022, k prijavi vaših nalog. Rok za prijavo je 12. avgust 2022.
30.06.2022 Guverner predal Letno poročilo 2021 predsednici Državnega zbora RS Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je predsednici Državnega zbora RS Urški Klakočar Zupančič predal Letno poročilo 2021. V prihajajočih dneh ga bo celostno predstavil še Odboru Državnega zbora RS za finance in Komisiji Državnega sveta RS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
21.06.2022 Donacije Banke Slovenije 2022: vabljeni k prijavi na razpis Na razpis za donacije v letu 2022 se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in ustanove, ki izvajajo izobraževalne, znanstvene in raziskovalne dejavnosti. Rok za prijavo je 22. julij 2022.
17.06.2022 Razmere v bančnem sistemu ostajajo ugodne Trenutne ugodne gospodarske razmere so pozitivno vplivale na poslovanje bančnega sistema. Postopna normalizacija gospodarskih razmer in povečana zasebna potrošnja sta pomembno prispevali k upočasnitvi rasti vlog gospodinjstev in nefinančnih družb ter h krepitvi kreditiranja nebančnega sektorja. Na področju kreditiranja gospodinjstev je na rast pomembno vplivala okrepitev rasti stanovanjskih posojil. V publikaciji Mesečna informacija o poslovanju bank ugotavljamo še, da so banke v prvih štirih mesecih 2022 poslovale z nižjim dobičkom kot v enakem obdobju lani, in sicer predvsem zaradi nižjega dohodka in oblikovanja neto oslabitev.
17.06.2022 Odstopna izjava viceguvernerke Irene Vodopivec Jean Viceguvernerka Irena Vodopivec Jean je seznanila člane Sveta Banke Slovenije, da je v Državni zbor RS posredovala prošnjo za predčasno razrešitev s funkcije članice Sveta Banke Slovenije, na podlagi osebnih razlogov.
15.06.2022 Letos nadaljevanje razmeroma ugodnih gospodarskih gibanj, a bodo ta vse bolj pod vplivom posledic ruske vojaške agresije Napoved gospodarske aktivnosti, ki smo jo danes izdali v Banki Slovenije, je zaznamovana s posledicami ruske vojaške agresije v Ukrajini. Pričakujemo, da bo ta vplivala na umirjanje tekoče aktivnosti znotraj letošnjega leta, a bo skupna rast letos še vedno znašala visokih 5,8 % zlasti zaradi izrazitega statističnega učinka prenosa rasti iz preteklega leta. V prihodnjih dveh letih se bo ustalila pri 2,4 % oziroma 2,5 %. Pod vplivom razmeroma ugodnih razmer v gospodarstvu bo tudi trg dela, ki ga sicer v vse večji meri zaznamujejo težave delodajalcev pri pridobivanju delavcev.
14.06.2022 Vabilo na novinarsko konferenco
10.06.2022 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Člani Sveta ECB smo včeraj obravnavali nove napovedi gospodarskih gibanj za evrsko območje, ki so zaznamovane predvsem s posledicami ruske vojaške agresije. Ta je znižala pričakovanja glede gospodarske rasti v letošnjem in prihodnjih dveh letih, ki bo sicer ostala razmeroma ugodna, predvsem pa povišala napovedi inflacije.
03.06.2022 1. julija v prodajo skupni spominski kovanec držav evrskega območja ob 35. obletnici programa Erasmus V Banki Slovenije bomo 1. julija 2022 v prodajo in obtok izdali slovensko izdajo skupnega spominskega kovanca vseh držav evrskega območja, izdanega ob 35. obletnici programa izmenjave študentov Erasmus. Gre za tretji motiv priložnostnih kovancev, izdanih v letošnjem letu. Spominski kovanci bodo tokrat v prosti prodaji na običajnih prodajnih mestih. Za tiste, ki so omenjene kovance že naročili, pa so naročene količine rezervirane in na voljo za prevzem od 1. do 14. julija 2022.
01.06.2022 Obeležitev 30. obletnice Banke Slovenije smo zaključili s koncertom Glasba slovenskih skladateljev V Banki Slovenije poleg soustvarjanja stabilnega ekonomskega okolja svoje poslanstvo razumemo tudi v širšem družbenem kontekstu, v luči ohranjanja in razvoja kulturne dediščine. V ospredje pri tem postavljamo mlade – njihovo izobrazbo in tudi možnost izražanja v sodobnem okolju. Obeležitev 30. obletnice Banke Slovenije smo tako zaključili s koncertom Glasba slovenskih skladateljev, ki je 1. julija 2022 potekal v Slovenski filharmoniji. Na njem je violinistka Tanja Sonc v sodelovanju z ekipo mladih glasbenikov izvedla skladbe slovenskih skladateljev.
31.05.2022 Učinki ruske vojaške agresije na gospodarstvo do sedaj omejeni; odražajo se v visoki rasti cen energentov in surovin V evrskem območju se je v prvem letošnjem četrtletju nadaljevala umirjena rast gospodarske aktivnosti. Ta se odraža tudi na finančnih trgih, ki jih sicer zaznamuje predvsem postopna normalizacija denarne politike in pričakovani naslednji koraki centralnih bank. V Sloveniji je gospodarska aktivnost močno presegla povprečje evrskega območja. Poleg potrošnje gospodinjstev jo je še naprej krepilo izdatno investiranje, domače povpraševanje pa je poganjalo rast uvoza.
27.05.2022 Imate idejo, kako naj izgleda naslednji priložnostni kovanec? Prijavite se na natečaj! V Banki Slovenije bomo v skladu z odločitvijo Vlade RS v letošnjem letu izdali še dva priložnostna kovanca. Namenjena bosta obeležitvi (i) dneva slovenskega športa in (ii) 90. obletnice rojstva dr. Jožeta Pučnika. V ta namen razpisujemo javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev omenjenih priložnostnih kovancev.
27.05.2022 Bilateralno srečanje vodstev Banke Slovenije in Slovaške centralne banke V Banki Slovenije se povezujemo z drugimi centralnimi bankami. Ključni namen je izmenjava mnenj o trenutnih in pričakovanih gospodarskih razmerah in razmerah v finančnem sistemu, s čimer poglabljamo razumevanje in krepimo sodelovanje. Tako so se člani Sveta Banke Slovenije danes sestali na skupni seji s člani Sveta Slovaške centralne banke.
25.05.2022 Zeleni finančni načrt v organizaciji Pod vtisom okoljskih katastrof v zadnjih letih v ospredje prihaja iskanje načinov, ki bi omogočili utiranje gospodarstev v okoljsko manj obremenjujoče in bolj trajnostno delovanje. Eno od orodij, ki se v laičnih in strokovnih krogih vse pogosteje omenja, je zeleni proračun oziroma zeleni finančni načrt (angl. green budget). Ta omogoča odločevalcem, da lažje ocenijo okoljske posledice svojih proračunskih politik.
19.05.2022 V Banki Slovenije krepimo dialog z gospodarskimi družbami
16.05.2022 Gospodarska aktivnost v prvem letošnjem četrtletju ostaja zelo ugodna V Sloveniji so se v prvem letošnjem četrtletju nadaljevala ugodna gospodarska gibanja. Poleg potrošnje gospodinjstev je domačo aktivnost še naprej krepilo izdatno investiranje, pri čemer pomemben delež odpade na gradbeništvo. Domače povpraševanje je poganjalo rast uvoza, ki je ostala še močnejša od sicer robustne rasti izvoza. Učinki ruske vojaške agresije v Ukrajini in posledičnih sankcij se tako za sedaj odražajo predvsem v visoki rasti cen energentov in surovin.
11.05.2022 Z mednarodno konferenco smo zaključili aktivnosti ob 30. obletnici Banke Slovenije Danes je v okviru 30. obletnice Banke Slovenije v Ljubljani potekala mednarodna konferenca z naslovom 30 let neodvisnosti Banke Slovenije: Prehojena pot in sodobni izzivi. Hkrati smo obeležili tudi 15. obletnico uvedbe evra pri nas. Uvodoma sta prisotne nagovorila Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke, in Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije.
10.05.2022 Na obisku ob 30. obletnici Banke Slovenije predsednica ECB Christine Lagarde Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke (ECB), je v teh dneh na delovnem obisku v Ljubljani v okviru obeležitve 30. obletnice Banke Slovenije.
10.05.2022 Na delovnem obisku predsednik Nadzornega odbora EMN Andrea Enria Andrea Enria, predsednik Nadzornega odbora Enotnega mehanizma nadzora (EMN), se je danes mudil v Ljubljani, in sicer na rednem letnem srečanju s predstavniki bančnega nadzora v Banki Slovenije.
09.05.2022 Poletna muzejska noč v Muzeju Banke Slovenije 18. junija letos bo potekala jubilejna, že dvajseta Poletna muzejska noč. Že drugo leto zapored tudi v Muzeju Banke Slovenije ob tem pripravljamo pester program za različne starostne skupine. Muzej bo ta dan odprt med 18. in 22. uro.
04.05.2022 Poročilo o finančni stabilnosti Finančni sistem ob ugodnih gospodarskih gibanjih v Sloveniji ostaja stabilen, za prihodnja četrtletja pa ruska vojaška agresija ter z njo povezane posledice in negotovosti povečujejo sistemska tveganja za finančno stabilnost. Zaradi tveganj, povezanih z nepremičninskim trgom, uvajamo ukrepe, s katerimi bomo na eni strani omejili prenos tveganj z nepremičninskega trga v bančni sistem, na drugi pa okrepili odpornost bank ob morebitni realizaciji tveganj. Ob tem obstoječe omejitve kreditiranja prebivalstva deloma sproščamo.
22.04.2022 Izjava guvernerja s spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke Tokratno redno pomladansko srečanje poteka v znamenju ruske vojaške agresije in njenih posledic za naša gospodarstva. Posledice konflikta namreč dosegajo globalne razsežnosti; najprej so se odrazile preko višjih cen energentov in hrane. V vse večji meri pa se odražajo tudi v gospodarskih gibanjih, kjer so najbolj izpostavljene države Evropske unije.
19.04.2022 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke Do 24. aprila 2022 poteka Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) v Washingtonu.
15.04.2022 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Po ugodnih gibanjih na prehodu v letošnje leto je ruska vojaška agresija, in posledično uvedene sankcije, poslabšala ekonomske obete v evrskem območju in Sloveniji, predvsem pa je izrazito povečala tveganja za daljše obdobje visoke inflacije. Na finančnih trgih so se po krajšem volatilnem obdobju razmere znova stabilizirale. V takšnih razmerah smo se člani Sveta ECB odločili, da nadaljujemo z normalizacijo denarne politike, sprejete na predhodnih sejah.
07.04.2022 Mala galerija BS: Ob tretji obletnici delovanja delovno srečanje guvernerja in vodstva univerze Pred tremi leti je v sodelovanju Banke Slovenije in Univerze v Ljubljani zaživela prenovljena Mala galerija Banke Slovenije. Njen osnovni namen je nameniti prostor mladim umetnikom, ki svojo pot uveljavljanja v svetu umetnosti šele začenjajo. Mala galerija je z več kot 20 razstavami svoje poslanstvo uspešno izpolnjevala.
05.04.2022 Vstop v letošnje prvo četrtletje ugoden; ruska vojaška agresija tveganje za gospodarsko aktivnost, predvsem pa za inflacijo V evrskem območju in tudi Sloveniji se je v letošnjem prvem četrtletju nadaljevala ugodna gospodarska aktivnost, ki sicer dosega nižje rasti kot lani. Ruska vojaška agresija, ki se je začela februarja, in uvedene sankcije so poslabšali gospodarske obete, predvsem pa je izrazito povečala tveganja za daljše obdobje visoke inflacije. Odrazila se je tudi na finančnih trgih, ki sta jih zaznamovali močno povečana volatilnost in zmanjšana likvidnost. Ob tem v Banki Slovenije poudarjamo še, da v Sloveniji razmere na trgu dela ostajajo zelo ugodne.
31.03.2022 Dijaki Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica zmagovalci tekmovanja Generacija €vro Ekipa Pet cekinov iz Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica je zmagovalka letošnjega dijaškega tekmovanja Generacije €vro. Zmagovalci so si prislužili nagrado in se udeležili slovesnosti v Banki Slovenije z guvernerjem Boštjanom Vasletom, povabljeni pa so tudi na zaključno slovesnost s predsednico Evropske centralne banke Christine Lagarde.
31.03.2022 OFS objavil pobudo vladi za spremembe na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja
30.03.2022 V Banki Slovenije smo v letu 2021 prejeli 48 prijav kršitev v sistem obveščanja
23.03.2022 Svetovni teden izobraževanja o financah: likovni natečaj za vrtce in osnovne šole, video natečaj za srednje šole in fakultete V Banki Slovenije vas v sklopu svetovnega tedna denarja vabimo k sodelovanju na dveh natečajih. Likovni natečaj je namenjen vrtcem in osnovnim šolam, video natečaj srednjim šolam in fakultetam. Prijave zbiramo do konca aprila, izdelke do konca šolskega leta oziroma do konca poletja, zmagovalce pa bomo objavili jeseni.
14.03.2022 Plačilne storitve v 2021: Razlike v ponudbi in ceni paketov so velike V Banki Slovenije smo skupaj z bankami in hranilnicami oblikovali košarico storitev, ki odraža plačilne navade tipičnega komitenta. V posebni analizi ugotavljamo, da je bilo za to košarico storitev lani v povprečju treba nameniti 69,40 evra letno, kar je nekoliko manj kot leto prej. Pri tem razpon med najcenejšo in najdražjo banko ostaja zelo velik.
11.03.2022 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Gospodarska rast v evrskem območju je v lanskem letu dosegla visokih 5,3 %, v letošnjem letu pa kljub znatnemu vplivu ruske vojaške agresije pričakujemo nadaljevanje ugodne gospodarske aktivnosti (3,7 %). Z nadaljevanjem okrevanja gospodarstva in ob močnih cenovnih pritiskih iz mednarodnega okolja inflacija postaja vse širše osnovana in vztraja na visokih ravneh. Ob tem bodo prihodnja gibanja tudi na cenovnem področju močno zaznamovana s posledicami ruske vojaške agresije.
09.03.2022 Nadaljuje se trend zniževanja števila ponarejenih evrskih bankovcev in kovancev Delež ponaredkov v primerjavi z vsemi evrskimi kovanci in bankovci v obtoku v Sloveniji ostaja zanemarljivo majhen. V Banki Slovenije v sodelovanju s Policijo ugotavljamo, da se nadaljuje trend zniževanja števila ponarejenih bankovcev in kovancev, umaknjenih iz obtoka – to se je samo v zadnjem letu zmanjšalo za 12 odstotkov. Nasprotno pa se je skupna vrednost odkrite ponarejene evrske gotovine v primerjavi z letom prej zvišala za več kot petino, kar je posledica povečanja števila ponarejenih bankovcev višjih vrednosti.
09.03.2022 Svetovni teden izobraževanja o financah Vsako leto konec marca finančne ustanove obeležujemo svetovni teden denarja (Global Money Week) oziroma svetovni teden izobraževanja o financah, kot smo ga poimenovali v Sloveniji. Letos bo potekal od 21. do 27. marca 2022. V Banki Slovenije pa smo se temu pomembnemu izobraževalnemu tednu pridružili drugo leto zapored. Tudi tokrat smo pripravili obsežen program dejavnosti tako za odrasle kot otroke, saj si prizadevamo za krepitev finančnega izobraževanja vseh starostnih skupin.
08.03.2022 Vložitev zahteve za presojo zakona, ki ureja problematiko kreditov v švicarskih frankih V Banki Slovenije smo danes na Ustavno sodišče RS vložili zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih.
07.03.2022 Plačilni in poravnalni sistemi v letu 2021: vse večje uveljavljanje takojšnjih plačil V Banki Slovenije ugotavljamo, da smo kljub tveganjem, povezanimi z izbruhom koronavirusa, tudi v lanskem letu zagotovili učinkovito, neprekinjeno in varno delovanje plačilnih sistemov. Nadaljevala so se gibanja iz preteklih let; poravnanih je bilo 229,10 mio transakcij v skupni vrednosti 562,74 mrd evrov. Novost pa so t. i. takojšnja plačila, katerih uporaba se je v lanskem letu močno pospešila in se vse hitreje uveljavljajo kot nov standard pri plačevanju.
01.03.2022 Sprejeta rešitev za komitente nekdanje slovenske Sberbank banke: od 2. marca dalje nemoten dostop do vseh sredstev na računih in bančnih storitev 1. marca 2022 je bila za komitente nekdanje slovenske Sberbank banke sprejeta rešitev, ki vsem komitentom od 2. marca 2022 dalje ponovno omogoča nemoteno poslovanje in razpolaganje s sredstvi. Banko namreč prevzema Nova ljubljanska banka, ki se je odločila za nakup slovenske Sberbank banke. V Banki Slovenije ob tem poudarjamo, da smo z omenjeno rešitvijo ohranili finančno stabilnost v Sloveniji, brez obremenitve drugih bank ali državnega proračuna.
28.02.2022 Poslovanje slovenske Sberbank banke v ponedeljek in torek omejeno Sankcije proti Rusiji zaradi vojaške agresije nad Ukrajino se že odražajo tudi v bančnem sistemu, banke z ruskim lastništvom v Evropi se soočajo z zmanjšanim zaupanjem. Posledično je bila na ravni Evropske centralne banke in Enotnega odbora za reševanje danes sprejeta odločitev, da bančna skupina Sberbank Europe AG, ki ima hčerinsko banko tudi v Sloveniji, prekine s poslovanjem. Hkrati je bilo sprejeto tudi prehodno obdobje oziroma kratkotrajni moratorij, v katerem bomo za slovensko hčerinsko banko poiskali hitro in konstruktivno rešitev in na ta način zagotovili nemoteno poslovanje vsem njenim komitentom.
28.02.2022 Izrazit pospešek v gospodarski rasti spremlja močno povišana inflacija; negotovost vnaša ruska vojaška agresija V lanskem zadnjem četrtletju je v Sloveniji gospodarska rast izrazito pospešila in močno presegla povprečje evrskega območja, močna konjunktura se je nadaljevala tudi na začetku leta. Prihodnja gibanja bodo pod vplivom dogodkov, povezanih z rusko vojaško agresijo – neposredna odvisnost slovenskega gospodarstva od ruskega in ukrajinskega trga je sicer razmeroma majhna, kljub temu pa so lahko posledice na rast BDP in inflacijo precejšnje. Inflacija se sicer povečuje že osem mesecev, rast cen pa je vse širše osnovana.
25.02.2022 Guverner na neformalnem zasedanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve Guverner Boštjan Vasle se je danes v Parizu udeležil neformalnega zasedanja Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN).
23.02.2022 2. marca v prodajo prvi letošnji priložnostni kovanci; omogočen prevzem rezerviranih kovancev iz spletnih naročil V Banki Slovenije bomo 2. marca v prodajo in obtok izdali prve letošnje priložnostne kovance. V prodaji bodo spominski kovanci ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, zbirateljski kovanci ob 150. obletnici rojstva slikarja Matije Jame ter zbirke kovancev z letnico 2022. Količine, naročene v okviru spletnega naročanja, kar smo letos uvedli kot novost, smo rezervirali in bodo za prevzem na voljo na izbranih prevzemnih mestih do 15. marca.
15.02.2022 Centralne banke Evropskega sistema centralnih bank so obnovile izjave o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga Centralne banke Evropskega sistema centralnih bank so javno ponovno potrdile zavezanost k posodobljenemu Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga, ki spodbuja trden, pošten, likviden, odprt in transparenten devizni trg.
