Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, julij 2020 © Banka Slovenije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, julij 2020

14.09.2020 / Publikacije

Julija 2020 je bruto dolg do tujine znašal 48,3 mrd EUR, kar je 4,3 mrd EUR več kot pred enim letom. Svojo zadolženost je najbolj povečala država (3,3 mrd EUR). V strukturi bruto zunanjega dolga prevladuje državni sektor s 53,4 % deležem celotnega dolga, delež bank in centralne banke pa skupaj znaša 17,5 %. Med finančnimi instrumenti prevladuje dolg v dolžniških vrednostnih papirjih (49,6 %) in posojilih (19,6 %).

Neposredne naložbe 2019 © Banka Slovenije

Neposredne naložbe 2019

14.09.2020 / Publikacije

Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so konec leta 2019 znašale 16,0 mrd EUR in so se glede na preteklo leto povečale za 0,7 mrd EUR oz. za 4,9 %. K povečanju so največ prispevale transakcije vplačil lastniškega kapitala (1,2 mrd EUR) in reinvestiranih dobičkov (0,5 mrd EUR), medtem ko se je neto dolg do tujih lastnikov znižal za 0,6 mrd EUR.

Mesečna informacija o poslovanju bank © Banka Slovenije

Mesečna informacija o poslovanju bank

10.09.2020 / Publikacije

Zmanjševanje obsega posojil nebančnemu sektorju se je julija nadaljevalo, vendar manj intenzivno kot v predhodnih mesecih. Medletno gledano pa je rast posojil nebančnemu sektorju še ostala pozitivna pri 1,6 %. Razlog za zniževanje obsega posojil nebančnemu sektorju je med drugim zmanjševanje posojil podjetjem, ki pa se je julija sicer nekoliko umirilo. Na drugi strani pa so se posojila gospodinjstvom julija glede na mesec prej povečala za 56,5 mio EUR, predvsem zaradi rasti stanovanjskih in ostalih posojil.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 18.09.2019

Operacije glavnega refinanciranja: 0,00

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 23.09.2020

EUR/USD 1,1692
EUR/CHF 1,0773

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 31.08.2020

  • 8,66 mrd € gotovine neto je Banka Slovenije od uvedbe evra do konca leta 2019 dala v obtok.

  • 2,2 % je bil konec leta 2019 delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 4 mrd €je ob koncu leta 2019 znašala presežna likvidnost v bančnem sistemu.

  • 1,7 %je leta 2019 v povprečju znašala skupna inflacija, merjeno s HICP.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Nova bankovca za 100 € in 200 €

Nova bankovca za 100 € in 200 €, ki sta v obtok prišla 28. maja 2019. Nova bankovca sta zadnja v seriji prenovljenih bankovcev Europa. Odlikuje ju prenovljen izgled in še boljši zaščitni elementi. 

Oglejte si tudi 3D predstavitev oblikovnih in zaščitnih elementov.