Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer © Banka Slovenije

Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer

12.04.2024 / Sporočilo za javnost

Zadnji podatki kažejo, da se je v evrskem območju v prvem letošnjem četrtletju nadaljevala stagnacija ekonomske aktivnosti, inflacija pa se še naprej postopoma znižuje. Ker trenutna raven ključnih obrestnih mer ECB pomembno prispeva k zniževanju inflacije k 2-odstotnemu cilju, smo se člani Sveta ECB odločili, da jih ohranimo nespremenjene. Naši nadaljnji koraki pa bodo še naprej odvisni od aktualnih razmer.

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, februar 2024 © Banka Slovenije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, februar 2024

12.04.2024 / Publikacije

V prvih dveh mesecih 2024 je tekoči račun plačilne bilance izkazoval presežek v znesku 0,5 mrd EUR, kar je za 0,2 mrd EUR izboljšanja v primerjavi s presežkom v enakem obdobju 2023. Glavnino presežka (0,5 mrd EUR) je ustvarila storitvena menjava, ki je ohranila podobno raven kot v enakem obdobju 2023. Zaradi medletno nižjega uvoza pa se je saldo blagovne menjave v prvih dveh mesecih leta 2024 izboljšal za 0,2 mrd EUR in s tem največ vplival na izboljšanje salda tekočega računa.

V prvem četrtletju nadaljevanje zmerne gospodarske rasti; zniževanje inflacije se je začasno prekinilo © Banka Slovenije

V prvem četrtletju nadaljevanje zmerne gospodarske rasti; zniževanje inflacije se je začasno prekinilo

04.04.2024 / Sporočilo za javnost

Aktualni kazalniki za prvo četrtletje v evrskem območju nakazujejo stagnacijo gospodarske aktivnosti, inflacija se postopoma umirja. V Sloveniji so gospodarske razmere v tem obdobju ostale razmeroma ugodne, zniževanje inflacije pa se je začasno prekinilo. Trg dela je ostal robusten z nizko stopnjo brezposelnosti in visoko rastjo plač.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 20.09.2023

Operacije glavnega refinanciranja: 4,50

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 15.04.2024

EUR/USD 1,0656
EUR/CHF 0,9725

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 31.03.2024

  • 9,3 % je leta 2022 v povprečju znašala inflacija, merjena s HICP.

  • 8,5 mrd €je ob koncu leta 2022 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 1,1 %je konec leta 2022 znašal delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 14,7 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije dala v obtok od uvedbe evra do konca leta 2022.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.