07.02.2022 Pod pokroviteljstvom Banke Slovenije izšla zgoščenka z glasbo slovenskih skladateljev V Banki Slovenije poleg soustvarjanja stabilnega ekonomskega okolja razumemo svoje poslanstvo tudi v širšem družbenem kontekstu, v luči ohranjanja in razvoja kulturne dediščine. V ospredje vse bolj postavljamo mlade – njihovo izobrazbo in možnost izražanja v sodobnem okolju. Pri projektu Glasba slovenskih skladateljev smo ob 30-letnici Banke Slovenije tako gostili nadarjeno mlado glasbenico Tanjo Sonc, ki je v sodelovanju z ekipo mladih glasbenikov izvedla skladbe slovenskih skladateljev. Zgoščenka je namenjena promociji slovenske glasbe in kulture v tujini, ponuja pa tudi vrhunsko glasbeno izkušnjo vsem.
04.02.2022 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Gospodarska aktivnost v evrskem območju je ob koncu lanskega leta dosegla predkrizne ravni. Po umiritvi rasti na prehodu v letošnje leto zaradi izjemnega porasta števila okuženih s koronavirusom v nadaljevanju leta pričakujemo ugodna gibanja. Finančne trge zaznamujejo predvsem pričakovanja glede hitrejšega umika akomodativnosti centralnih bank, posledično so nivoji obrestnih mer nekoliko porasli. V razmerah presežnega povpraševanja in močnih cenovnih pritiskov v mednarodnem okolju inflacija v evrskem območju dosega dolgoletno najvišje vrednosti.
03.02.2022 Komentar Banke Slovenije o včeraj sprejetem zakonu, ki ureja problematiko kreditov v švicarskih frankih V Državnem zboru RS je bil včeraj sprejet Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. V Banki Slovenije smo že pred sprejetjem zakona objavili svoje mnenje. V prihodnjih tednih bomo spremljali implementacijo zakona in na tej osnovi sprejeli naše nadaljnje odločitve.
01.02.2022 V Banki Slovenije smo v okviru 30. obletnice gostili predsednika vlade Srečanje guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta in predsednika vlade Janeza Janše je potekalo v sklopu obeležitve 30. obletnice Banke Slovenije, zato je predsednik vlade prejel tudi zlato medaljo, ki je bila izdana ob tej priložnosti. Banka Slovenije je bila namreč ustanovljena 25. junija 1991, ko je bil sprejet Zakon o Banki Slovenije, njena prva naloga pa je bila uveljavitev samostojne valute – tolarja.
31.01.2022 Podjetja dostopnost do finančnih virov tudi tokrat ocenjujejo pozitivno Podjetja poročajo o izboljšanju dostopnosti do večine virov financiranja, zato je tudi finančna vrzel (razkorak med potrebami in dostopnostjo do finančnih virov) v 2021 nižja kot v 2020, je pokazala raziskava Banke Slovenije. Dostopnost do financiranja sicer ostaja eden najmanj pomembnih omejitev pri poslovanju podjetij. V lanskem letu je bil tako med razlogi za omejitev poslovanja ponovno najbolj izpostavljen dejavnik pomanjkanja kvalificiranega osebja ali izkušenih menedžerjev.
31.01.2022 Sanacija bank: pojasnilo glede postopka izročitve dokumentacije Banke Slovenije Po izreku sodbe Sodišča EU konec leta 2020 je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) v začetku lanskega leta zaseženo listinsko dokumentacijo in elektronske nosilce vrnil Banki Slovenije. Pregled gradiva je trajal nekaj mesecev, zamuden je bil predvsem postopek vrnitve in pregled gradiva, ki je bilo zaseženo na elektronskih nosilcih. Pregledi so bili opravljeni ob prisotnosti obeh strani, torej Banke Slovenije in NPU.
28.01.2022 Virtualni dan odprtih vrat Banke Slovenije V Banki Slovenije smo ob 30. obletnici delovanja odprli svoja vrata in javnost povabili na virtualni dan odprtih vrat. Na njem se je z guvernerjem Boštjanom Vasletom pogovarjal urednik Jure Ugovšek. Ključne naloge slovenske centralne banke so predstavili tudi ostali člani Sveta Banke Slovenije. Udeleženci dogodka so spoznali še muzej in nekatere druge prostore centralne banke. Guverner je odgovarjal tudi na vprašanja publike.
27.01.2022 Prvi priložnostni kovanci 2022 v prodajo 2. marca; uvajamo možnost spletnega naročila V Banki Slovenije bomo 2. marca v prodajo in obtok izdali prve letošnje priložnostne kovance. V prodaji bodo namreč spominski kovanci ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in zbirateljski kovanci ob 150. obletnici rojstva slikarja Matije Jame. Predvidoma julija pa je načrtovana še izdaja skupnega spominskega kovanca vseh držav članic Evrosistema, in sicer na temo 35. obletnice programa študentske izmenjave Erasmus. Z letošnjim letom v Banki Slovenije uvajamo tudi pomembno novost, in sicer možnost spletnega naročila numizmatičnih izdelkov za vse fizične in pravne osebe.
27.01.2022 Mnenje Banke Slovenije glede predloga zakona, ki ureja problematiko kreditov v švicarskih frankih Odbor za finance DZ je 19. januarja 2022 obravnaval predlog Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. Ta ureja razmerja med kreditodajalci in kreditojemalci ter poroki, ki so v obdobju od 28. junija 2004 do 31. decembra 2010 sklenili kreditno pogodbo, nominirano v švicarskih frankih ali z valutno klavzulo v švicarskih frankih.
25.01.2022 Gospodarske razmere v Sloveniji ostajajo ugodne; vpliv zaostrenih epidemioloških razmer razmeroma majhen Kazalniki za evrsko območje in tudi Slovenijo v lanskem zadnjem četrtletju kažejo na razmeroma majhen vpliv epidemioloških razmer na gospodarsko aktivnost. Ta se sicer po tem, ko smo dosegli predkrizne ravni, nekoliko umirja, a ostaja ugodna. Razmere se odražajo tudi na finančnih trgih, ki jih zaznamuje predvsem hitrejši umik akomodativnosti centralnih bank. Na domačem trgu dela razmere ostajajo zelo ugodne, pri čemer se podjetja ob izpraznjenem kadrovskem bazenu vse pogosteje odločajo za zaposlovanje tujcev.
13.01.2022 Prijavite se na ECB tekmovanje mladih ekonomistov Tudi letos je razpisan raziskovalni natečaj ECB za mlade ekonomiste. Namenjen je doktorskim študentom s področja ekonomije in financ, tema pa je kot običajno zelo aktualna: Challenges for the post-pandemic economy. Deset finalistov bo svoje delo predstavilo na letnem forumu ECB na Portugalskem, glavna nagrada pa znaša 10.000 EUR. Prijavite se lahko do 13. februarja 2022.
01.01.2022 Slovenija je pred 15 leti prevzela evro Evropska unija z začetkom letošnjega leta praznuje posebno obletnico. Pred 20 leti so bili namreč dani v obtok evrski bankovci in kovanci kot skupna valuta v 12 državah članicah Evropske unije. Slovenija je evro kot lastno valuto prevzela pet let kasneje, 1. januarja 2007. Sledilo je 14-dnevno prehodno obdobje, ko je bilo mogoče plačevati tako s tolarji kot z evri, od 15. januarja 2007 dalje pa so evrski bankovci in kovanci edino zakonito plačilno sredstvo v Sloveniji. Danes lahko z evrom plačujemo v 19 državah Evropske unije z več kot 340 milijoni prebivalcev, s čimer je evro druga najbolj razširjena valuta na svetu.
22.12.2021 Ugodne gospodarske razmere se odražajo tudi v bančnem sistemu Gospodarske razmere ob koncu leta ostajajo zelo ugodne, kar se odraža tudi v slovenskem bančnem sistemu. Banke so povečale kreditno aktivnost, pri čemer se je pospešila predvsem medletna rast stanovanjskih posojil prebivalstvu, zaradi pretežno enkratnih dejavnikov pa tudi rast posojil podjetjem. Dobiček pred obdavčitvijo v bančnem sistemu sicer ostaja razmeroma visok (402 mio EUR), saj banke nadaljujejo s sproščanjem oslabitev in rezervacij.
17.12.2021 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB V evrskem območju letos beležimo visoko gospodarsko rast; v prvem četrtletju prihodnjega leta bomo dosegli predkrizno raven gospodarske aktivnosti. Po rahlem umirjanju se bodo ugodne gospodarske razmere nadaljevale tudi v prihodnjem letu. Inflacija bo v letošnjem in prihodnjem letu ostala povišana, do konca napovednega obdobja pa se bo približala ciljni ravni 2 %. Tveganja glede ekonomskih obetov so visoka in enakomerno porazdeljena, odvisna pa so predvsem od gibanja cen energentov in pogojev v dobavnih verigah.
17.12.2021 Prihodnje leto nadaljevanje visoke gospodarske rasti; inflacija se bo postopoma umirila V Banki Slovenije smo danes objavili novo napoved gospodarskih gibanj. Njeno ključno sporočilo je, da se bo visoka gospodarska rast iz letošnjega leta (6,7 %) nadaljevala tudi v prihodnjem letu (4,0 %). Gospodarska aktivnost bo še naprej široko osnovana, podprta tako z domačim povpraševanjem kot z izvozno aktivnostjo podjetij. Rast cen življenjskih potrebščin bo proti koncu letošnjega leta in začetku prihodnjega ostala povišana, nato pa pričakujemo njeno postopno umirjanje tekom leta (v povprečju leta 2022 bo znašala 3,8 %).
15.12.2021 Vabilo na novinarsko konferenco
30.11.2021 Gospodarske razmere kljub novim različicam koronavirusa in motnjam v dobavnih verigah za zdaj ostajajo ugodne Gospodarske razmere v evrskem območju in tudi v Sloveniji ob koncu leta ostajajo ugodne, kljub velikim oviram v mednarodni trgovini in širitvi novih različic koronavirusa. V domačem gospodarstvu smo v tretjem četrtletju predvsem ob nadaljnji rasti zasebne potrošnje tako že presegli predkrizne ravni gospodarske aktivnosti. Aktivnost v Sloveniji podobno kot v evrskem območju zavirajo težave s pomanjkanjem vmesnih proizvodov, vse večje je tudi pomanjkanje usposobljenih delavcev.
26.11.2021 Nagradili smo pet magistrskih in dve doktorski deli V Banki Slovenije smo tudi letos podelili nagrade za najboljša zaključna dela študentov s finančnega področja. Izbirna komisija je izmed 19 prijavljenih del izbrala 5 najboljših magistrskih del in 2 doktorski deli. Nagrade v višini 1.500 evrov so za svoje magistrsko delo prejeli Enia Bearzotti, Vida Maver, Rok Mlakar, Martin Pezdir in Polona Zorko, nagradi v višini 3.000 evrov pa sta za svoja doktorska dela prejela Gašper Ploj in Ursula Slapnik.
26.11.2021 V Banki Slovenije krepimo dialog z gospodarskimi družbami V Banki Slovenije želimo okrepiti redni dialog z gospodarskimi družbami, pri čemer je ključni namen izmenjava mnenj o trenutnih in pričakovanih gospodarskih razmerah, s čimer poglabljamo tudi naše razumevanje aktualnih razmer. Zato smo gostili predstavnike slovenskega gospodarstva s področja farmacije ter avtomobilske, energetske in trgovinske dejavnosti.
22.11.2021 Namesto LIBOR-ja s 1. januarjem SARON Evropska komisija je v Uradnem listu EU 14. oktobra 2021 objavila Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1847 o določitvi zakonsko določene nadomestitve za nekatere ročnosti CHF LIBOR. Na tej podlagi bo s 1. januarjem 2022 referenčno obrestno mero LIBOR za švicarski frank, ki je podlaga tudi za nekatera hipotekarna posojila, nadomestila referenčna obrestna mera SARON.
12.11.2021 Razglasitev zmagovalcev likovnega in video natečaja Banke Slovenije V sklopu svetovnega tedna denarja in praznovanj ob 30. obletnici Banke Slovenije smo marca objavili dva natečaja za mlade. Vrtce in osnovne šole smo povabili k sodelovanju na likovnem natečaju z naslovom Maskota Banke Slovenije, srednješolce in študente pa k sodelovanju na video natečaju z naslovom Denar prihodnosti.
03.11.2021 Zaveza Banke Slovenije k sodelovanju pri globalnem odzivu na podnebne spremembe Med 31. oktobrom in 12. novembrom 2021 v Glasgowu poteka podnebna konferenca Združenih narodov (COP26) s ključnim ciljem oblikovanja pravil za mednarodne ogljične trge in s tem dokončanje knjige pravil (Rulebook) za izvajanje Pariškega sporazuma, financiranje, prilagajanje na podnebne spremembe, izgube in škode ter krepitev ambicij za dosego cilja omejevanja globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. Ob konferenci se k sodelovanju pri globalnem odzivu v boju proti podnebnim spremembam, ki je potreben za dosego ciljev Pariškega sporazuma, v okviru našega mandata zavezujemo tudi centralne banke.
29.10.2021 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB V evrskem območju, tudi v Sloveniji, se močno okrevanje gospodarstva nadaljuje, vendar se ob omejitvah na strani ponudbe, ki ovirajo poslovanje predelovalnih in nekaterih storitvenih dejavnosti, nekoliko umirja. Pogoji financiranja ostajajo ugodni tako za državni sektor kot tudi za izdajatelje zasebnega sektorja.
26.10.2021 Nadaljevanje visoke gospodarske aktivnosti; zavorni dejavnik motnje v dobavnih verigah V evrskem območju, tudi v Sloveniji, se okrevanje gospodarstva nadaljuje, vendar je ob motnjah v dobavnih verigah, ki ovirajo poslovanje predelovalnih in nekaterih storitvenih dejavnosti izgubilo nekaj moči. Inflacija se zvišuje, ob čemer prevladujejo ocene, da je okrepljena rast cen ob številnih enkratnih dejavnikih začasne narave. Pogoji financiranja v evrskem območju za državni in zasebni sektor ostajajo zelo ugodni. V Banki Slovenije v publikaciji Gospodarska in finančna gibanja ugotavljamo še, da razmere na trgu dela ostajajo ugodne.
22.10.2021 Prenehanje veljavnosti makrobonitetnega likvidnostnega priporočila (GLTDF) V Banki Slovenije smo se odločili za prenehanje veljavnosti makrobonitetnega likvidnostnega priporočila za spremljanje strukture financiranja (GLTDF). Ukrep je bil namreč leta 2014 uveden s ciljem upočasnitve prehitrega zniževanja razmerja med krediti in vlogami z namenom stabilizacije strukture financiranja in vmes večkrat prilagojen
19.10.2021 Priložnostni kovanci v prodajo 25. oktobra V Banki Slovenije 25. oktobra v prodajo in obtok izdajamo dve seriji priložnostnih kovancev: izšli bodo zbirateljski kovanci, izdani ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije, in spominski kovanci, posvečeni 200. obletnici ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem. Ob tem smo pripravili tudi zbirke evrskih kovancev z letnico kovanja 2021.
18.10.2021 V Banki Slovenije smo gostili razpravo Inflacija v luči epidemije – kaj lahko pričakujemo? V Banki Slovenije smo aktualno tematiko naslovili na kratki razpravi, na kateri so sodelujoči izmenjali poglede o trenutnem stanju ter prihodnjih izzivih na tem področju.
08.10.2021 30. obletnico Banke Slovenije smo obeležili s slavnostno akademijo Na predvečer obletnice rojstva tolarja, 7. oktobra 2021, je potekal osrednji dogodek ob obeležitvi 30. obletnice Banke Slovenije: slavnostna akademija v Cankarjevem domu.
08.10.2021 Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke V naslednjem tednu, od 11. do 17. oktobra, bo potekalo Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB), ki bo tokrat izvedeno v hibridnem formatu (fizični in virtualni sestanki). Hibridni program zasedanj je prilagojen razmeram, vendar ohranja običajno strukturo in obseg sestankov.
05.10.2021 Vabilo na strokovno razpravo Inflacija v luči epidemije – kaj lahko pričakujemo? Razprava bo potekala v ponedeljek, 18. oktobra, med 10. in 12. uro, v prostorih Banke Slovenije (za poslušalce bo možen tudi online dostop prek platforme Youtube).
04.10.2021 Poročilo o finančni stabilnosti: Sistemska tveganja za finančno stabilnost so se v zadnjih četrtletjih zmanjšala, vendar ostajajo povečana Ob okrevanju gospodarstva v zadnjih četrtletjih je še naprej prisotna negotovost glede nadaljnjega poteka epidemije. V teh razmerah naravnanost denarne politike ostaja izrazito spodbujevalna, pri tem pa umikamo nekatere druge ukrepe, ki smo jih ob začetnih valovih epidemije sprejeli v podporo prebivalstvu in podjetjem.
01.10.2021 Pročelje Banke Slovenije bo od danes dalje dinamičen video zaslon Oktobra bo minilo 30 let od izdaje prvih bankovcev – vrednostnih bonov – v samostojni Sloveniji. Na ta ključni mejnik bomo v Banki Slovenije med drugim opozorili s projekcijo na pročelju naše stavbe na Slovenski 35 v središču Ljubljane. Video zaslon, ki bo poleg vrednostnih bonov prikazoval tudi tolarske in evrske bankovce in kovance, bo od danes, 1. oktobra, dalje zažarel vsak dan v oktobru med 19. in 22. uro.
30.09.2021 Vabilo na novinarsko konferenco
23.09.2021 Ob 30. obletnici Banke Slovenije na voljo zlate in srebrne medalje; v prodajo tudi omejeno število medalj, izdanih ob 20. obletnici Banke Slovenije V Banki Slovenije bomo 30. obletnico ustanovitve, ki jo praznujemo letos, obeležili tudi z izdajo zlate in srebrne medalje, ki bosta v prodaji od 4. oktobra 2021. Likovna rešitev, ki so jo izbrali sodelujoči v spletni anketi, upodablja soodvisnost države in centralne banke.
15.09.2021 V prodajo paketi tečajnih evrskih kovancev z letnicami 2008, 2009 in 2010 V Banki Slovenije bomo 20. septembra dali v prodajo pakete tečajnih evrskih kovancev z letnicami 2008, 2009 in 2010. Gre za kovance, ki so bili do sedaj na voljo le v obliki numizmatičnih zbirk evrskih kovancev posameznega letnika, zdaj pa bodo naprodaj v rolicah po posameznih apoenih, združenih v pakete različnih velikosti. Za vsako letnico bodo na voljo paketi treh velikostih.
10.09.2021 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB V drugem četrtletju letošnjega leta smo v evrskem območju, še posebej pa v Sloveniji, beležili močno okrevanje gospodarske aktivnosti. To se kljub visokim tveganjem, povezanim s prihodnjim potekom epidemije, nadaljuje v tretjem četrtletju. Okrepila se je tudi inflacija, vendar pričakujemo, da se bo po postopni krepitvi do konca letošnjega leta v prihodnjem letu začela umirjati. Ob nadaljnji podpori denarne politike so razmere na finančnih trgih še naprej izjemno ugodne.
10.09.2021 V Banki Slovenije je potekalo neformalno srečanje članov Razširjenega sveta ECB Danes smo v Banki Slovenije v okviru neformalnega zasedanja Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) na delovnem kosilu gostili člane Razširjenega sveta ECB.
08.09.2021 Nagovor guvernerja na Finančnem forumu Eurofi 2021 Guverner Banke Slovenije je nagovoril udeležence Finančnega foruma Eurofi 2021, ki od 8. do 10. septembra poteka v Ljubljani.
07.09.2021 Poziv EU k izpolnitvi dogovora Basel III Evropska komisija bo jeseni objavila predlog posodobljenih pravil o kapitalski ustreznosti za banke v Evropski uniji. Banka Slovenije in mnoge druge nacionalne centralne banke ter nadzorni organi v Evropski uniji pozivajo Evropsko komisijo, naj spoštuje bistvo tega svetovnega sporazuma.
