ECB z obsežnim pregledom povečuje zanesljivost in primerljivost notranjih modelov bank © ECB

ECB z obsežnim pregledom povečuje zanesljivost in primerljivost notranjih modelov bank

19.04.2021 / Sporočilo za javnost

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila rezultate ciljno usmerjenega pregleda notranjih modelov (TRIM). Velike in kompleksnejše banke navadno uporabljajo notranje modele, da bi določile nekatera tveganju prilagojena sredstva, na podlagi katerih izračunavajo svoje kapitalske potrebe. Namen pregleda je bil zagotoviti, da notranji modeli izpolnjujejo pravila in različne rezultate izračunajo samo takrat, ko se razlikujejo tveganja, na katerih temelji izračun.

Poročilo o finančni stabilnosti: Poleg aktualnih tveganj, povezanih z epidemijo, se bančni sistem sooča z obsežnimi strukturnimi spremembami © Banka Slovenije

Poročilo o finančni stabilnosti: Poleg aktualnih tveganj, povezanih z epidemijo, se bančni sistem sooča z obsežnimi strukturnimi spremembami

16.04.2021 / Sporočilo za javnost

V razmerah epidemije koronavirusa sistemska tveganja za finančno stabilnost ostajajo povečana. Makroekonomsko tveganje ostaja visoko, a se ob vse bolj prilagojenem obnašanju podjetij in gospodinjstev postopoma zmanjšuje. S postopnim umikom obsežnih vladnih ukrepov za zaščito gospodinjstev in podjetij postaja vidnejše kreditno tveganje. Povečano ostaja dohodkovno tveganje. V publikaciji Poročilo o finančni stabilnosti ugotavljamo še, da ob dobrem izhodiščnem stanju ter hitrem in obsežnem ukrepanjem ekonomskih politik odpornost finančnega sistema na sistemska tveganja ostaja razmeroma visoka.

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, februar 2021 © Banka Slovenije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, februar 2021

14.04.2021 / Publikacije

V prvih dveh mesecih leta 2021 je presežek tekočega računa znašal 485 milijonov EUR, kar je za 88 milijonov EUR manj kot v enakem obdobju 2020. Presežek menjave blaga se je povečal za 62 milijonov EUR, presežek menjave storitev pa zmanjšal za 133 milijonov EUR. Nižji presežek storitvene menjave je predvsem posledica upada potovanj.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 18.09.2019

Operacije glavnega refinanciranja: 0,00

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 21.04.2021

EUR/USD 1,2007
EUR/CHF 1,1026

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 31.03.2021

  • 8,66 mrd € gotovine neto je Banka Slovenije od uvedbe evra do konca leta 2019 dala v obtok.

  • 2,2 % je bil konec leta 2019 delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 4 mrd €je ob koncu leta 2019 znašala presežna likvidnost v bančnem sistemu.

  • 1,7 %je leta 2019 v povprečju znašala skupna inflacija, merjeno s HICP.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.