Guverner predal Letno poročilo 2021 predsednici Državnega zbora RS

30.06.2022 / Sporočilo za javnost

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je predsednici Državnega zbora RS Urški Klakočar Zupančič predal Letno poročilo 2021. V prihajajočih dneh ga bo celostno predstavil še Odboru Državnega zbora RS za finance in Komisiji Državnega sveta RS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

Kot eno od ključnih sporočil Letnega poročila v Banki Slovenije izpostavljamo lansko okrevanje gospodarstva in soočenje z novo krizo. Ugotavljamo, da so ekonomske politike večino lanskega leta še ostale spodbujevalne, kar je pripomoglo k temu, da je gospodarska aktivnost že ob koncu leta 2021 presegla raven pred pandemijo, ob vstopu v letošnje leto so se ugodna gospodarska gibanja še nadaljevala. Začetek letošnjega leta pa je zaznamovala ruska vojaška agresija nad Ukrajino z vsemi posledicami, tudi v našem gospodarstvu.

V Banki Slovenije sicer ocenjujemo, da smo kljub temu, da je naše delovanje tudi v letu 2021 potekalo v znamenju pandemije koronavirusa, uspešno izpolnili zakonsko določeni mandat. Z denarno politiko smo prispevali k doseganju makroekonomske stabilnosti, naša makrobonitetna politika je pomagala ohraniti finančno stabilnost, z mikrobonitetnim nadzorom pa smo banke usmerjali v poslovanje, skladno z veljavno bančno regulativo.

Ob tem smo v Banki Slovenije posebno pozornost namenjali tudi nalogam, ki so povezane s širšim družbenim kontekstom – posebno pozornost smo namenili mladim, in sicer njihovemu finančnemu opismenjevanju in kulturnemu izražanju.

Letno poročilo Banke Slovenije je na voljo na povezavi, sporočilo za javnost Državnega zbora RS se nahaja tukaj