02.09.2021 V Banki Slovenije ne bomo podaljšali ukrepa omejitve razdelitev dobičkov bank in hranilnic; podobno preneha veljati tudi priporočilo za lizing družbe V Banki Slovenije smo se odločili, da ne bomo podaljšali makrobonitetnega ukrepa, s katerim smo bankam in hranilnicam v zaostrenih gospodarskih razmerah zaradi epidemije koronavirusa začasno (ko konca septembra) omejili razdelitev dobičkov. V Banki Slovenije bomo kapitalske in dividendne načrtov bank in hranilnic še naprej izvajali na individualni ravni. Podobno s koncem septembra preneha veljati tudi priporočilo za lizing družbe.
31.08.2021 Gospodarska aktivnost ob krepitvi v drugem četrtletju blizu predkrizne ravni Kljub velikim oviram v mednarodni trgovini in širitvi novih različic koronavirusa se svetovna gospodarska aktivnost še naprej hitro povečuje; še izraziteje okreva evrsko območje. Tudi v Sloveniji se je gospodarska aktivnost v drugem četrtletju letos močno povečala in se približala predkrizni ravni.
02.08.2021 Stresni testi potrjujejo stabilnost slovenskega bančnega sistema, ki izkazuje primerno kapitalsko ustreznost Banke evrskega območja izkazujejo primerno kapitalsko ustreznost, kažejo rezultati stresnih testov, ki smo jih za pomembne banke izvedli v okviru Evropske centralne banke. Rezultati testov, v katere sta bili vključeni tudi dve največji slovenski banki, nakazujejo, da banke ohranjajo visoko odpornost tudi ob neugodnem scenariju, če bi do njega prišlo. Za manjše banke in hranilnice smo primerljive teste izvedli v Banki Slovenije in ti so pokazali podobne rezultate.
27.07.2021 Vabljeni k predstavitvi svojih rešitev in analiz s področja digitalnega evra V Banki Slovenije bomo jeseni organizirali individualne sestanke s predstavniki strokovne javnosti o vsebinah, povezanih z morebitno izdajo digitalnega evra.
23.07.2021 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Gospodarska slika v evrskem območju se je v drugem letošnjem četrtletju močno izboljšala. Zdravstvene razmere, precepljenost in sproščanje preventivnih ukrepov so privedli do široko osnovanega okrevanja. Člani Sveta ECB ocenjujemo takšna gibanja kot skladna z našimi napovedmi, tveganja pa ostajajo enakomerno razporejena. Na finančnih trgih razmere, ob znatni podpori denarne politike, ostajajo stabilne.
23.07.2021 V ECB ne bomo podaljšali priporočila omejitve razdelitve dobičkov bank in hranilnic V Evropski centralni banki smo danes sprejeli odločitev, da ob izboljšanju gospodarske in zdravstvene slike ne bomo podaljšali do konca septembra veljavnega priporočila omejitve razdelitve dobičkov bank in hranilnic. To pomeni, da se bomo nadzorniki po izteku priporočila konec septembra letos vrnili na ocenjevanje kapitalskih in dividendnih načrtov, kot smo ga poznali pred pandemijo.
21.07.2021 Vabljeni k sodelovanju v evropski delovni skupini za digitalni evro Vključenost predstavnikov strokovne javnosti v sooblikovanje digitalnega evra lahko pripomore k lažji uvedbi in hitrejši razširitvi uporabe digitalnega evra. V Evrosistemu smo zato ob potrditvi začetka raziskovalne faze projekta digitalni evro ustanovili tudi Tržno svetovalno skupino za digitalni evro.
16.07.2021 V Banki Slovenije smo gostili razpravo Prihodnost Evrope Razprava Prihodnost Evrope – Izzivi z vidika denarne politike in pogled državljanov je potekala v okviru dogodkov o prihodnosti Evrope in ob pričetku predsedovanja Slovenije Svetu EU. Sodelujoči so izmenjali poglede o aktualnem stanju ter prihodnjih izzivih evrskega območja.
15.07.2021 Ob umiritvi epidemije hitro povečevanje gospodarske aktivnosti; trg dela blizu predkrizne ravni V evrskem območju zgodovinsko visoke ravni nekaterih kazalnikov nakazujejo hitro oživljanje gospodarstva. Tudi v Sloveniji se gospodarska aktivnost hitro povečuje – pogoji poslovanja so se v veliki meri normalizirali, gospodarstvo pa je med lansko krizo ob izdatni finančni pomoči ohranilo veliko večino proizvodnih zmogljivosti. Z odpiranjem gospodarskih dejavnosti se izboljšujejo tudi razmere na trgu dela, ki so v nekaterih kazalnikih že primerljive tistim pred krizo.
14.07.2021 Korak bližje digitalnemu evru Svet ECB je na današnji seji potrdil začetek raziskovalne faze projekta digitalni evro, ki bo trajala dve leti. Njeni izsledki bodo pomembno izhodišče za končno odločitev o izdaji digitalnega evra. Ob današnji odločitvi svoje aktivnosti na tem področju dodatno krepimo tudi v Banki Slovenije.
14.07.2021 Muzej Banke Slovenije Ste že kdaj potežkali palico iz zlata? Ali veste, kdaj in kako je tolar dobil ime? Kaj se zgodi z bankovcem, ko se ta poškoduje? Če so vas vprašanja pritegnila, vabljeni v Muzej Banke Slovenije. Ta je namenjen radovednežem vseh generacij, ki jih zanima, kako deluje centralna banka, kako je povezana v Evrosistem in kako s svojimi odločitvami vpliva na življenje posameznikov.
09.07.2021 Izjava guvernerja po seji Sveta ECB: Končana prenova strategije denarne politike ECB Guvernerji držav članic evrskega območja smo ta teden sprejeli novo strategijo denarne politike. Z njo smo prilagodili svoja ravnanja pri izpolnjevanju našega cilja, to je zagotavljati cenovno stabilnost, določili pa smo tudi, katere inštrumente bomo pri tem uporabljali. Ob tem smo v strategiji tudi predstavili, s katerimi koraki se bomo na ravni centralnih bank soočili z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe.
08.07.2021 Prijavite najboljša magistrska in doktorska dela V Banki Slovenije se zavedamo, da je znanje pomemben element uspešnosti posameznika. Zato že od leta 1992 podeljujemo nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Tudi letos pozivamo vse, ki ste zagovarjali svoja dela med 1. julijem 2020 in 1. julijem 2021, k prijavi vaših nalog. Rok za prijavo je 13. avgust 2021.
01.07.2021 Vabilo na javno razpravo: Prihodnost Evrope – Izzivi z vidika denarne politike in pogled državljanov V Banki Slovenije v okviru razprav o prihodnosti Evrope in ob pričetku predsedovanja Slovenije Svetu EU organiziramo javno razpravo z naslovom Prihodnost Evrope – Izzivi z vidika denarne politike in pogled državljanov. Potekala bo v petek, 16. julija 2021, med 10. in 12. uro. Prijava na dogodek je obvezna.
29.06.2021 Opozorilo: poskusi zlorab imena in logotipa Banka Slovenije V Banki Slovenije zadnje mesece opažamo porast nedovoljene uporaba našega imena in logotipa, in sicer za namene oškodovanja potrošnikov. Gre predvsem za nagovarjanje fizičnih oseb: kršitelji pod pretvezo, da so zaposleni v Banki Slovenije, od potrošnikov terjajo nakazila ali zahtevajo vpoglede v osebne podatke in transakcijske račune.
24.06.2021 30 let skrbi za denarno stabilnost Ustanovitev slovenske centralne banke kot samostojne monetarne institucije je bila sprejeta skupaj z ostalimi ustanovitvenimi akti na zgodovinski seji 25. junija 1991. Zato skupaj z državo v Banki Slovenije letos praznujemo 30. obletnico. V tem obdobju smo tvorno prispevali k razvoju države in sodelovali pri številnih pomembnih mejnikih za Slovenijo.
16.06.2021 Letos in prihodnje leto visoka rast gospodarske aktivnosti; negotovost glede razvoja epidemije ostaja velika V Banki Slovenije ob izboljševanju epidemiološke slike pričakujemo, da bo gospodarska rast letos dosegla 5,2 %, visoka bo ostala tudi v prihodnjem letu (4,8 %). Tako naj bi predkrizno raven BDP dosegli že v začetku prihodnjega leta. Gospodarsko rast bo spodbujalo tako domače kot tuje povpraševanje. Krepila se bo tudi inflacija, ki pa bo ostala pod srednjeročnim ciljem, tj. inflacija pod 2 %, vendar blizu te meje. V Banki Slovenije še ugotavljamo, da negotovost glede prihodnjega razvoja epidemije ostaja velika, zato smo ob pomoči strokovnjaka z zdravstvenega področja poleg osrednje napovedi pripravili tudi alternativne scenarije.
11.06.2021 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Člani Sveta ECB smo včeraj ob ugodnejši epidemiološki sliki obravnavali izboljšano gospodarsko napoved za evrsko območje – za letos tako pričakujemo močan pospešek gospodarske aktivnosti, visoka gospodarska rast se bo nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Ob tem bo inflacija kljub letošnjemu pospešku ostala pod želeno ravnjo. Na finančnih trgih razmere ostajajo stabilne.
31.05.2021 Okrevanje gospodarstva v začetku leta; v drugem četrtletju pričakujemo močan pospešek gospodarske aktivnosti V Sloveniji se je za razliko od povprečja evrskega območja okrevanje gospodarstva začelo že v prvem letošnjem četrtletju. K temu je največ prispevalo sproščanje omejitvenih ukrepov in posledična rast precejšnjega dela prej zadrževane zasebne potrošnje. Razmere se postopoma izboljšujejo tudi na trgu dela, kjer se je rast plač ob državnih ukrepih še dodatno okrepila. V Banki Slovenije še ugotavljamo, da aktualni podatki za maj nakazujejo močan pospešek gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju letošnjega leta.
21.05.2021 Kakovostno upravljanje bank in hranilnic je ključno za zmanjševanje sistemskih težav v bančnem sistemu Ključno vlogo pri izogibanju sistemskim težavam v bančnem sistemu ima korporativno upravljanje bank in hranilnic. V Banki Slovenije med drugim ocenjujemo posamično in kolektivno primernost članov nadzornih svetov, ki imajo pri poslovanju bank in hranilnic, upravljanju tveganj in nadzoru delovanja uprave veliko odgovornost. Pri tem zasledujemo visoka merila in standarde. Vse člane obravnavamo po enakih zakonskih in regulatornih zahtevah, vključno s predstavniki delavcev, ki so v nadzornih svetih bank v skladu s slovensko zakonodajo novost.
20.05.2021 Odprtje Muzeja Banke Slovenije V Banki Slovenije letos skupaj z državo praznujemo 30. obletnico ustanovitve. Ob tej priložnosti je zaživel tudi Muzej Banke Slovenije, ki sta ga slavnostno odprla predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in guverner Boštjan Vasle. Namen muzeja je predstaviti ključne naloge centralne banke ter njihov vpliv na vsakodnevno življenje in odločitve posameznikov.
19.05.2021 Donacije Banke Slovenije 2021: vabljeni k prijavi na razpis Na razpis za donacije v letu 2021 se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in ustanove, ki izvajajo izobraževalne, znanstvene in raziskovalne dejavnosti. Rok za prijavo je 21. junij 2021.
14.05.2021 Vabilo na otvoritev Muzeja Banke Slovenije
07.05.2021 Podaljšanje omejitve razdelitve dobičkov lizing družb Po tem ko smo v Banki Slovenije podaljšali in prilagodili ukrep omejitve razdelitve dobičkov bank in hranilnic, smo podobne smernice s priporočilom podaljšali tudi za lizing družbe. Ob ohranjanju gospodarske in finančne negotovosti zaradi epidemije koronavirusa je namen podaljšanja priporočila ta, da lizing družbe tudi v prihodnje ohranijo čim višjo raven kapitaliziranosti. Priporočilo bo predvidoma veljalo do konca septembra.
06.05.2021 Z 12. majem bodo v prodaji zbirateljski kovanci ob 300. obletnici Škofjeloškega pasijona V Banki Slovenije letos načrtujemo izdajo treh serij priložnostnih kovancev – dvakrat bo šlo za zbirateljske in enkrat spominske kovance. Prvi zbirateljski kovanci bodo ob 300. obletnici Škofjeloškega pasijona dani v prodajo in obtok 12. maja. Jeseni načrtujemo še izdajo zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije ter spominskih kovancev ob 200. obletnici ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem.
05.05.2021 Neodvisna skupina pravnih strokovnjakov: Predlogi pravnih rešitev odprtih vprašanj po bančni sanaciji leta 2013 V Banki Slovenije smo zavzeli aktivnejšo vlogo pri iskanju rešitev odprtih vprašanj, povezanih s sanacijo bančnega sistema v letu 2013 in posledicah, ki so jih takratne odločitve pristojnih inštitucij imele za udeležence v tem procesu. Zaradi neuspešnih poskusov rešitve odprtih vprašanj namreč še vedno ni zagotovljeno učinkovito sodno varstvo vsem udeležencem v takratnih procesih. Neodvisna skupina zunanjih pravnih strokovnjakov za oblikovanje predlogov rešitev odprtih vprašanj, ki smo jo ustanovili v Banki Slovenije, je zaključila s svojim delom in danes predstavila ključne poudarke poročila.
04.05.2021 Vabilo na novinarsko konferenco
04.05.2021 Gospodinjstva velik del razpoložljivega prihodka lani usmerila v varčevanje in ne v potrošnjo Obsežni državni ukrepi na trgu dela, povezani s koronavirusom, so lani pomembno prispevali k ohranjanju kupne moči prebivalstva in omogočili nadaljnjo rast razpoložljivega dohodka slovenskih gospodinjstev. Ta se zlasti zaradi preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa ni močneje prelil v zasebno potrošnjo, ampak v večje varčevanje gospodinjstev. Vloge gospodinjstev so se v bankah tako povečale na rekordnih 23 milijard evrov.
23.04.2021 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Obeti za gospodarsko rast v evrskem območju se ob vse bolj prilagojenem obnašanju podjetij in gospodinjstev izboljšujejo. V Svetu ECB ocenjujemo, da zadnji podatki tako potrjujejo naše napovedi, ki pa jih zaradi še vedno slabe epidemiološke slike spremlja velika mera negotovosti. Tudi na finančnih trgih so se razmere, ob znatni podpori spodbujevalno naravnane denarne politike, stabilizirale. V teh razmerah smo se v Svetu ECB včeraj odločili, da ohranimo do sedaj sprejete ukrepe in s tem še naprej zagotavljamo ugodne pogoje financiranja tako bančnemu kot nebančnemu sektorju in državam Evrosistema.
19.04.2021 ECB z obsežnim pregledom povečuje zanesljivost in primerljivost notranjih modelov bank Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila rezultate ciljno usmerjenega pregleda notranjih modelov (TRIM). Velike in kompleksnejše banke navadno uporabljajo notranje modele, da bi določile nekatera tveganju prilagojena sredstva, na podlagi katerih izračunavajo svoje kapitalske potrebe. Namen pregleda je bil zagotoviti, da notranji modeli izpolnjujejo pravila in različne rezultate izračunajo samo takrat, ko se razlikujejo tveganja, na katerih temelji izračun.
16.04.2021 Poročilo o finančni stabilnosti: Poleg aktualnih tveganj, povezanih z epidemijo, se bančni sistem sooča z obsežnimi strukturnimi spremembami V razmerah epidemije koronavirusa sistemska tveganja za finančno stabilnost ostajajo povečana. Makroekonomsko tveganje ostaja visoko, a se ob vse bolj prilagojenem obnašanju podjetij in gospodinjstev postopoma zmanjšuje. S postopnim umikom obsežnih vladnih ukrepov za zaščito gospodinjstev in podjetij postaja vidnejše kreditno tveganje. Povečano ostaja dohodkovno tveganje. V publikaciji Poročilo o finančni stabilnosti ugotavljamo še, da ob dobrem izhodiščnem stanju ter hitrem in obsežnem ukrepanjem ekonomskih politik odpornost finančnega sistema na sistemska tveganja ostaja razmeroma visoka.
13.04.2021 Ob prilagojenem obnašanju podjetij in gospodinjstev kljub zaostreni epidemiološki sliki ugodni gospodarski podatki V evrskem območju so se marca obeti pred vnovičnim zaostrovanjem ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa izboljšali, pri čemer pa smo članice pred pričakovanim okrevanjem v različnih izhodiščnih položajih. V Sloveniji okrevajo vse dejavnosti, ki niso pod neposrednim vplivom ukrepov. Podatki kažejo znake zmerne, čeprav neenakomerne gospodarske rasti v prvem letošnjem četrtletju. Na trgu dela razmere pod vplivom podpornih državnih pomoči ostajajo ugodne, pri čemer so se razlike med posameznimi skupinami zaposlenih povečale. Negotovost zaradi prihodnjega razvoja epidemije ostaja velika.
12.04.2021 V Banki Slovenije opozarjamo na nujnost uporabe dolgoročno vzdržnih rešitev za kreditojemalce v težavah V Banki Slovenije ugotavljamo, da je lani sprejeti protikrizni ukrep, vezan na moratorije, dosegel svoj namen. Banke in hranilnice so namreč v obdobju njegove veljave 24 tisoč kreditojemalcem odobrile moratorije. V Banki Slovenije opozarjamo, da soočanje s posledicami koronakrize, ki traja že več kot eno leto, zahteva dolgoročno vzdržne rešitve. Ob nadaljevanju podpore denarne in fiskalne politike zato aktivnejšo vlogo pričakujemo tudi od bank.
09.04.2021 Natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev Banka Slovenije razpisuje javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev. V letu 2022 bomo namreč izdali tako spominske kot tudi zbirateljske kovance.
02.04.2021 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke V prihodnjem tednu, od 5. do 11. aprila, bo potekalo Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB). Virtualni program zasedanj je prilagojen razmeram, vendar ohranja običajno strukturo in obseg sestankov.
26.03.2021 V kratkem možnost video elektronske identifikacije za namen sklenitve kreditnega posla tudi za nove stranke V Banki Slovenije smo prisluhnili pobudi bank in drugih dajalcev kreditov glede možnosti, da bi lahko kreditne posle na daljavo sklepali tudi s strankami, ki še niso njihovi komitenti. Do sedaj je bilo namreč to mogoče le za obstoječe komitente. V Banki Slovenije ocenjujemo, da bi ob prisotnosti dodatnega elementa preverjanja video elektronsko identifikacijo novih komitentov oz. stranke lahko dovoljevali za potrebe vpogleda v sistem SISBON pri sklepanju kreditnih poslov. V praksi bi to pomenilo, da lahko posameznik sklene kreditni posel tudi z banko ali drugimi dajalci kreditov, s katerimi doslej še ni imel poslovnega odnosa, brez osebnega obiska.
24.03.2021 Ekipa II. Gimnazije Maribor zmagovalka dijaškega tekmovanja Generacija €vro V Banki Slovenije smo tudi letos organizirali dijaško tekmovanje Generacija €vro, ki je namenjeno dijakom višjih letnikov srednjih šol. Zmagovalci že desete izvedbe tekmovanja so dijaki II. Gimnazije Maribor, ki so združili moči v ekipi Absolutne ničle pod vodstvom Lidije Kodrin. Zaradi veljavnih ukrepov smo tudi letos predstavitev zaključnih nalog izpeljali virtualno. Zmagovalna ekipa bo povabljena na zaključno slovesnost s predsednico ECB Christine Lagarde, ki bo v obliki spletnega dogodka potekala predvidoma 18. maja.
22.03.2021 Praznovanje 30. obletnice Banke Slovenije: likovni natečaj za vrtce in osnovne šole, video natečaj za srednješolce in študente V Banki Slovenije vas v sklopu svetovnega tedna denarja in ob uvodu v praznovanje 30. obletnice Banke Slovenije vabimo k sodelovanju na dveh natečajih. Likovni natečaj je namenjen vrtcem in osnovnim šolam, video natečaj srednjim šolam in fakultetam. Prijave zbiramo do 30. aprila, izdelke do 25. junija 2021.
