ECB priporočilo bankam, da izplačilo dividend zadržijo vsaj do oktobra

30.03.2020 / Sporočilo za javnost

ECB je v petek sprejela priporočilo za banke, naj zaradi izrednih razmer, vezanih na koronavirus, z izplačilom dividend in kupovanjem lastnih obveznic delnic počakajo najmanj do oktobra 2020 (sporočilo ECB v angleškem jeziku).

Zadržane dobičke naj bi po priporočilu ECB banke usmerile v reševanje likvidnostnih težav podjetij in fizičnih oseb ter v krepitev lastne kapitalske robustnosti za absorpcijo izgub. Ker je ECB obenem pozvala vse nacionalne nadzornike, naj upoštevajo sprejete ukrepe, tudi v Banki Slovenije proučujemo možnosti ustreznega odziva na ravni slovenskega bančnega sistema, upoštevaje nacionalne specifike.