Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, april 2024 © Banka Slovenije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, april 2024

13.06.2024 / Publikacije

Tekoči račun plačilne bilance je aprila 2024 izkazoval 0,4 mrd EUR presežka. Največ je k presežku prispeval pozitiven saldo storitvene menjave (0,3 mrd EUR), medtem ko so bili saldi blagovne menjave ter primarnih in sekundarnih dohodkov izravnani. V štirih mesecih 2024 je tekoči račun plačilne bilance dosegel presežek v znesku 1,1 mrd EUR, kar je za 0,3 mrd EUR več kot v enakem obdobju 2023. Na izboljšanje salda tekočega računa so vplivala izboljšanja na vseh drugih postavkah tekočega računa.

Guverner predal Letno poročilo 2023 predsednici Državnega zbora RS © Banka Slovenije

Guverner predal Letno poročilo 2023 predsednici Državnega zbora RS

12.06.2024 / Sporočilo za javnost

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle je predsednici Državnega zbora RS Urški Klakočar Zupančič predal Letno poročilo 2023. V prihajajočih tednih ga bo predstavil še Odboru Državnega zbora RS za finance in Komisiji Državnega sveta RS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

V letošnjem in prihodnjih dveh letih postopna krepitev gospodarske rasti in umiritev inflacije © Banka Slovenije

V letošnjem in prihodnjih dveh letih postopna krepitev gospodarske rasti in umiritev inflacije

11.06.2024 / Sporočilo za javnost

Po lanski umirjeni gospodarski rasti letos in v prihodnjih dveh letih pričakujemo njeno postopno krepitev in približevanje dolgoletnemu povprečju. Inflacija se bo v omenjenem obdobju postopno zniževala in približevala cilju cenovne stabilnosti. Na trgu dela se bo še naprej ohranjala rast zaposlenosti in rekordno nizka brezposelnost, rast plač pa se bo postopno umirjala, a ostala razmeroma visoka.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 12.06.2024

Operacije glavnega refinanciranja: 4,25

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 14.06.2024

EUR/USD 1,0686
EUR/CHF 0,9534

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 31.05.2024

  • 7,2 % je leta 2023 v povprečju znašala inflacija, merjena s HICP.

  • 10,7 mrd €je ob koncu leta 2023 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 1,0 %je konec leta 2023 znašal delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 16,4 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije dala v obtok od uvedbe evra do konca leta 2023.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.