19.03.2021 Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji Zaključujejo se redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada (MDS) v skladu s 4. členom Statuta MDS. Namen posvetovanj je pregled zadnjih gospodarskih gibanj, razvoja in vpliva epidemije covid-19 na gospodarstvo, delovanja finančnega sektorja in bančnega sistema ter izzivov za prihodnje. Tokrat so srečanja potekala v virtualnem formatu, in sicer od 8. do 19. marca 2021.
18.03.2021 Razprava Digitalni evro – prihodnost plačevanja? Digitalizacija je v zadnjih letih izrazito posegla na področje finančnih storitev in plačevanja, na kar se aktivno odzivamo tudi centralne banke. V zadnjih letih vse več pozornosti in naporov usmerjamo v raziskovanje in razvoj centralnobančnih digitalnih valut, ki bi lahko predstavljale nov korak v evoluciji denarja.
18.03.2021 Vabilo na novinarsko konferenco ob zaključku misije MDS
12.03.2021 Izjava guvernerja po seji Sveta ECB: Okrepljena dinamika nakupov vrednostnih papirjev za zagotavljanje ugodnih pogojev financiranja Gospodarska rast v evrskem območju bo, ob okrepljenem okrevanju v drugi polovici leta, letos znašala 4 %, ob čemer se ohranjajo visoka tveganja. Kljub okrevanju gospodarstva bodo pritiski na rast cen ostali šibki; inflacija bo ostala pod srednjeročnim ciljem in ob koncu napovednega obdobja znašala 1,4 %. Člani Sveta ECB smo bili soglasni, da je v teh razmerah ključno z zelo podporno naravnano denarno politiko zagotavljati ugodne pogoje financiranja tako bančnemu kot nebančnemu sektorju in državam Evrosistema.
10.03.2021 V povprečju za plačilne storitve namenimo 70 evrov letno V Banki Slovenije ugotavljamo, da banke opuščajo ponudbo posamičnih plačilnih storitev in prehajajo na paketno ponudbo. Glede na košarico storitev, ki smo jo oblikovali v Banki Slovenije, tipični komitent slovenske banke ali hranilnice za paket storitev nameni v povprečju 70,47 evra letno, pri čemer je razpon med najcenejšo in najdražjo banko zelo velik. To so ključne ugotovitve v primerjavi stroškov košaric plačilnih storitev za potrošnike v letu 2020.
09.03.2021 Svetovni teden denarja Vsako leto konec marca finančne ustanove obeležujemo svetovni teden denarja, ki je med drugim namenjen osveščanju o pomenu finančne pismenosti in bo letos potekal od 22. do 28. marca 2021. Tudi v Banki Slovenije smo ob tej priložnosti pripravili nekaj dejavnosti in dogodkov, na katere vas vabimo.
09.03.2021 30 let Banke Slovenije V Banki Slovenije smo v 2021 praznovali 30. obletnico obstoja. Obeležili smo jo z vrsto dogodkov in aktivnosti, ki so bile namenjene vsem javnostim. Pripravili smo posebno spletno stran, ki je posvečena pregledu glavnih aktivnosti, zgodovini, zanimivim foto vsebinam in lahkotnejšim temam. Med drugim je na voljo pregled poti, ki jo je Banka Slovenije prehodila v zadnjih 30 letih – od uvedbe lastne valute do današnjih dni.
08.03.2021 Pričenjajo se redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada Danes se pričenjajo redna posvetovanja z misijo Mednarodnega denarnega sklada (MDS) v skladu s 4. členom Statuta MDS. Tokrat bodo potekala v virtualnem formatu, in sicer do 19. marca 2021. Ob zaključku bodo predstavljene tudi prve ugotovitve.
05.03.2021 Do konca februarja skoraj 29.000 vlog za odlog obveznosti kreditojemalcev in za 70 mio evrov odobrenih posojil z jamstvom države V Banki Slovenije spremljamo vpliv državnih interventnih zakonov na poslovanje bank in hranilnic. Te so do konca februarja na podlagi zakona, ki omogoča odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, prejele 28.485 vlog kreditojemalcev; večino so jih že odobrile. V tem času so odobrile tudi 1.393 vlog podjetij za nove likvidnostne kredite, povezane s koronavirusom, s skupno izpostavljenostjo 550,6 mio evrov. Od tega je bilo na podlagi zakona, ki omogoča kreditiranje podjetij z jamstvom države, odobrenih 90 posojil v skupni vrednosti 72,6 mio evrov.
04.03.2021 Plačilni sistemi v 2020: tudi v epidemiji nemoteno delovanje; posebnosti predvsem na področju kartičnih plačil Lansko leto je bilo v plačilnih sistemih v Sloveniji poravnanih malenkost več kot 240 milijonov plačil v skupni vrednosti nekaj manj kot 549 milijard evrov. Povprečno plačilo v okviru kartičnih plačilnih sistemov je znašalo nekaj manj kot 50 evrov, v okviru plačil velikih vrednosti v sistemu TARGET2-Slovenija pa okoli 485 tisoč evrov. V primerjavi s preteklimi leti so bila ob epidemiji gibanja drugačna predvsem v kartičnih plačilnih sistemih, kjer sta se vrednost in število transakcij znižala za približno desetino.
03.03.2021 Vrednost odkrite ponarejene evrske gotovine v Sloveniji najnižja od uvedbe evra Delež ponaredkov v primerjavi z vsemi kovanci in bankovci v obtoku v Sloveniji ostaja zanemarljivo majhen. V Banki Slovenije v sodelovanju s Policijo ugotavljamo, da se je lansko leto skupna vrednost umaknjene ponarejene evrske gotovine že tretje leto zapored znižala in je tako na najnižji ravni od uvedbe evra leta 2007. Gre za posledico manjšega števila odkritih ponarejenih bankovcev – to se je samo v zadnjem letu zmanjšalo za več kot četrtino. Nasprotno se je število odkritih ponarejenih kovancev glede na leto prej povečalo za dobrih 17 %.
26.02.2021 Ob drugem valu epidemije manjši padec gospodarske aktivnosti kot ob prvem valu V Sloveniji se je ob drugem valu epidemije podobno kot v povprečju evrskega območja gospodarska rast v zadnjem lanskem četrtletju zmanjšala, vendar kljub slabšim epidemiološkim podatkom bistveno manj kot ob prvem valu epidemije. Razmere tako ostajajo nekoliko boljše kot v povprečju evrskega območja, z njimi pa tudi izhodiščni položaj za okrevanje po umiritvi epidemije.
25.02.2021 Vabilo na razpravo Digitalni evro – prihodnost plačevanja? Digitalizacija je v zadnjih letih izrazito posegla na področje finančnih storitev in plačevanja, na kar se aktivno odzivamo tudi centralne banke. Pri aktivnostih, ki jih na tem področju izvajamo v okviru Evrosistema, aktivno sodelujemo tudi v Banki Slovenije. Zato v četrtek, 18. marca 2021, organiziramo razpravo, katere cilj bo izmenjava stališč in pogledov na izzive in priložnosti, ki bi jih izdaja digitalnega evra prinesla slovenskim deležnikom. Prijave na brezplačni dogodek sprejemamo do 16. marca 2021.
18.02.2021 Ureditev na področju moratorijev Pomemben protikrizni ukrep, ki je bil ob izbruhu pandemije dogovorjen na skupni evropski ravni, je možnost odloga odplačevanja dela kredita, ki ga imajo pri finančnih institucijah najeta posamezna podjetja in prebivalci, pod za banke ugodnejšo regulatorno obravnavo.
12.02.2021 Podaljšanje in prilagoditev ukrepa omejitve razdelitve dobičkov bank in hranilnic V Banki Slovenije smo podaljšali in prilagodili makrobonitetni ukrep, s katerim bankam in hranilnicam v zaostrenih razmerah epidemije koronavirusa začasno omejujemo razdelitev dobičkov. Ukrep bo veljal do konca septembra letošnjega leta.
11.02.2021 Vračilo dokumentov Banki Slovenije na podlagi sodbe Sodišča EU glede nedotakljivosti arhivov ECB
05.02.2021 Na prehodu v 2021 tveganja za bančni sistem ostajajo povečana; močan vpliv državnih interventnih ukrepov Na prehodu v leto 2021 ob zaostrenih gospodarskih razmerah tveganja za finančno stabilnost ostajajo močno povečana, ugotavljamo v Banki Slovenije, pri čemer posebej izpostavljamo dohodkovno in kreditno tveganje. Ob tem posebej poudarjamo, da bi bile razmere brez hitrega in obsežnega odziva ekonomskih politik bistveno slabše. Poleg ukrepov denarne politike ECB in dodatnih ukrepov Banke Slovenije na poslovanje bank tako vplivajo tudi državni interventni zakoni.
04.02.2021 Izjava guvernerja: Zaveza Evrosistema k vzdržnemu in odgovornemu investiranju v lastnih portfeljih centralnih bank Centralne banke Evrosistema se zavedamo pomena podnebnih tveganj in njihovih potencialnih finančnih tveganj. Zato smo člani Sveta ECB določili skupni okvir za družbeno odgovorno in trajnostno investiranje, ki se nanaša na lastne evrske portfelje vrednostnih papirjev centralnih bank. Te portfelje bomo centralne banke v prihodnjih dveh letih začele spremljati tudi z različnimi kazalniki družbeno odgovornega in trajnostnega investiranja.
27.01.2021 Epidemija koronavirusa se je odrazila tudi na dostopnosti podjetij do virov financiranja Podjetja ocenjujejo, da je bilo stanje na področju financiranja v lanskem letu, ki je bilo močno zaznamovano z epidemijo koronavirusa, slabše kot v preteklih letih. Anketa med podjetji, ki smo jo naredili v Banki Slovenije, je pokazala, da je bila finančna vrzel pozitivna za vse vrste podjetij, ne glede na njihovo velikost. Potrebe po virih financiranja so bile večje od njihove dostopnosti. Nadaljevanje podobnih trendov podjetja pričakujejo tudi v letošnjem letu.
22.01.2021 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB V zahtevnih razmerah pandemije koronavirusa gospodarske razmere v državah evrskega območja, tudi Slovenije, ostajajo zaostrene. V nasprotju s prvim valom, ko je močan padec beležila tudi industrija, so v trenutnem zimskem valu močno prizadete predvsem storitvene dejavnosti. Na finančnih trgih razmere ob podpori denarne politike, ki smo jo člani Sveta ECB sprejeli tekom lanskega leta, ostajajo stabilne. Tudi v Sloveniji so se pogoji zadolževanja države izboljšali, slovenskim bankam pa je omogočeno, da ohranjajo ugodne pogoje kreditiranja podjetij in prebivalstva.
19.01.2021 V času epidemije spremenjeni vzorci plačevanja potrošnikov Širjenje okužb s COVID-19 in obsežni preventivni ukrepi za njegovo zajezitev se odražajo tudi v vzorcih plačevanja potrošnikov na prodajnih mestih. V Banki Slovenije v posebni analizi ugotavljamo, da se v drugem valu epidemije pretežno ponavljajo vzorci obnašanja potrošnikov pri uporabi gotovine in plačilnih kartic iz prvega vala.
12.01.2021 Ob koncu leta ob slabi epidemiološki sliki nadaljevanje zaostrenih gospodarskih razmer Načini in uspešnost spopadanja z epidemijo vse očitneje krojijo gospodarsko aktivnost držav. Medtem ko se je v nekaterih državah (Kitajska, Indija, Brazilija, ZDA) gospodarska slika tudi ob koncu leta izboljševala, so se v večini celinskih držav Evrope razmere ponovno zaostrile. Tudi v Sloveniji so slabe epidemiološke razmere terjale ponovno zaostritev omejitvenih ukrepov, ki so v nasprotju s prvim valom, ko je močan padec beležila tudi industrija, močno prizadeli predvsem storitve.
08.01.2021 Posodobljena primerjava nadomestil, ki jih banke in hranilnice zaračunavajo potrošnikom za plačilne storitve V Banki Slovenije skrbimo, da so uporabniki plačilnih storitev čim bolje informirani o nadomestilih, ki jih ponudniki plačilnih storitev zaračunavajo za plačilne storitve. Z namenom, da bi bila ocena stroškov plačilnih storitev za uporabnike čim bolj enostavna, smo prenovili spletni pregled tovrstnih nadomestil. Prenovljeni pregled potrošniku omogoča primerjavo paketov pri posamezni banki in hranilnici ter med njimi.
07.01.2021 Finančno opismenjevanje v Banki Slovenije V Banki Slovenije že nekaj let organiziramo programe finančnega opismenjevanja, ki zajemajo zelo širok spekter izobraževanja s poudarkom na mladih. Dejavnosti tako obsegajo izobraževalne dneve banke Slovenije, na katerih letno gostimo približno 900 pretežno šolajočih se otrok in mladostnikov, izdelavo lastnih izobraževalnih gradiv, tekmovanje Generacija €uro, namenjeno predvsem srednješolcem, ter številne druge dejavnosti, s katerimi javnost seznanjamo z našim delovanjem in ekonomskimi oziroma finančnimi temami.
23.12.2020 Prenovljena podstran Podatkovne serije
21.12.2020 Investicije in njihovo financiranje v Sloveniji – vabilo na spletni dogodek Skromna rast investicijske dejavnosti, ki smo jo v Sloveniji beležili od leta 2016 dalje, je bila zaradi razmer, vezanih na pandemijo koronavirusa, prekinjena. V Banki Slovenije skupaj z Evropsko investicijsko banko organiziramo kratko spletno razpravo, na kateri bodo domači in tuji strokovnjaki razpravljali o prioritetnih področjih in izzivih, ki bi jih morali v Sloveniji nasloviti z investicijsko dejavnostjo.
17.12.2020 Komentar današnje sodbe Sodišča EU V Banki Slovenije ugotavljamo, da odločitev potrjuje pravilnost stališč, ki smo jih zastopali v dosedanjih postopkih. Ob tem pa ponovno poudarjamo, da postopki, vezani na bančno sanacijo, že vrsto let bremenijo poslovanje Banke Slovenije, krnijo pa tudi ugled države v mednarodni skupnosti. Zato smo začeli z aktivnostmi, ki bodo prispevale k zagotovitvi pravnega varstva udeležencev takratnih postopkov ter bodo skladne s slovenskim pravnim redom in pravom EU.
15.12.2020 Letos močan upad gospodarske aktivnosti, v prihodnjem letu 3,1-odstotna rast V Banki Slovenije pričakujemo, da se bo v Sloveniji zaradi vpliva pandemije koronavirusa gospodarska rast letos močno znižala (za 7,6 %), v prihodnjem letu pa pričakujemo njeno okrevanje (za 3,1 %). V danes objavljeni napovedi gospodarskih gibanj poudarjamo, da bo njena uresničitev odvisna predvsem od uspešnosti implementacije cepiva. Krčenje gospodarske aktivnosti močno blažijo spodbujevalni ukrepi ekonomskih politik – brez njih bi bil letošnji upad gospodarske aktivnosti globlji za tretjino.
15.12.2020 Podelili smo nagrade petim doktorskim in magistrskim delom
14.12.2020 Zbirateljski in spominski kovanci 2020 v prodajo 23. decembra Kot običajno bodo tudi letos izšli zbirateljski in spominski kovanci ter drugi numizmatični izdelki z letnico 2020. Zbirateljski kovanci bodo letos posvečeni 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, spominski pa 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča.
14.12.2020 Vabilo na novinarsko konferenco
11.12.2020 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB V evrskem območju bomo v zahtevnih razmerah pandemije koronavirusa letos zabeležili velik padec gospodarske aktivnosti, prihodnje leto pričakujemo okrevanje. Člani Sveta ECB smo se včeraj seznanili tudi z napovedmi inflacije: ta bo v naslednjih mesecih ostala nizka, po koncu pandemije pa pričakujemo njeno povišanje. V teh okoliščinah smo se odločili, da ohranimo izrazito spodbujevalno naravnano denarno politiko, in prilagodili naše ključne ukrepe, sprejete v začetku krize.
10.12.2020 Komentar Banke Slovenije danes objavljenega poročila Računskega sodišča RS Računsko sodišče RS je danes objavilo poročilo o izvajanju nadzorstvene funkcije Banke Slovenije, ki se nanaša na obdobje bančne sanacije v letih 2013 in 2014. V Banki Slovenije ugotavljamo, da poročilo presega pristojnosti Računskega sodišča RS in posega v neodvisnost Banke Slovenije. Zato smo že pred časom vložili zahtevo za presojo ustavnosti zakonskih določb, ki Računskemu sodišču RS omogočajo nadzor nadzorniških praks Banke Slovenije. Do odločitve Ustavnega sodišča RS danes objavljenega poročila podrobneje tako ne bomo komentirali.
09.12.2020 Bančni sistem v razmerah pandemije koronavirusa V zahtevnih razmerah pandemije koronavirusa se evrsko in tudi slovensko gospodarstvo sooča s padcem gospodarske aktivnosti. Poslovni rezultat bančnega sistema se ob teh razmerah poslabšuje; bančni sistem sicer še posluje z dobičkom, za prihodnje leto in v letih, ki sledijo, pa pričakujemo poslabšanje kvalitete kreditnih portfeljev in večji pritisk na dobičkonosnost bank.
08.12.2020 V Sloveniji na voljo čezmejna takojšnja plačila Od včeraj je tudi v Sloveniji v uporabi vseevropska plačilna infrastruktura za izvrševanje takojšnjih plačil v evrih. Njena bistvena prednost je, da omogoča izvrševanje takojšnjih plačil v evrih tudi čezmejno, ne zgolj v Sloveniji. Za takojšnja plačila velja, da po nakazilu sredstev prejemnik plačilo prejme praktično takoj oz. v največ desetih sekundah, ne glede na dan ali uro. Infrastrukturi sta se zaenkrat pridružili dve slovenski banki.
02.12.2020 73 % nakupov še vedno opravimo z gotovino; pandemija vpliva na plačilne navade Gotovina ostaja največkrat uporabljen plačilni instrument, kaže študija o plačilnih navadah potrošnikov (SPACE), ki jo je danes objavila Evropska centralna banka. Leta 2019 je bilo v povprečju evrskega območja 73 % vseh transakcij potrošnikov na fizičnih prodajnih mestih in med posamezniki opravljenih z gotovino, 24 % pa s kartico. Posebna anketa o vplivu pandemije koronavirusa je pokazala, da je aktualna zdravstvena kriza trend upadanja uporabe gotovine nekoliko pospešila.
30.11.2020 Gospodarska rast v letošnjem tretjem četrtletju ugodna; v zadnjem delu leta ponovno pričakujemo njen upad Po sprostitvi najstrožjih omejitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa se je gospodarska rast v tretjem letošnjem četrtletju pričakovano močno povišala. Izboljšanje razmer je beležila velika večina dejavnosti, moč okrevanja pa je znotraj četrtletja že začela slabeti. V Banki Slovenije pričakujemo, da bomo ob ponovni zaustavitvi javnega življenja v zadnjem letošnjem četrtletju ponovno beležili precejšen izpad aktivnosti, a manj izrazit kot ob prvem valu epidemije.
25.11.2020 V zadnjem četrtletju ponovno poslabšanje gospodarskih razmer, ki pa bo nekoliko manjše od pomladanskega V evrskem območju so se na začetku zadnjega letošnjega četrtletja gospodarske razmere začele ponovno poslabševati. V Banki Slovenije pričakujemo, da bo ob ponovni zaustavitvi javnega življenja v številnih članicah izpad aktivnosti v letošnjem zadnjem četrtletju precejšen, a ne tako izrazit kot v letošnjem drugem četrtletju. Znižujejo se tudi napovedi rasti za leto 2021. Podobno se ponovno zaostrujejo tudi gospodarske razmere v Sloveniji, okrevanje na trgu dela se je ustavilo.
25.11.2020 Banka Slovenije je v okviru prenove strategije ECB prisluhnila predstavnikom civilne družbe V Banki Slovenije smo v okviru prenove strategije Evropske centralne banke danes pripravili razpravo z naslovom ECB vas posluša. Prisluhnili smo stališčem dvanajstih predstavnikov civilnodružbenih organizacij in gospodarstva. Ti so izpostavili predvsem potrebo po enotnih pogojih dostopa do finančnih storitev, odnosu do trajnostnega načina življenja in digitalizaciji bančništva. Posvetili so se tudi nujnosti komunikacije centralnih bank s splošno javnostjo in večjemu pomenu finančnega izobraževanja v šolskem sistemu.
18.11.2020 Pričelo se je dijaško tekmovanje Generacija €vro V Banki Slovenije bomo tudi letos v Sloveniji organizirali dijaško tekmovanje Generacija €vro, ki je namenjeno dijakom višjih letnikov. Tekmovanje se pričenja danes, v sredo, 18. novembra, s spletnim kvizom, sestavljenim iz vprašanj o monetarni politiki, Evropski centralni banki in Evrosistemu. Zaključek bo spomladi prihodnje leto, predvidoma aprila ali maja, ko se bo zmagovalna ekipa skupaj z mentorjem udeležila zaključne slovesnosti v Evropski centralni banki. Prijave so možne preko spletne strani Generacija €vro.
16.11.2020 ECB vas posluša - Razprava Banke Slovenije v okviru prenove strategije ECB Člani Sveta ECB so pričeli s pregledom strategije denarne politike, ki se bo predvidoma končal tekom prihodnjega leta. Pri tem je vidno mesto namenjeno vključevanju strokovne javnosti, civilne družbe in državljanov. V ta namen bomo centralne banke organizirale serijo dogodkov pod krovnim naslovom Evrosistem vas posluša. Razprava Banke Slovenije v okviru prenove strategije ECB bo potekala v sredo, 25. novembra 2020, med 10. in 12. uro, in sicer v spletni izvedbi. K aktivni udeležbi vabimo predstavnike civilnodružbenih organizacij.
11.11.2020 Izbrali ste likovno rešitev za medaljo ob 30. obletnici Banke Slovenije V Banki Slovenije bomo 30. obletnico ustanovitve, ki jo praznujemo prihodnje leto, obeležili tudi z izdajo zlate in srebrne medalje. V spletnem glasovanju je bila izbrana likovna rešitev, ki upodablja soodvisnost države in centralne banke, pri čemer v ospredje postavlja točko. Na sprednji strani medalje 30 točk predstavlja rast Banke Slovenije skozi omenjeno obdobje, na zadnji strani pa so točke prerazporejene v podobo Republike Slovenije. Medalje, za katere je zanimanje tudi med numizmatiki, bodo v prodaji predvidoma od junija 2021 na blagajni Banke Slovenije.
09.11.2020 Opozorilo uporabnikom bančnih storitev glede Golden Banque
05.11.2020 Banka Slovenije članica mednarodne Mreže za ozelenitev finančnega sistema V Banki Slovenije smo se pridružili t. i. Mreži za ozelenitev finančnega sistema (Network for Greening the Financial System – NGFS). Ustanovljena je bila predvsem z namenom poglabljanja znanja in spodbujanja dobrih praks na področju zelene ekonomije in zelenih financ. Za to smo se odločili, ker se zavedamo, da podnebna tveganja postajajo vse bolj pomembna tudi z vidika finančne stabilnosti. Ob tem v Banki Slovenije v posebni analizi ugotavljamo, da je podnebna občutljivost kreditnega portfelja bank v Sloveniji zmerna.
30.10.2020 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Člani Sveta ECB smo tekom leta sprejeli številne vzpodbude denarne politike, za katere smo včeraj ocenili, da tudi v zaostrenih razmerah še v zadostni meri zagotavljajo podporo gospodarstvu v evrskem območju. Razmere bomo ponovno proučili na decembrski seji, ko bodo pripravljene tudi nove napovedi gospodarskih gibanj, in prilagodili naše ukrepe, kot bodo narekovale razmere.
26.10.2020 Do sredine oktobra dobrih 24.000 vlog za odlog plačila kreditne obveznosti; podjetjem 390 mio evrov likvidnostnih kreditov Marca je stopil v veljavo zakon, ki omogoča odlog plačila obveznosti kreditojemalcev. Do sedaj so banke prejele 24.622 vlog kreditojemalcev. Kar tri četrtine vlog je bilo vloženih v prvem mesecu veljave zakona, nato se je njihovo število skladno z razmerami počasi stabiliziralo.
21.10.2020 Gospodarsko okrevanje izgublja zagon; na trgu dela razmere ob ukrepih še ugodne Gospodarsko okrevanje v evrskem območju v jesenskih mesecih izgublja zagon zaradi vse naglejšega poslabševanja epidemioloških razmer. Ob tem v Banki Slovenije ugotavljamo, da bi bila kriza v evrskem območju še bistveno globlja brez hitrega in obsežnega odziva ekonomskih politik. Zelo podobne razmere beležimo tudi v Sloveniji, kjer se v zadnjih tednih obeti hitro poslabšujejo. V publikaciji Gospodarska in finančna gibanja poudarjamo še, da razmere na trgu dela ob vplivu intervencijskih ukrepov države ostajajo zaenkrat še solidne.
20.10.2020 V okviru pregleda strategije denarne politike serija razprav Evrosistem vas posluša Člani Sveta ECB so pričeli s pregledom strategije denarne politike, ki se bo predvidoma končal tekom prihodnjega leta. Pri tem je vidno mesto namenjeno vključevanju strokovne javnosti, civilne družbe in državljanov. V ta namen bomo centralne banke organizirale serijo dogodkov pod krovnim naslovom Evrosistem vas posluša. Prvi dogodek bosta v organizaciji ECB 21. oktobra 2020 gostila predsednica ECB Christine Lagarde in glavni ekonomist ECB Philip R. Lane. Dogodek v drugi polovici novembra načrtujemo tudi v Banki Slovenije.
12.10.2020 Izjava guvernerja: Nadaljnji koraki Banke Slovenije pri iskanju rešitev odprtih vprašanj po bančni sanaciji leta 2013 Od sanacije bančnega sistema v letu 2013 v Sloveniji poteka razprava o takratnih odločitvah Banke Slovenije in o posledicah, ki so jih imele za udeležence v tem procesu. Zaradi neuspešnih poskusov rešitve odprtih vprašanj sem se odločil za aktivnejšo vlogo Banke Slovenije. Na mojo pobudo bo začela z delovanjem neodvisna skupina pravnih strokovnjakov, katere cilj bo oblikovanje predlogov za celovito ureditev odprtih vprašanj.
11.10.2020 Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke V tednu od 12. do 18. oktobra poteka Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB), ki bo tokrat izvedeno v virtualnem formatu. Virtualni program zasedanj je prilagojen razmeram, vendar ohranja običajno strukturo in obseg sestankov.
09.10.2020 Izjava za javnost Aktivnosti Banke Slovenije glede odprtih vprašanj po bančni sanaciji leta 2013.
08.10.2020 Hitrejši način izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov V Banki Slovenije smo prenovili sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov SISBIZ. Nov sistem od 1. oktobra dalje prinaša dve ključni spremembi: (i) podatki in informacije se v sistemu SISBIZ posodabljajo takoj in ne več enkrat mesečno; (ii) člani sistema so po novem tudi leasing družbe in drugi ponudniki kreditiranja na območju Slovenije ter ne več samo banke ter hranilnice.
06.10.2020 Poročilo o finančni stabilnosti: Sistemska tveganja za finančno stabilnost so se močno povečala Tveganja za finančno stabilnost so se zaradi pandemije Covid-19, ki predstavlja izjemen šok za naše in svetovno gospodarstvo, močno povečala. Ob visokem tveganju za finančno stabilnost, ki izhaja iz poslabšanega makroekonomskega okolja, v Banki Slovenije izpostavljamo tudi povečano dohodkovno in kreditno tveganje v bankah, saj so se pogoji njihovega poslovanja močno zaostrili.
02.10.2020 Vabilo na novinarsko konferenco Predstavitev stanja v slovenskem finančnem sistemu.
25.09.2020 Glasujte za likovno rešitev za medaljo ob 30. obletnici Banke Slovenije Prihodnje leto bo Banka Slovenije praznovala 30. obletnico ustanovitve. Obletnico bomo med drugim zaznamovali tudi z izdajo zlate in srebrne medalje. Ker želimo obletnico praznovati z državljankami in državljani, k soustvarjanju medalje vabimo tudi širšo javnost.
31.08.2020 Obsežen padec gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju; prvi podatki nakazujejo okrevanje v nadaljevanju leta Padec gospodarske aktivnosti je bil v drugem četrtletju, v času največjega širjenja virusa in posledično najobsežnejših preventivnih ukrepov za zajezitev pandemije, po pričakovanjih visok.
27.07.2020 V Banki Slovenije smo v prvi polovici leta prejeli 24 prijav kršitev v sistem obveščanja
20.07.2020 Mobilna aplikacija Moj SISBON omogoča vpogled v podatke o vaši zadolženosti kjerkoli in kadarkoli Banka Slovenije upravlja sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb SISBON. Po novem je vpogled v podatke o vaši zadolženosti možen tudi prek mobilne aplikacije Moj SISBON.
17.07.2020 Banke podeljujejo kredite podjetjem za namene soočanja s covidkrizo; prva posojila tudi po jamstveni shemi Zaradi izbruha virusa in preventivnih ukrepov za zajezitev nadaljnjega širjenja so se gospodarske razmere marca zelo zaostrile in aprila dosegle dno. Ob koncu drugega četrtletja so se začeli kazati spodbudnejši znaki, obeti pa ostajajo ugodnejši.
17.07.2020 Prijavite se za kadrovsko štipendijo Banke Slovenije Za prihajajoče šolsko leto 2020/21 razpisujemo kadrovske štipendije za študente magistrskih študijskih programov 2. stopnje s področja poslovne informatike, finančne matematike, ekonomije, bančno-finančne smeri, prava in sorodnih smeri.
10.07.2020 30 let Banke Slovenije: javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev medalje V Banki Slovenije prihodnje leto praznujemo 30. obletnico ustanovitve. Ob tej priložnosti bomo izdali zlato in srebrno medaljo. V ta namen razpisujemo javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev medalje, na katerem vabimo k sodelovanju tako strokovno kot splošno javnost. Natečaj se zaključi 7. septembra 2020.
08.07.2020 Padec gospodarske aktivnosti najmočnejši aprila; trg dela pod močnim vplivom interventnih ukrepov V Sloveniji je bil po pričakovanjih padec domače gospodarske aktivnosti po kratkoročnih kazalnikih najmočnejši aprila; obeti za drugo polovico leta so ugodnejši. V Banki Slovenije v zadnji publikaciji Gospodarska in finančna gibanja ugotavljamo še, da so se razmere na trgu dela, ki so sicer še pod močnim vplivom državnih interventnih ukrepov, precej poslabšale.
07.07.2020 Zaostrene razmere zaradi koronavirusa se odražajo tudi v poslovanju bank Bančni sistem posluje v zaostrenih razmerah zaradi širjenja epidemije Covid-19 in pod vplivom obsežnih preventivnih ukrepov za njeno zajezitev (angl. lockdown), kar se odraža tudi v poslovanju bank.
03.07.2020 V prvih treh mesecih 23.700 vlog za odlog plačil obveznosti kreditojemalcev V Banki Slovenije ugotavljamo, da so banke v prvih treh mesecih veljave zakona prejele 23.700 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,6 % vseh kreditov. Veliko večino, kar tri četrtine vseh doslej prejetih vlog, so banke prejele v prvem mesecu veljave zakona.
30.06.2020 V juniju manjši padec inflacije; velika negotovost glede gibanja cen v prihodnjih mesecih Sprostitev ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije koronavirusa in ponovni zagon večjega dela gospodarske aktivnosti sta se junija odražala v manjšem padcu cen življenjskih potrebščin kot v preteklih dveh mesecih. Ob nedavnem poslabšanju epidemiološke slike in ponovni uvedbi nekaterih ukrepov ostaja gibanje cen življenjskih potrebščin v prihodnosti negotovo.
24.06.2020 Uvodni nagovor namestnika guvernerja Primoža Dolenca na Bančni konferenci Namestnik guvernerja Primož Dolenc je v nagovoru udeležencem Bančne konference predstavil ukrepe Banke Slovenije in ECB za odpravo posledic epidemije Covid-19.
23.06.2020 Plačilne storitve bank in hranilnic lani večinoma dražje Nadomestila za plačilne storitve bank in hranilnic so bila 31. 12. 2019 glede na leto prej višja v 16 od 21 preučevanih segmentov. Za fizične osebe so bila nadomestila v povprečju višja za 3,75 %, za pravne osebe pa za 2,48 %.
22.06.2020 Koronakriza se je odrazila tudi na vzorcih plačevanja in uporabi gotovine Razmere izrazitih padcev ekonomskih kazalnikov zaradi širjenja epidemije Covid-19 in obsežnih preventivnih ukrepov za njegovo zajezitev so se odrazile tudi v kontekstu delovanja plačilnih sistemov in oskrbe trga z gotovino. Zato smo v Banki Slovenije izvedli analizo učinkov epidemije Covid-19 na vzorce plačevanja in uporabo gotovine.
18.06.2020 Banke v zaostrenih gospodarskih razmerah s slabšim poslovnim izidom Slovenski bančni sistem posluje v razmerah izrazitih padcev ekonomskih kazalnikov zaradi širjenja epidemije Covid-19 in obsežnih preventivnih ukrepov za njeno zajezitev. V publikaciji Mesečna informacija o poslovanju bank ugotavljamo, da se na strani naložb razmere odražajo v umiritvi rasti kreditne aktivnosti; zmanjšala so se posojila tako gospodinjstvom kot podjetjem.
18.06.2020 Prijavite najboljša magistrska in doktorska dela Na razpis se lahko prijavite tisti, ki ste ali še boste zagovarjali svoja dela med 1. julijem 2019 in 1. julijem 2020. Rok za prijavo je 31. avgust 2020. Nagrajenih bo sedem del; doktorati bodo prejeli nagrado v višini 3000 evrov, magisteriji pa 1500 evrov.
14.06.2020 Aprila se je nadaljeval velik upad blagovne in storitvene menjave Po podatkih plačilne bilance za prve štiri mesece letošnjega leta se kaže velik upad ravni blagovne in storitvene menjave glede na enako obdobje lanskega leta. K temu so bistveno prispevali marca uvedeni tuji in domači ukrepi za omejitev pandemije koronavirusa.
10.06.2020 Ekipa Škofijske gimnazije zmagovalka dijaškega tekmovanja Generacija €uro V Banki Slovenije smo danes razglasili zmagovalce dijaškega tekmovanja Generacija €uro, ki ga članice ECB izvajamo že deveto leto zapored. Namenjeno je spodbujanju mladih k spoznavanju tem s področja monetarne politike ter delovanja ECB in Evrosistema. Letos je sodelovalo 28 ekip iz 11 različnih šol.
10.06.2020 ECB poroča o napredku držav EU pri sprejemanju eura
08.06.2020 Po letošnjem krčenju gospodarske aktivnosti v prihodnjih dveh letih stabilizacija razmer V Banki Slovenije pričakujemo, da se bo gospodarska aktivnost letos izrazito skrčila, v prihodnjih dveh letih pa naj bi se razmere stabilizirale. Po osnovnem scenariju tako letos pričakujemo 6,5-odstoten padec BDP, v naslednjih dveh letih pa ponovno vrnitev rasti, in sicer za 4,9 % oziroma 3,6 %. Na trgu dela v letošnjem letu pričakujemo močno poslabšanje razmer, v prihodnjih dveh letih pa postopno okrevanje.
05.06.2020 Monetarna seja Sveta ECB: izjava guvernerja Boštjana Vasleta Nove napovedi gospodarskih gibanj, ki smo jih včeraj potrdili člani Sveta ECB, v osrednjem scenariju predvidevajo padec, primerljiv z veliko finančno krizo izpred desetih let. Člani Sveta smo na monetarni seji tako sprejeli dodatne ukrepe denarne politike, usmerjene v podporo gospodarskemu okrevanju in nadaljnjo zagotavljanje cenovne stabilnosti.
05.06.2020 Natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev Banka Slovenije razpisuje javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev. V letu 2021 bomo namreč izdali tako spominske kot tudi zbirateljske kovance.
01.06.2020 V prvih dveh mesecih 22.500 vlog za odlog plačil obveznosti kreditojemalcev V Banki Slovenije ugotavljamo, da so banke v prvih dveh mesecih veljave zakona prejele 22.500 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,4 % vseh kreditov. Veliko večino vlog so banke prejele v prvem mesecu veljave zakona.
29.05.2020 V maju nadaljevanje deflacije; izzivi merjenja cen v izjemnih okoliščinah Maja se je deflacija zaradi posledic epidemije nadaljevala in je znašala 1,4 %, k čemur so bistveno pripomogle nižje cene energentov. Pri tem v Banki Slovenije opozarjamo na manjšo zanesljivost podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v času izjemnih okoliščin koronavirusa.
27.05.2020 Dolgotrajno okrevanje posameznih dejavnosti; za nekatere kriza pomeni priložnost Svetovno gospodarstvo je v šoku, ki se odraža v zgodovinsko najizrazitejših padcih številnih ekonomskih kazalnikov. Vse torej kaže na obsežno recesijo v prvi polovici leta 2020. Tudi slovensko gospodarstvo se sooča z veliko krizo. Nekateri kazalniki so na prehodu v drugo četrtletje dosegli najnižje vrednosti, odkar so na voljo podatki. Prav tako so se močno poslabšale razmere na trgu dela.
27.05.2020 Odstopna izjava viceguvernerja Marka Bošnjaka Viceguverner Marko Bošnjak je seznanil Svet Banke Slovenije, da je v Državni zbor RS posredoval zahtevo za predčasno razrešitev s funkcije člana sveta BS. Z razrešitvijo v DZ bo prenehala tudi pogodba o zaposlitvi v BS.
22.05.2020 Banke lahko pri izračunavanju kreditne sposobnosti izločijo začasno znižanje dohodkov zaradi epidemije Banke bodo mesece z začasno znižanimi dohodki, ki so posledica epidemije COVID-19, lahko izločile iz izračunavanja kreditne sposobnosti potrošnika. V Banki Slovenije smo namreč v izrednih okoliščinah spopadanja z epidemijo COVID-19 prilagodili sedaj veljavna pravila, ki določajo, da se pri izračunu letnega dohodka potrošnika upošteva dohodek v obdobju enega leta pred sklenitvijo nove kreditne pogodbe. Spremembe začnejo veljati 1. junija 2020.
20.05.2020 Omejitev razdelitve dobičkov lizing družb Po tem ko smo v Banki Slovenije pred časom sprejeli makrobonitetni ukrep o omejitvi razdelitve dobičkov bank in hranilnic, smo s priporočilom podobne smernice podali tudi lizing družbam. Namen priporočila je zagotoviti, da tudi lizing družbe ohranijo čim višjo raven kapitaliziranosti. Priporočilo bo predvidoma veljalo eno leto.
19.05.2020 Bančni sistem v krizo vstopil v dobrem stanju; poslabšanje v času krize bo odvisno od njenega trajanja in globine Zaradi razsežnosti šoka in velikega upada gospodarske aktivnosti se bo likvidnostni položaj bančnega sistema sčasoma poslabšal, pritiski na zniževanje kapitalske ustreznosti se bodo povečali. V Banki Slovenije smo za oceno pripravljenosti bančnega sistema na krizo pripravili dva scenarija.
14.05.2020 Marca velik upad storitvene menjave, segment potovanj upadel za več kot polovico V Banki Slovenije ugotavljamo, da je mednarodna menjava marca precej upadla, k čemur so bistveno prispevali marca uvedeni tuji in domači ukrepi za omejitev pandemije koronavirusa. Ker je bil upad uvoza blaga še večji od upada izvoza blaga, se je blagovni presežek dodatno okrepil. Posebej močno pa so ukrepi prizadeli storitveno menjavo, najbolj izrazito izvoz in uvoz potovanj.
14.05.2020 Objava revizijskega poročila Računskega sodišča: izjava guvernerja V Banki Slovenije v prvem odzivu na ugotovitve Računskega sodišča izpostavljamo, da se pregled poslovanja nanaša na obdobje izpred dveh do treh let oziroma na do takrat vzpostavljenih postopkov poslovanja.
11.05.2020 V prvem mesecu 22.230 vlog za odlog plačil obveznosti kreditojemalcev Banke so v prvem mesecu veljave zakona (do začetka maja) prejele 22.230 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,3 % vseh kreditov. Ob tem ocenjujemo, da bo prihodnje gibanje števila vlog za odlog plačil odvisno predvsem od možnosti ponovnega zagona gospodarstva, kot ga bodo dopuščale razmere, povezane s koronavirusom.
01.05.2020 Izjava guvernerja Boštjana Vasleta po monetarni seji Sveta ECB Ob nadaljevanju pandemije koronavirusa in številnih ukrepih, ki so jih sprejele vlade za njihovo zajezitev, se gospodarske razmere v evrskem območju močno poslabšujejo. Ob padcu BDP že v prvem četrtletju leta in pričakovanem dodatnem poslabšanju bo evrsko območje letošnje leto končalo z velikim padcem BDP.
24.04.2020 Vabljeni k prijavi na razpis Banke Slovenije za donacije v letu 2020 V Banki Slovenije z donacijami spodbujamo različne dejavnosti, ki pomembno prispevajo k uresničevanju ciljev in mandata Banke Slovenije. Prav tako se ob zavedanju naše vključenosti v širše družbeno okolje trudimo prispevati k izboljšanju pogojev za izobraževanje otrok in mladostnikov. Prijave zbiramo do vključno 18. maja 2020.
21.04.2020 V Banki Slovenije smo na novo opredelili višino nadomestila za osnovni plačilni račun V Banki Slovenije smo na novo opredelili način izračuna nadomestila za osnovni plačilni račun, pri čemer se višina nadomestila še vedno razlikuje glede na socialni položaj potrošnika. Upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka bodo tako za osnovni plačilni računa odšteli največ 1,47 evra mesečno. Za ostale potrošnike bo lahko ta strošek po novem znašal največ 4,90 evra.
10.04.2020 Prvi razpoložljivi podatki že nakazujejo močan padec gospodarske aktivnosti Prvi gospodarski kazalci potrjujejo, da se gospodarske razmere na prehodu v drugo četrtletje v evrskem območju naglo zaostrujejo. Podobno je tudi v Sloveniji, kjer beležimo predvsem velik padec pričakovanega povpraševanja podjetij in začetek zaostrovanja razmer na trgu dela.
08.04.2020 Omejitev razdelitve dobičkov bank in hranilnic V Banki Slovenije smo sprejeli makrobonitetni ukrep, s katerimi bankam in hranilnicam začasno omejujemo razdelitev dobičkov. Namen ukrepa je ohranitev kapitala, da bo bančni sistem lažje prenesel potencialne izgube ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti. Ukrep bo predvidoma veljal eno leto.
07.04.2020 Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z interventnim zakonom o obveznem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev V pomoč kreditojemalcem smo v Banki Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance RS, ki je zakon pripravilo, pripravili odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja.
02.04.2020 Sporočila, povezana s koronavirusom V Banki Slovenije razmere, vezane na koronavirus, natančno spremljamo in analiziramo že vse od pojava novega virusa. Ukrepe pripravljamo tudi v okviru ECB, pri pripravi ukrepov pa sodelujemo tako z Vlado RS kot tudi s poslovnimi bankami in drugimi institucijami.
01.04.2020 Izvajanje programa PEPP Na Svetu ECB smo 18. 3. 2020 sprejeli nov, začasni oziroma izredni program odkupov vrednostnih papirjev za čas pandemije (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) v skupnem obsegu 750 mrd EUR, kar je primerljivo s 6 % BDP evrskega območja. Nakupi v okviru novega programa so se začeli izvajati 26. 3. 2020 in bodo potekali do konca letošnjega leta.
31.03.2020 Slovensko gospodarstvo bo v boju s koronavirusom plačalo visoko ceno V Banki Slovenije ugotavljamo, da bo cena, ki jo bo plačalo slovensko gospodarstvo zaradi izbruha pandemije koronavirusa, najverjetneje presegla tisto iz zadnje svetovne finančne krize. V analizi Vpliv koronavirusa na slovensko gospodarstvo, ki jo objavljamo, smo predpostavili tri možne scenarije nadaljnjega poteka dogodkov, na podlagi katerih smo izračunali potencialni vpliv na slovensko gospodarstvo.
30.03.2020 ECB priporočilo bankam, da izplačilo dividend zadržijo vsaj do oktobra ECB je v petek sprejela priporočilo za banke, naj zaradi izrednih razmer, vezanih na koronavirus, z izplačilom dividend in kupovanjem lastnih obveznic delnic počakajo najmanj do oktobra 2020.
24.03.2020 V Banki Slovenije smo nadzorniške ukrepe ECB razširili tudi na manj pomembne banke in hranilnice Za zagotovitev enake obravnave vseh bank v slovenskem bančnem sistemu smo v Banki Slovenije ukrepe, ki so bili sprejeti na ravni ECB, razširili tudi na manj pomembne institucije, ki so pod neposrednim nadzorom Banke Slovenije.
23.03.2020 Pojasnilo kreditojemalcem po sprejemu Zakona o interventnem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev Zakon možnost prestrukturiranja kredita, ki je bila sedaj na voljo kot predmet dogovora med bankami in kreditojemalcem, spreminja v obvezo. Vsem, ki bodo izkazali težave zaradi izbruha krize, bodo banke morale omogočiti odlog odplačevanja.
19.03.2020 Izjava guvernerja po sinočnji seji Sveta ECB Upočasnjevanju gospodarske aktivnost zaradi posledic širjenja koronavirusa se je v zadnjih dneh pridružila še izrazita negotovost na finančnih trgih. Zato vlade posameznih držav, predvsem pa skupne mednarodne institucije intenzivno sprejemamo ukrepe za soočanje z negotovimi razmerami. Tudi člani Sveta ECB smo na sinočnjem zasedanju sprejeli dodaten nabor ukrepov, s katerimi pomagamo prebivalcem, podjetjem in državam.
18.03.2020 V Banki Slovenije vsi ključni procesi potekajo nemoteno; sodelujemo pri pripravi ukrepov za premostitev likvidnostnih težav Sodelujemo pri pripravi zakonodajnih rešitev za pomoč podjetjem, ki jih pripravlja Vlada RS, in pripravljamo rešitve za fizične osebe. V okviru ECB pa smo se na razmere že odzvali s prvim svežnjem ukrepov.
16.03.2020 Banke in hranilnice prilagajajo delovni čas Banke in hranilnice z namenom zaščite njihovih zaposlenih in strank omejujejo poslovanje večine poslovalnic.
13.03.2020 Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB Letos se je že znanim tveganjem za gospodarsko rast v evrskem območju in tudi Sloveniji pridružilo stopnjevanje negotovosti glede koronavirusa. V Banki Slovenije ocenjujemo, da bo vpliv največji v predelovalnih dejavnostih in storitvah, predvsem transportu in turizmu. Za ohranjanje ugodnih finančnih razmer v času povečane negotovosti smo člani Sveta ECB na včerajšnjem zasedanju sprejeli dodatne, začasne ukrepe. Ob tem poudarjamo, da je zaradi narave krize ključen predvsem odziv fiskalne politike.
10.03.2020 Banka Slovenije je seznanjena z odločitvijo Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvajanja ZPSVIKOB Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje celega Zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) do končne odločitve. Na podlagi te odločitve so prekinjeni vsi pravdni postopki, v tem času tudi ne teče zastaranje odškodninskih terjatev in ne teče rok za vložitev tožbe.
09.03.2020 Podjetja dostopnost do finančnih virov še naprej ocenjujejo pozitivno V zadnjih letih podjetja poročajo o povečanju potreb po financiranju, hkrati pa se je nekoliko manj izboljšala dostopnost do financiranja.
05.03.2020 Plačilni sistemi v 2019: povprečni dvig na bankomatu in kartično plačilo znašala približno 50 evrov Lansko leto je bilo v plačilnih sistemih v Sloveniji poravnanih nekaj manj kot 250 milijonov plačil v skupni vrednosti okoli 444 milijard evrov, kar je primerljivo s preteklimi leti. Povprečno plačilo v okviru kartičnih plačilnih sistemov je v lanskem letu znašalo okoli 50 evrov, v okviru plačil velikih vrednosti v sistemu TARGET2-Slovenija pa okoli 360 tisoč evrov.
04.03.2020 Razprava o odprtem bančništvu S ciljem, da Slovenija postane in ostane del globalnih trendov na področju sodobnih finančnih storitev, smo na Banki Slovenije gostili razpravo z naslovom Odprto bančništvo: odgovor na zahteve sodobnih uporabnikov plačilnih storitev.
28.02.2020 Ključni dejavnik sicer šibkejše rasti ostaja zasebna potrošnja V zadnjem lanskem četrtletju se je nadaljevalo ohlajanje domače gospodarske rasti, kar je bila predvsem posledica zmanjšanja investicij in umiritve mednarodne menjave. Ključni dejavnik rasti ostaja zasebna potrošnja, ki jo poganjajo rekordno ugodne razmere na trgu dela in nadaljnja krepitev kupne moči gospodinjstev.
24.02.2020 V okviru pregleda strategije denarne politike serija razprav Evrosistem vas posluša Pričel se je postopek pregleda strategije denarne politike, ki naj bi se predvidoma končal do konca letošnjega leta. Članice Evrosistema bomo organizirale serijo dogodkov pod krovnim naslovom Evrosistem vas posluša, na katerih bomo prisluhnile mnenjem državljanov, akademikov, članov parlamenta in civilnodružbenih organizacij.
21.02.2020 Banka Slovenije je prejela trinajst prijav kršitev v sistem obveščanja
13.02.2020 Vrednost odkrite ponarejene evrske gotovine v Sloveniji upada Lansko leto se je v Sloveniji skupna vrednost umaknjene ponarejene evrske gotovine že drugo leto zapored znižala. Skupna vrednost umaknjene gotovine se je tako v zadnjih dveh letih s 720.000 EUR znižala na nekaj več kot 76.000 EUR.
11.02.2020 Zahtevek za izplačilo pavšalnega nadomestila na podlagi ZPSVIKOB Banka Slovenije je zaradi poenostavitve postopka za vlagatelje zahtevkov za izplačilo pavšalnega nadomestila pripravila osnovne informacije o pogojih, na podlagi katerih je posamezen vlagatelj upravičen do vložitve zahtevka, in kratek povzetek vsebine (in prilog), ki ga mora predložiti vlagatelj.
10.02.2020 Višja raven zagotavljanja in objavljanja statističnih podatkov Slovenija je 7. februarja pristopila k mednarodnem standardu SDDS Plus (Special Data Dissemination Standard Plus). Gre za najvišjo raven zagotavljanja in objavljanja statističnih podatkov, ki jo predpisuje Mednarodni denarni sklad.
07.02.2020 Problematika zapiranja računov tujim državljanom in podjetjem v tuji lasti V Banki Slovenije v zadnjem obdobju zaznavamo povečano število primerov, ko poslovne banke tujim državljanom in slovenskim podjetjem v tuji lasti zapirajo plačilne račune. Ocenjujemo, da se poslovne banke za to odločajo predvsem na podlagi zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
05.02.2020 Analiza Banke Slovenije: splošne uvedbe ležarin za gospodinjstva ni pričakovati Na Banki Slovenije ugotavljamo, da ob trenutnih razmerah splošne uvedbe ležarin za gospodinjstva glede na anketo med bankami ni pričakovati. Prav tako ob potencialnem takšnem ukrepu poslovnih bank za vloge nad 100.000 EUR, ki se najpogosteje omenja kot meja negativnega obrestovanja, ne pričakujemo večjega odliva vlog, ampak njihovo prestrukturiranje. Ima pa v Sloveniji le manjši delež komitentov (1 %) znesek vloge na vpogled večji od 100.000 EUR.
31.01.2020 Brexit: vpliv izstopa Združenega kraljestva na slovensko gospodarstvo predvsem posreden Z današnjim dnem dosegamo enega izmed mejnikov v procesu izstopa Združenega kraljestva iz EU, ki za gospodarstvo evrskega območja in posledično slovensko gospodarstvo že dlje časa pomeni eno izmed večjih tveganj.
24.01.2020 Monetarna seja Sveta ECB: Prvi obrisi napovedanega strateškega pregleda denarne politike Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije, je kot običajno sodeloval na monetarni seji Sveta ECB, ki je včeraj potekala v Frankfurtu. Posebna tema seje je bila napoved strateškega pregleda denarne politike, ki je načrtovan za leto 2020.
16.01.2020 Gospodarska in finančna gibanja: Konec leta so ob šibkih kazalnikih gospodarske aktivnosti razmere na trgu dela ostale ugodne V lanskem zadnjem četrtletju so se v svetovnem gospodarstvu kazali obrisi izboljšanja razmer, kažejo pa se tudi znaki zmanjševanja negotovosti v mednarodni trgovini. V evrskem območju je dinamika kazalnikov gospodarske aktivnosti ostala nizka, nekoliko naj bi se po trenutno dosegljivih podatkih upočasnila tudi rast slovenskega gospodarstva.
10.01.2020 Banka Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank V Banki Slovenije smo danes, 10. januarja 2020, vložili zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Kot smo že večkrat izpostavili, zakon namreč krši temeljna načela delovanja centralne banke, kot jih določata Ustava RS in tudi pravo EU.
03.01.2020 Dokumentacija, objavljena v skladu z 10. členom ZPSVIKOB Objavljamo dokumentacijo za vseh šest bank, ki so jim bili v letih 2013 in 2014 izrečeni ukrepi na podlagi Zakona o bančništvu.
18.12.2019 Finančni sistem stabilen; ohlajanje in negotovosti povečujejo nekatera sistemska tveganja Finančni sistem v Sloveniji je stabilen, ugotavlja Banka Slovenije v Poročilu o finančni stabilnosti. Ob tem se ključna sistemska tveganja povečujejo predvsem zaradi ohlajanja gospodarstva in negotovosti v mednarodnem okolju.
17.12.2019 Napoved makroekonomskih gibanj: Domači dejavniki gonilo gospodarske rasti v letošnjem in prihodnjih letih Gospodarska rast bo letos znašala 2,6 %, naslednje leto pa 2,5 %. Na podobnih ravneh naj bi se gibala tudi v letih 2021 in 2022. Glavno gonilo gospodarske rasti bo ob sicer solidni rasti izvoza predstavljajo domače povpraševanje. Rast gospodarske aktivnosti bo še naprej presegala povprečno rast v evrskem območju.
13.12.2019 Monetarna seja Sveta ECB: Nove napovedi za evrsko območje Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije, je kot običajno sodeloval na monetarni seji Sveta ECB, ki je včeraj potekala v Frankfurtu. Člani Sveta ECB so se tokrat seznanili z novimi napovedmi gospodarskih gibanj, po katerih bo gospodarska rast v evrskem območju ostala zmerna.
02.12.2019 Banka Slovenije je prejela devet prijav kršitev v sistem obveščanja
29.11.2019 Komentar podatka o bruto domačem proizvodu: K umirjanju gospodarske rasti največ prispevale storitve in gradbeništvo Gospodarska rast se je v Sloveniji v tretjem četrtletju medletno umirila na 2,3 %, ob čemer gospodarske razmere ostajajo ugodnejše kot v povprečju evrskega območja.
22.11.2019 Ureditev pravnega varstva imetnikov podrejenega dolga Po vnovičnem glasovanju o Zakonu o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank v Državnem zboru RS na Banki Slovenije obžalujemo, da niso bila upoštevana bistvena stališča Banke Slovenije in podobna stališča drugih institucij.
21.11.2019 V obtok prihajajo novi spominski kovanci, posvečeni 100. obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani S 25. novembrom 2019 prihajajo v obtok in prodajo spominski kovanec za 2 evra in zbirke evrskih kovancev z letnico 2019. Dogodek, obeležen na tokratnem spominskem kovancu, je 100. obletnica ustanovitve Univerze v Ljubljani.
18.11.2019 Predstavitev poročila Mednarodnega denarnega sklada Na Banki Slovenije smo gostili predstavitev jesenskega regionalnega poročila Mednarodnega denarnega sklada (MDS). Poročilo se osredotoča na gospodarske obete in izzive ekonomskih politik, predstavljena pa je tudi analiza vpliva rasti plač na inflacijo.
15.11.2019 Numizmatika – kamenček v mozaiku grajenja nacionalne identitete 14. 11. 2019 smo gostili numizmatično razpravo, na kateri smo med drugim predstavili tudi nov spominski kovanec, ki ga bomo izdali ob 100. obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani.
08.11.2019 Govor guvernerja Boštjana Vasleta na Dnevu slovenskih bančnikov Na Brdu pri Kranju je potekal tradicionalni Dan slovenskih bančnikov. Guverner Boštjan Vasle je v uvodnem nagovoru izpostavil, da je pri prizadevanju za izboljšanje makroekonomskega stanja treba uporabiti vse razpoložljive politike na usklajen način.
07.11.2019 Banka Slovenije podelila nagrade sedmim doktorskim in magistrskim delom Na Banki Slovenije smo tudi letos podelili nagrade za najboljša zaključna dela študentov s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava.
05.11.2019 Varnost potrošnikov v spletni trgovini: Za zahtevo po dodatnem elementu preverjanja avtentičnosti prehodno obdobje do konca prihodnjega leta Kot smo že poročali od februarja lani Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih uvaja nove zahteve na področju varnosti potrošnikov pri plačevanju v spletni trgovini.
04.11.2019 Najpogostejša vprašanja in odgovori glede zaostritve ukrepov Banke Slovenije na področju kreditiranja prebivalstva 1. novembra 2019 so začeli veljati novi ukrepi na področju kreditiranja. V nadaljevanju lahko najdete nekaj najpogostejših vprašanj javnosti in naših odgovorov s tega področja.
28.10.2019 Zaostritev ukrepov Banke Slovenije na področju kreditiranja prebivalstva V Banki Slovenije ugotavljamo, da tveganja, povezana s potrošniškim kreditiranjem prebivalstva, kljub našim predhodnim ukrepanjem ostajajo povišana. Čeprav smo banke in prebivalstvo opozorili in uvedli priporočila glede vzdrževanja zmerne rasti potrošniških kreditov, ta še vedno presega 10 %. Zato na Banki Slovenije z novembrom 2019 priporočilo preoblikujemo v zavezujoč instrument na področju potrošniških kreditov.
25.10.2019 Izjava guvernerja Boštjana Vasleta po monetarni seji ECB Člani Sveta ECB smo na tokratni seji ohranili usmeritve denarne politike, ki smo jih oblikovali na septembrski seji in katerih polna implementacija je predvidena v naslednjih mesecih. Ključna usmeritev spodbujevalne denarne politike tako ostaja vzpostavitev finančnih pogojev, ki bodo preko povečane gospodarske aktivnosti omogočili približevanje inflacije želenemu cilju, tudi v razmerah poslabševanja gospodarskih razmer.
20.10.2019 Izjava guvernerja Boštjana Vasleta ob udeležbi na letnem zasedanju Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke Guverner Banke Slovenije se je udeležil letnega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v Washingtonu. Ključna razprava udeležencev je potekala okoli ponovnega znižanja gospodarskih napovedi MDS za svetovno gospodarstvo in ključnih razlogov, ki so do tega privedli. Podobno kot ECB tudi na MDS poudarjajo, da je za dvig nizke inflacije v evrskem območju poleg monetarne potreben tudi odziv drugih politik.
16.10.2019 Ureditev pravnega varstva imetnikov podrejenega dolga: v Banki Slovenije pred glasovanjem ponovno opozarjamo na sporna določila Predlog zakona za Banko Slovenije predvideva ravnanje, ki bi bilo v nasprotju z veljavno slovensko zakonodajo in mednarodnim pravom. Po našem prepričanju takšen zakon pravnega varstva nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti ne zagotavlja.
15.10.2019 Gospodarska gibanja v Sloveniji: vse večji vpliv neugodnih razmer v mednarodnem okolju Po nizki rasti gospodarske aktivnosti v prvem polletju so se v evrskem območju po do zdaj znanih podatkih podobna gibanja nadaljevala tudi v tretjem četrtletju. Neugodne razmere v mednarodnem okolju so se začele opazneje prelivati tudi v slovensko gospodarstvo, kjer pa domači dejavniki ostajajo precej ugodni.
11.10.2019 Banka Slovenije delila izkušnje s področja nadzora bančnega poslovanja Banka Slovenije je gostila predstavnike nacionalnih centralnih bank in nadzornih agencij Zahodnega Balkana v okviru programa, katerega cilj je dodatna krepitev institucionalne zmogljivosti centralnih bank in bančnih nadzornih agencij regije. Program financira Evropska unija, tema tokratnega srečanja pa je bila nadzor bančnega poslovanja. Poleg strokovnjakov z Banke Slovenije so pri usposabljanju sodelovali še predstavniki belgijske in bolgarske centralne banke.
07.10.2019 Stresni testi ECB: Likvidnost bank v evrskem območju zadovoljiva; v teste vključene tudi največje slovenske banke Stresni testi, ki jih je ECB izvedla v okviru svoje nadzorniške funkcije, so bili letos ponovno ciljno usmerjeni, in sicer v preverjanje likvidnostnega tveganja bank. Vanje so bile vključene 103 pomembnejše banke evrskega območja, ki jih neposredno nadzira ECB, med drugim tudi tri največje slovenske banke.
19.09.2019 Medbančne obrestne mere čez noč: z oktobrom stopa v veljavo €STR, EONIA se poslavlja Pri medbančnih obrestnih merah čez noč bo z 2. oktobrom 2019 prišlo do spremembe: sedaj veljavno obrestno mero EONIA bo nadomestila €STR (Euro short-term rate).
13.09.2019 Odziv guvernerja Boštjana Vasleta po monetarni seji ECB Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle v odzivu na včeraj sprejete ukrepe ECB pojasnjuje, da zagotavljajo močan stimulus, s katerim člani Sveta ECB ohranjajo ugodne finančne pogoje, posledično prispevajo h gospodarski aktivnosti in s tem dvigu cenovnih pritiskov in približevanju inflacije ciljani ravni.
10.09.2019 Banka Slovenije pred drugim branjem ponovno opozarja na sporne določbe predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank Amandmaji, ki so jih v postopek vložile stranke vladne koalicije, ne rešujejo vseh spornih rešitev predloga zakona, zlasti financiranja morebitnih odškodnin. Poleg tega predlog zakona Banko Slovenije postavlja v izredno podrejen položaj.
06.09.2019 Novost na področju varnosti potrošnikov pri plačevanju v okviru spletne trgovine: zahteva po dodatnem elementu preverjanja avtentičnosti uporabnika Zahteva stopi v veljavo 14. septembra
03.09.2019 V prvem polletju visok dobiček bank; v pogojih nizkih obrestnih mer ključni izziv nadaljnja rast kreditne aktivnosti Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2019
30.08.2019 Komentar podatka o bruto domačem proizvodu: Kljub umirjanju gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju rast mednarodne trgovine ostaja visoka Gospodarska rast se je v Sloveniji pod vplivom ohlajanja gospodarstva v evrskem območju v drugem četrtletju letošnjega leta ponovno upočasnila.
02.08.2019 Letošnji stresni testi Banke Slovenije potrdili stabilnost slovenskega bančnega sistema Banka Slovenije je v letošnjem letu poleg nadzorniških ciljnih stresnih testov, ki so bili letos osredotočeni na likvidnostno tveganje, izvedla tudi makro stresne teste, ki so namenjeni oceni razvoja sistemskih tveganj v slovenskem bančnem sistemu. Ti so pokazali, da je slovenski bančni sistem tako po osnovnem kot stresnem scenariju stabilen.
30.07.2019 V obtok prihajajo novi zbirateljski kovanci, posvečeni 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini Z 12. avgustom 2019 v obtok prihajajo zbirateljski kovanci z letnico 2019: zlatnik in srebrnik ter dvokovinski zbirateljski kovanec.
18.07.2019 Ob povečanih tveganjih razmere v bančnem sistemu ostajajo ugodne Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2019
18.07.2019 Razpisujemo nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela Na Banki Slovenije bomo tudi letos nagradili najboljša magistrska in doktorska dela s finančnega področja za leto 2018/2019.
17.07.2019 Medbančne obrestne mere čez noč: z oktobrom stopa v veljavo €STR, EONIA se poslavlja Pri medbančnih obrestnih merah čez noč bo z 2. oktobrom 2019 prišlo do spremembe: sedaj veljavno obrestno mero EONIA bo nadomestila €STR (Euro short-term rate).
16.07.2019 Gospodarska in finančna gibanja, julij 2019 Ob nekoliko nižji gospodarski aktivnosti se kažejo prvi znaki upočasnitve tudi na trgu dela.
28.06.2019 Stališče Banke Slovenije o amandmajih na Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
19.06.2019 Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2019 Sistemska tveganja za finančno stabilnost se povečujejo
18.06.2019 Novinarska konferenca Banke Slovenije
12.06.2019 Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2019 Gospodarska rast se bo letos in v prihodnjem letu nekoliko upočasnila, vendar bo ostala višja od povprečja v evrskem območju.
29.05.2019 Govor guvernerja Boštjana Vasleta na Bančni konferenci
28.05.2019 Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2019 Kreditna rast se povečuje in ostaja ključna za dobičkonosnost bank v prihodnje.
28.05.2019 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2019 V Sloveniji se nadaljujejo ugodna gospodarska gibanja, ki se še naprej odražajo na razmerah na trgu dela. Nadaljnja hitra rast zaposlovanja in pospešek rasti plač krepita kupno moč prebivalstva in omogočata krepitev osnovne inflacije.
27.05.2019 V obtok prihajata prenovljena evrska bankovca za 100 in 200 € Gre za zadnja dva bankovca iz serije Evropa, ki si prizadeva za še boljšo zaščito evrskih bankovcev pred ponarejanjem.
19.04.2019 Na Banki Slovenije evakuacijska vaja v primeru požara Na Banki Slovenije se je ob 11. uri začela evakuacijska vaja v primeru požara, ki poteka v sodelovanju z Gasilsko brigado Ljubljana.
17.04.2019 13. seja Nacionalnega sveta za plačila Nacionalni svet za plačila se zaveda pomembnosti takojšnjih plačil in spodbuja k razvoju enostavnih, varnih in vsesplošno sprejemljivih rešitev za tovrstna plačila, ki predstavljajo, kot alternativa gotovini, velik potencial predvsem pri mlajših generacijah uporabnikov.
08.04.2019 Odprto pismo guvernerja predsedniku Vlade RS Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je danes na predsednika Vlade RS naslovil odprto pismo glede predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.
05.04.2019 Odprtje Male galerije Banke Slovenije Banka Slovenije je odprla prenovljeno Malo galerijo in hkrati v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani tudi prvo razstavo, ki so jo pripravili študenti katedre za fotografijo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.
05.04.2019 Natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev
04.04.2019 Gospodarska in finančna gibanja, april 2019 Nadaljevanje ugodnih gospodarskih gibanj v začetku letošnjega leta.
04.04.2019 Guverner Boštjan Vasle članom vlade predstavil zadnje ugotovitve Banke Slovenije
04.04.2019 Začetek postopka prisilne likvidacije nad družbama 2 PI in Solidus zaradi nedovoljenega zbiranja depozitov od nepoučene javnosti
03.04.2019 Mesečna informacija o poslovanju bank, april 2019 Banke še naprej kreditirajo predvsem gospodinjstva in manj podjetja.
28.03.2019 Ekipa Škofijske klasične gimnazije zmagovalka dijaškega tekmovanja Generacija €uro
18.03.2019 Banka Slovenije je prejela sedem prijav kršitev v sistem obveščanja
13.03.2019 Nekateri kreditojemalci z »veriženjem kreditov« preslepili banke o svoji dejanski kreditni sposobnosti Na Banki Slovenije poudarjamo, da gre pri takem "veriženju kreditov", katerih celotna vrednost sicer ne predstavlja tveganja za stabilnost finančnega sistema, za nedopustna ravnanja z znaki kaznivega dejanja.
07.03.2019 Mesečna informacija o poslovanju bank, marec 2019 V lanskem letu nadaljevanje ugodnih razmer v bančnem sistemu.
05.03.2019 Povzetek makroekonomskih gibanj, marec 2019 K še vedno visoki lanski gospodarski rasti prispevali predvsem domači dejavniki.
04.03.2019 Banka Slovenije o predlogu Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank V interesu Banke Slovenije je, da se sprejme zakonska rešitev, ki bo zagotavljala učinkovito sodno varstvo in transparentne procese. V tej luči podajamo naše mnenje in predloge za spremembe predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.
27.02.2019 Plačilne storitve bank in hranilnic lani večinoma dražje; na voljo osvežena primerjava stroškov košarice plačilnih storitev Najbolj se je zvišalo povprečno nadomestilo za prilivna plačila pravnih oseb (+25,00 %), znižalo pa povprečno nadomestilo za interna mala kreditna plačila fizičnih oseb preko elektronske banke (–8,70 %).
22.02.2019 Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2018 Banka Slovenije je v sodelovanju s SID banko izvedla raziskavo o dostopnosti finančnih virov za podjetja v štirih dejavnostih: industrija, gradbeništvo, trgovina in storitve.
18.02.2019 Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj za leto 2018 po IV. členu Statuta MDS
05.02.2019 Znižanje vrednosti ponarejene evrske gotovine, umaknjene iz obtoka
16.01.2019 Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2019 Bančni sistem je do lanskega novembra posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 502 milijona evrov.
16.01.2019 Gospodarska in finančna gibanja, januar 2019 Glede na zadnje razpoložljive kazalnike zaupanja in aktivnosti je bilo v Sloveniji gospodarsko relativno ugodno tudi lansko zadnje četrtletje.
09.01.2019 Boštjan Vasle nastopil funkcijo guvernerja Banke Slovenije Kot peti guverner Banke Slovenije funkcijo prevzema za obdobje šestih let.
04.01.2019 Prenehanje izdajanja bankovcev za 500 evrov Banka Slovenije bo 26. januarja 2019 prenehala z izdajanjem bankovcev za 500 evrov.
19.12.2018 Poročilo o finančni stabilnosti, december 2018 Tveganja v bančnem sistemu so v drugi polovici 2018 ostala na enaki ravni kot v prvi polovici 2018, povečala pa so se tveganja pri nepremičninskem trgu zaradi visoke in dlje časa trajajoče rasti cen nepremičnin.
19.12.2018 Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, december 2018 Napoved rasti gospodarske aktivnosti v Sloveniji ostaja ugodna in bo letos znašala 4,2 %, naslednje leto 3,4 %, v letih 2020 in 2021 pa se bo ustalila okoli 3 %.
17.12.2018 Novinarska konferenca Banke Slovenije
14.12.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, oktober 2018 Izvoz v države članice EU je v prvih desetih mesecih leta 2018 predstavljal 78 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 11,0 % oz. 2.001 mio EUR.
11.12.2018 Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
07.12.2018 12. seja Nacionalnega sveta za plačila Člani Nacionalnega sveta za plačila (NSP) so obravnavali in potrdili načrt aktivnosti NSP za obdobje od 2019 do 2020.
06.12.2018 Novinarska konferenca Banke Slovenije
30.11.2018 Vzpostavitev vseevropske rešitve Evrosistema za izvrševanje takojšnjih plačil Evrosistem je 30. novembra 2018 vzpostavil novo vseevropsko rešitev za izvrševanje takojšnjih plačil TARGET Instant Payment Settlement – TIPS.
27.11.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2018 Bančni sistem je v prvih devetih mesecih 2018 posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 422 mio EUR.
27.11.2018 Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2018 Rast slovenskega gospodarstva je ostala precej visoka tudi v tretjem četrtletju, čeprav je bil september za izvoznike precej neugoden.
05.11.2018 Stresni testi 2018
05.11.2018 Razširitev makrobonitetnega priporočila na potrošniška posojila Svet Banke Slovenije se je s ciljem preprečevanja rahljanja kreditnih standardov in izboljšanja odpornosti bank odločil, da obstoječe makrobonitetno priporočilo za področje stanovanjskih posojil razširi na potrošniška posojila.
02.11.2018 Novo primerjalno spletno mesto za pregled nadomestil plačilnih storitev
30.10.2018 Banka Slovenije umaknila zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o Banki Slovenije
24.10.2018 V obtok novi zbirateljski kovanci Ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne bodo 12. novembra 2018 v prodajo in obtok prišli zbirateljski kovanci 2018.
23.10.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2018 Bančni sistem je v prvih osmih mesecih 2018 posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 407 mio EUR.
22.10.2018 Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2018 Čeprav se tveganja v mednarodnem okolju povečujejo, mednarodne institucije še niso močneje znižale napovedi globalne rasti BDP za srednjeročno obdobje. Podobno velja za evrsko območje, kjer je pričakovana stabilna rast na ravni približno 2 %.
19.10.2018 Banka Slovenije je soorganizatorica bančne konference Evropskega bančnega inštituta EBI Banka Slovenije je skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Evropskim bančnim inštitutom (EBI) 19. oktobra 2018 organizirala konferenco z naslovom Kakšna je prihodnost majhnih bank v EU.
19.10.2018 4. mednarodna konferenca ECBN - Čezmejni vidiki makrobonitetne politike Banka Slovenije je 18. in 19. oktobra 2018 organizirala in gostila 4. mednarodno konferenco European Central Banking Network.
17.10.2018 Rezultat javnega anonimnega natečaja za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2019
15.10.2018 IMF države poziva k izvedbi strukturnih reform in krepitvi odpornosti na prihodnje gospodarske šoke Na rednem letnem zasedanju, ki je letos potekalo v Indoneziji, so se zbrali predstavniki Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. S slovensko delegacijo sta se, poleg predstavnikov Ministrstva za finance, srečanja udeležila tudi namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc in viceguvernerka Irena Vodopivec Jean.
12.10.2018 Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke Letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 12. do 14. oktobra 2018, na Baliju, v Indoneziji.
09.10.2018 Podelitev nagrad Banke Slovenije Banka Slovenije je ob 27. obletnici uvedbe tolarja nagradila tri magistrske naloge in doktorsko delo s finančnega področja.
27.09.2018 11. seja Nacionalnega sveta za plačila Osrednji del razprave je bil namenjen obravnavi predloga načrta aktivnosti Nacionalnega sveta za plačila za obdobje 2019 - 2020.
26.09.2018 Netočne navedbe v članku Ima kandidat za guvernerja Banke Slovenije Dolenc umazano preteklost?, objavljenem 25. septembra 2018 na spletni strani demokracija.si
26.09.2018 Netočne navedbe v članku Prepričal naj bi ga na jahti, objavljenem 26. septembra 2018 v mediju Svet24
25.09.2018 Netočne navedbe v članku Kaj je Pahorjev kandidat za guvernerja počel na jahti srbskega tajkuna?, objavljenem 25. septembra 2018 na spletni strani www.siol.net
25.09.2018 Netočne navedbe v članku Ali predsednika Pahorja skrivnostna tožba MPZ zoper njegovega izbranca Dolenca nič ne vznemirja?, objavljenem 23. septembra 2018 na spletni strani skandal24.si
25.09.2018 Netočne navedbe v članku Ima kandidat za guvernerja Banke Slovenije Dolenc umazano preteklost?, objavljenem 25. septembra 2018 na spletni strani nova24tv.si
19.09.2018 Netočne navedbe v članku Kaj bo zdaj naredil Pahor? Bo za guvernerja res predlagal Bošnjaka, mešetarja, ki ni bil več primeren niti za Hypo?!, objavljenem 14. septembra 2018 na spletni strani pozareport.si
17.09.2018 ECB je razkrila nova bankovca za 100 € in 200 € Nova bankovca za 100 € in 200 € bosta v obtok prišla 28. maja 2019.
29.08.2018 Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2018 Umirjanje rasti tujega povpraševanja se že odraža v zmernejši rasti industrijske proizvodnje, izvoza in prihodkov v storitvah, vezanih na blagovno menjavo.
28.08.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2018 Bančni sistem je v prvem polletju 2018 posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 323 mio EUR, ki je za več kot četrtino presegal lanskega v enakem obdobju.
19.07.2018 Banka Slovenije prejela enajst prijav kršitev v sistem obveščanja
11.07.2018 Gospodarska in finančna gibanja, julij 2018 Gospodarska rast v evrskem območju se je zmerno upočasnila, vendar razmere ostajajo stabilne in ugodne.
10.07.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2018 Bančni sistem je do konca maja letos posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 251 mio EUR, kar je za petino več kot v enakem obdobju lani.
05.07.2018 Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2018 Ugodni trendi v bančnem sistemu se nadaljujejo.
05.07.2018 Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2018 Rast cen bo zaradi krepitve domačih inflacijskih pritiskov v srednjeročnem obdobju presegla 2%.
03.07.2018 Novinarska konferenca Banke Slovenije Predstavitev publikaciji Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2018 in Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2018
15.06.2018 Pojasnilo - kripto imetja niso ne valute in ne denar V javnosti se ponovno pojavljajo vprašanja glede plačevanja s t.i. kripto valutami. Zato v Banki Slovenije ponovno poudarjamo, da virtualne valute oziroma ustrezneje kripto imetja niso ne valute in ne denar.
13.06.2018 Banka Slovenije je opozarjala na tveganja Banka Slovenije področju potrošniškega kreditiranja posveča veliko pozornost, še posebej zaradi rasti in zniževanja bonitetnih standardov na tem področju.
13.06.2018 BS|EF seminar Vabljeni na seminar "V času spremenljivi modeli racionalnih pričakovanj: prenos v nov Keynesianski model", 20. junija 2018, ob 14. uri v avli Banke Slovenije.
06.06.2018 Nagovor namestnika guvernerja na Bančni konferenci Primož Dolenc, namestnik guvernerja Banke Slovenije, je na Bančni konferenci, ki jo organizira Združenje bank Slovenije, predstavil aktualne vsebine s področja bančništva.
06.06.2018 BS|EF ekonomski seminar Vabljeni na seminar "Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev v Republiki Avstriji", 13. junija 2018, ob 14. uri v avli Banke Slovenije.
30.05.2018 Banka Slovenije umaknila tožbe Umik pravnih sredstev lahko po oceni Banke Slovenije pripomore k hitrejši razrešitvi odprtih vprašanj v postopkih policijskih preiskav ter s tem tudi k hitrejšemu poteku teh postopkov.
30.05.2018 Pojasnila o upravljanju sistema SISBON v povezavi z GDPR Z uveljavitvijo Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, se upravljanje sistema SISBON in obdelava podatkov v sistemu, ne spreminjata.
24.05.2018 Banka Slovenije je večino pomanjkljivosti že odpravila Primarno usmerjeni v nadzorniške in prekrškovne postopke.
23.05.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, marec 2018 Bančni sistem je v prvem četrtletju letos posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 143 mio EUR, podobno kot v enakem obdobju lani.
22.05.2018 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2018 Svetovna gospodarska rast kaže znake umirjanja. Tudi v Sloveniji se je rast v prvem četrtletju nekoliko upočasnila, a ostala bistveno močnejša kot v evrskem območju.
22.05.2018 Banka Slovenije prejela osem prijav kršitev v sistem obveščanja
14.05.2018 Izjava o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga Vseh 29 centralnih bank Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) je podalo Izjavo o zavezanosti h Kodeksu.
10.05.2018 Banka Slovenije sprejela Letno poročilo za leto 2017 Banka Slovenije je v letu 2017 dosegla presežek prihodkov nad odhodki v višini 70,7 milijona evrov. V proračun Republike Slovenije bo namenila 17,7 milijona evrov lanskega presežka.
08.05.2018 V obtok spominski kovanci izdani ob Svetovnem dnevu čebel 14. maja 2018 v prodajo in obtok prihajajo spominski kovanci za 2 evra.
07.05.2018 Konec prehodnega obdobja za pridobitev LEI kode Z dnem 30. 6. 2018 se nepreklicno konča 6-mesečni odlog za pridobitev LEI kode.
26.04.2018 Natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev Z izdajo spominskih kovancev se bo obeležila 100. obletnica ustanovitve Univerze v Ljubljani, z zbirateljskimi kovanci pa 100. obletnica priključitve Prekmurja k matični domovini.
20.04.2018 Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) poteka od 20. do 22. aprila 2018, v Washingtonu.
18.04.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, april 2018 Banke so v prvih dveh mesecih letošnjega leta poslovale z dobičkom. Bruto dohodek je zaostajal za lanskim, k čemur so prispevali nižji neto obrestni prihodki in neto neobrestni prihodki.
17.04.2018 Gospodarska in finančna gibanja, april 2018 Gospodarska rast je v Sloveniji v lanskem zadnjem četrtletju dosegla 6 %, visoka konjunktura pa se je nadaljevala tudi v letošnjem prvem četrtletju
12.04.2018 Vabilo na seminar Vabljeni na BS seminar Ukrepi politik makroprevidnostne narave v Evropi 1995 - 2014, ki bo potekal 17. aprila 2018 v prostorih Banke Slovenije.
10.04.2018 Danièle Nouy nagovorila udeležence mednarodne konference v Ljubljani V Ljubljani poteka konferenca o okvirih nagnjenosti k prevzemanju tveganj v bankah
09.04.2018 Mala galerija bo prostor za uveljavljenje mladih snovalcev Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič in guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec podpisala sporazum o sodelovanju v okviru projekta Mala galerija
06.04.2018 10. seja Nacionalnega sveta za plačila 5. aprila 2018 je potekala 10. seja Nacionalnega sveta za plačila, na kateri je bilo med drugim obravnavano in potrjeno tudi Letno poročilo o delu Nacionalnega sveta za plačila v letu 2017
29.03.2018 Zaključek dijaškega tekmovanja Generacija €uro
29.03.2018 Guverner Boštjan Jazbec odstopa 30. aprila
22.03.2018 Odprto pismo guvernerja predsedniku RS Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec se je odzval na današnjo izjavo dr. Franceta Arharja, svetovalca predsednika Republike, v časopisu Delo.
20.03.2018 Pojasnilo - prepoved zaračunavanja nadomestil V javnosti se pojavljajo vprašanja glede prepovedi zaračunavanja nadomestil za plačila z določenimi plačilnimi instrumenti v skladu z novim Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih
20.03.2018 Obvestilo Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je včeraj zvečer na PU Ljubljana prijavil kaznivo dejanje grožnje po členu 135/I in II Kazenskega zakonika.
15.03.2018 Vabilo na seminar Vabljeni na nov BS|EF seminar, tokrat na temo inflacijskih pričakovanj na trgih območja evra. 22. marca 2018 v Banki Slovenije
08.03.2018 Sklepi o denarni politiki Svet ECB je na sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene.
06.03.2018 Virtualne valute - Opozorilo Evropskih nadzornih organov Evropski nadzorni organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropski bančni organ (EBA) ter Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) so objavili vseevropsko opozorilo potrošnikom.
02.03.2018 Odgovor na članek v Mladini Junak trojke Ker je zapis Boruta Mekina z naslovom Junak trojke (Mladina, 23. 2. 2018) znova poln neresničnih, izrazito pristranskih in na delih nejasnih interpretacij avtorja o dejstvih v zvezi z bančno sanacijo, podajamo naslednja pojasnila.
15.02.2018 Analiza nadomestil za plačilne storitve – 2017 Najbolj se je lani povečalo povprečno nadomestilo za eksterna plačila s trajnim nalogom za fizične osebe (+28,57%), znižalo pa povprečno nadomestilo za vodenje transakcijskega računa za fizične osebe (-3,85%).
14.02.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank Banke so v letu 2017 po prvih, začasnih podatkih ustvarile 441,2 mio EUR dobička pred obdavčitvijo, kar je za petino več kot v letu 2016.
14.02.2018 Izzivi dokončanja bančne unije - konferenca, 14. 2. 2018 V Banki Slovenije je potekala konferenca Izzivi dokončanja bančne unije, ki sta jo soorganizirali Banka Slovenije in predstavništvo Evropske komisije.
13.02.2018 Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2018 Zaupanje v gospodarstvu je ostalo januarja izrazito visoko, nadaljevanje visoke rasti BDP v prvem letošnjem četrtletju pa nakazujejo tudi rezultati modela Banke Slovenije za kratkoročno napovedovanje gospodarskih gibanj.
09.02.2018 Vabili - seminar in konferenca V sredo, 14. februarja, bo v Banki Sloveniji potekala konferenca Izzivi dokončanja bančne unije, na Ekonomski fakulteti pa seminar Likvidnostno tveganje in pravni okvir finančne stabilnosti.
31.01.2018 Nedonosne izpostavljenosti - december 2017 V bančnem sistemu je bilo konec leta 2017 za 2,53 mrd EUR nedonosnih izpostavljenosti, kar je 5,99% vseh izpostavljenosti in za 966 mio EUR manj kot konec 2016.
30.01.2018 Sporočilo za javnost - Gorenjska banka Zaradi ustrezne obveščenosti delničarjev in druge zainteresirane javnosti in na podlagi objavljenih informacij podanih s strani Narodne Banke Srbije, Banka Slovenije podaja pojasnilo.
30.01.2018 Pojasnilo – Prepoved zaračunavanje nadomestil za kartična plačila Dodatno pojasnilo o prepovedi zaračunavanja nadomestil za plačila z določenimi plačilnimi instrumenti
25.01.2018 Svet ECB: Sklepi o denarni politiki Svet ECB je na današnji seji sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene (0,00%, 0,25% oz. –0,40%).
22.01.2018 Poročilo o finančni stabilnosti, januar 2018 Dohodkovno tveganje ostaja za banke med najpomembnejšimi tveganji, ki ga ohranja okolje nizkih obrestnih mer. Hitra rast cen na nepremičninskem trgu prav tako zahteva pozorno spremljanje.
18.01.2018 Pogosta vprašanja in odgovori o virtualnih valutah Kaj so virtualne valute? Ali so osebe, ki omogočajo nakup, hranjenje in trgovanje z virtualnimi valutami sistemsko regulirane in nadzorovane in kaj to pomeni za uporabnike? Katera vprašanja si mora postaviti posameznik, ki se odloča o nakupu virtualnih valut?
16.01.2018 Novi plačilni storitvi V skladu z Direktivo o plačilnih storitvah bodo banke, hranilnice in drugi ponudniki plačilnih storitev v EU lahko ponudili dve novi plačilni storitvi, to je storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih.
16.01.2018 Gospodarska in finančna gibanja, januar 2018 Pogoji za investiranje so izrazito ugodni. Še posebej izstopa rekorden poslovni presežek podjetij, ki podjetjem še naprej omogoča financiranje investicij z lastnimi sredstvi.
29.12.2017 Bilten Banke Slovenije, december 2017 Osrednja statistična publikacija Banke Slovenije. Izbran podatek iz Tabele 1.5: Domači sektorji so imeli 30. novembra letos skupaj 24.940 mio EUR posojil v evrih in 554 mio EUR posojil v tujih valutah (30. novembra 2016 23.796 mio oz. 714 mio EUR).
22.12.2017 Nacionalni svet za plačila potrdil vizijo razvoja trga plačilnih storitev Pomemben del zadnje seje NSP je bil namenjen razpravi o zagotavljanju varnih plačilnih storitev in aktivnostih NSP na področju ozaveščanja uporabnikov plačilnih storitev o novostih na področju plačevanja, s tem povezanih tveganj in možnostih zaščite pred njimi.
22.12.2017 Sodelovanje Banke Slovenije in Univerze v Ljubljani Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič sta podpisala pismo o nameri, s katerim sta se zavezala za trajno sodelovanje pri oživitvi projekta Mala galerija.
19.12.2017 Nova napoved makroekonomskih gibanj v Sloveniji Banka Slovenije je zvišala napovedi rasti BDP. Letos pričakujemo 4,7% rast BDP (junijska napoved: 3,5%), v prihodnjem letu 4,2% rast (junijska napoved: 3,1%), do leta 2020 pa naj bi se rast BDP postopoma znižala na 3,4 %.
15.12.2017 EBA objavila predlog standardiziranih poročil bank za podatke o NPL Evropski bančni organ (EBA) je objavil predlog standardiziranih poročil bank za podatke o nedonosnih posojilih (NPL), kar bo služilo kot eden od temeljev za transakcije z NPL po vsej EU.
14.12.2017 Sklepi o denarni politiki Svet ECB je na današnji seji sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene.
12.12.2017 Pregled dogajanja na področju nedonosnih izpostavljenosti Obseg NPE bančnega sistema se je od 31. 12. 2013 do 30. 6. 2017 znižal iz 8,9 mrd EUR na 3,1 mrd oziroma iz 19,5% na 7,5% v celotni izpostavljenosti. Banka Slovenije in številne evropske institucije nadaljujejo aktivnosti, povezane s problematiko NPE.
28.11.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2017 Dobiček slovenskih bank pred obdavčitvijo je bil v prvih devetih mesecih letos 369 mio EUR in je bil za 10,4% višji od lanskega. Kljub razmeroma nizkim mesečnim neto prirastom se naprej krepi rast posojil nefinančnim družbam.
27.11.2017 Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2017 V Sloveniji se nadaljuje visoka gospodarska rast. Cene na trgu stanovanjskih nepremičnin hitro rastejo. Z vidika stabilnosti bančnega sistema razmere na nepremičninskem trgu za zdaj še ne predstavljajo večjih tveganj.
24.11.2017 Neposredne naložbe 2016 Stanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2016 znašalo 12,9 milijarde EUR, kar je 11,5 % več kot konec 2015. Slovenskih neposrednih naložb v tujini je bilo konec leta 2016 za 5,7 milijarde EUR.
16.11.2017 Mednarodna naložbena konferenca V Ljubljani danes poteka konferenca Nov naložbeni zagon, ki jo skupaj organizirajo Banka Slovenije, Evropska investicijska banka in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.
16.11.2017 Odgovori na vprašanja medijev - pisma guvernerja Zaradi več vprašanja medijev o pismih guvernerja predsedniku ECB, podajamo pojasnila.
15.11.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino Septembra 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,2 mrd EUR, kar je 2,1 mrd EUR manj kot pred letom dni. Najbolj je zadolženost zmanjšala država (1,2 mrd EUR).
06.11.2017 Dnevi slovenskih bančnikov 2017 Govor guvernerja Banke Slovenije na Dnevih slovenskih bančnikov 2017
30.10.2017 Banka Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti Banka Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti, predlog za začasno zadržanje in absolutno prednostno obravnavo.
26.10.2017 Bilten Banke Slovenije, oktober 2017 Izšla je redna mesečna statistična publikacija Banke Slovenije: Bilten Banke Slovenije, oktober 2017.
26.10.2017 Svet ECB: Sklepi o denarni politiki
25.10.2017 Odgovor na članek, objavljen na portalu Siol.net 21.10. 2017 Odziv Banke Slovenije na neresnične navedbe v članku Po hrvaškem tajkunu bo v Sloveniji kraljeval srbski (Siol.net, 21. 10. 2017)
18.10.2017 Podelitev nagrad Banke Slovenije Banka Slovenije je ob 26. obletnici uvedbe tolarja nagradila pet magistrskih in doktorskih del s finančnega področja.
13.10.2017 Letno zasedanje MDS in skupine Svetovne banke Guverner Boštjan Jazbec se bo v Washingtonu v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS.
12.10.2017 Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017 Po večletnem padanju je v letu 2017 ponovno oživelo bančno posojanje v segmentu podjetij. Podjetja najemajo predvsem dolgoročna posojila.
12.10.2017 Povzetek makroekonomskih gibanj, oktober 2017 BDP je bil v letošnjem drugem četrtletju za odstotek večji v primerjavi s predkriznim vrhom, a s precej drugačno strukturo.
10.10.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, oktober 2017 Rast posojil nebančnemu sektorju se je avgusta zvišala na 5,1% medletno. Nadaljuje se tudi trend izboljšanja kakovosti kreditnega portfelja.
09.10.2017 Opozorilo glede virtualnih valut Odbor za finančno stabilnost (OFS) je izdal Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute.
05.10.2017 Nova Delovna zvezka Banke Slovenije V zbirki Delovni zvezki sta izšli novi gradivi: Bank Response to Policy Related Changes in Capital Requirements in Employment and wage adjustments during the crisis period: Evidence from Wage Dynamics Network (WDN) data for Slovenia.
29.09.2017 8. seja Nacionalnega sveta za plačilo Deležniki slovenskega trga plačil so razpravljali o tehnološko pogojenih inovacijah v finančnih storitvah (Finteh), konkretno o vplivih na trg plačil v Sloveniji.
21.09.2017 Ekonomski bilten ECB, september 2017 Ekonomski bilten ECB povzema zadnja ekonomska in denarna gibanja ter prinaša več tematskih prispevkov o aktualnih temah.
19.09.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2017 Rast posojil nefinančnim družbam je julija dosegla 6,5% medletno.
14.09.2017 3. mednarodna konferenca ECBN - Presoja učinkovitosti makrobonitetnih politik V Ljubljani se začenja 3. mednarodna konferenca ECBN. Konferenca, kjer bo svoje ugotovitve predstavilo 18 centralnih bank, bo namenjena presoji učinkovitosti makrobonitetnih politik.
14.09.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - julij 2017 Julija 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,2 mrd EUR, kar je 2,8 mrd EUR manj kot pred enim letom. Največ je svojo zadolženost zmanjšala država (2,2 mrd EUR) sledijo banke (0,4 mrd EUR).
08.09.2017 Objava izbranih finančnih kazalnikov o poslovanju nefinančnih podjetij Objava izbranih finančnih kazalnikov o poslovanju nefinančnih podjetij
01.09.2017 Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije - po vloženem amandmaju poslancev koalicije Mnenje Banke Slovenije o predlogu Zakona o Banki Slovenije - po vloženem amandmaju poslancev koalicije
30.08.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, avgust 2017 Rast posojil nebančnemu sektorju se je junija dvignila na 4,9%, zaradi višjih posojil gospodinjstvom in nefinančnim družbam.
29.08.2017 Povzetek makroekonomskih gibanj, avgust 2017 Zaupanje podjetij je visoko v vseh dejavnostih, optimistični ostajajo tudi potrošniki.
28.08.2017 Popravek navedb v članku Guverner Jazbec bi šel v Washington v Delu, 24. 8. 2017 Popravek navedb v članku Guverner Jazbec bi šel v Washington v Delu, 24. 8. 2017
24.08.2017 Pojasnilo: Potencialna kandidatura za funkcijo predsednika Odbora guvernerjev v MDS in skupini SB Pojasnilo zaradi napačnih pisanj več medijev
19.08.2017 Odgovor BS na članek Bo Gorenjsko banko prodajal kar Boštjan Jazbec v Delu, 17. 8. 2017 Odziv Banke Slovenije na članek v časniku Delo
14.08.2017 Odgovor na prispevek Banka Slovenije nad Antona Ropa v Delu 10. 8. 2017 Odgovor na prispevek pooblaščenca g. Antona Ropa v rubriki Pisma bralcev in odmevi
26.07.2017 Odgovor Banke Slovenije na članek Dvajsetmilijonski črni oblak v Delu, 25. 7. 2017 Avtorica ponavlja trditve, ki smo jih že večkrat pojasnili in zanikali
19.07.2017 Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank
18.07.2017 Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, julij 2017
18.07.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, julij 2017 Rast posojil nebančnemu sektorja se postopoma zvišuje, maja je dosegla 3,7%.
14.07.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - junij 2017 Junija 2017 je bil opravljen izračun podatkov neposrednih naložb na podlagi letnih poročil podjetij za leto 2016. Stanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2016 doseglo 12,9 mrd EUR, kar je 32,6% BDP
14.06.2017 Sporočilo za javnost - Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2017
13.06.2017 Sporočilo za javnost – Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji, junij 2017
05.06.2017 Odprta razpisa Banke Slovenije za kadrovske štipendije ter za nagrade za magistrska in doktorska dela
25.05.2017 Sporočilo za javnost - Centralne banke ESCB pozdravljajo objavo Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga
24.05.2017 Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v marcu 2017
23.05.2017 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 2017
15.05.2017 Poročilo Mednarodnega denarnega sklada v okviru rednih posvetovanj po IV. členu Statuta MDS
10.05.2017 Sporočilo za javnost – Zbirateljski kovanci ob 100.obletnici Majniške deklaracije v prodajo in obtok 29. maja
04.05.2017 Sporočilo za javnost - Banka Slovenije bo namenila 43 mio EUR lanskega presežka v proračun Republike Slovenije
28.04.2017 Odgovor na članek v Bančnem vestniku Odgovor Banke Slovenije na članek O vlogi, pomenu in potrebi po transparentnosti centralnih bank
24.04.2017 Objava zbornika Rethinking Monetary‒Fiscal Policy Coordination
21.04.2017 Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in skupine Svetovne banke
21.04.2017 Obvestilo za javnost po 7. seji Nacionalnega sveta za plačila
14.04.2017 Odgovor na članka Sodobna kolaboracija in Banksterji v Mladini, 7. 4. 2017
12.04.2017 Gospodarska in finančna gibanja, april 2017 in Povzetek makroekonomskih gibanj, april 2017
11.04.2017 Sporočilo za javnost - Mesečna informacija o poslovanju bank v februarju 2017
05.04.2017 Odziv na izjavo Združenja Frank
04.04.2017 Odgovor na članek Finančnica, ki si je nakopala vrsto zamer v Delu, 3. 4. 2017
04.04.2017 Sporočilo za javnost - Danes prihaja v obtok novi bankovec za 50 €
28.03.2017 Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji
16.03.2017 Generacija €uro – zmagala ekipa Škofijske klasične gimnazije Šentvid
14.03.2017 Sporočilo za javnost – Objavljen Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij
13.03.2017 Sporočilo za javnost - Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve - 2016
04.03.2017 Odziv na članek Slovenske banke so boljše od nemških v Delu 25. 2. 2017
03.03.2017 Odziv na kolumno Samopohabljanje v Mladini 24. 2. 2017
01.03.2017 Sporočilo za javnost - Predsednik nemške centralne banke predaval v Banki Slovenije
21.02.2017 Sporočilo za javnost - Povzetek makroekonomskih gibanj, februar 2017 in informacija o poslovanju bank v 2016
10.02.2017 Odgovor na članek Guverner bo zaposlil ženo svojega podpornika v Delu
06.02.2017 Sporočilo za javnost - Uspešno izvedena migracija slovenskega okolja na poravnalno platformo TARGET2-Securities
02.02.2017 Sporočilo za javnost - Obisk predsednika ECB ob obeležitvi 10. obletnice uvedbe evra v Sloveniji
01.02.2017 Obisk predsednika ECB Maria Draghija v Ljubljani v četrtek, 2. 2. 2017