Plačilna bilanca – pokazatelj stanja v gospodarstvu in vodilo za nosilce politik © Banka Slovenije

Plačilna bilanca – pokazatelj stanja v gospodarstvu in vodilo za nosilce politik

27.03.2023 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo organizirali razpravo z naslovom Plačilna bilanca – pokazatelj stanja v gospodarstvu in vodilo za nosilce politik, na kateri smo izpostavili pomen, razloge in posledice gibanj v plačilni bilanci.

Prvo razkritje s podnebjem povezanih informacij o lastnih finančnih naložbah Banke Slovenije © Banka Slovenije

Prvo razkritje s podnebjem povezanih informacij o lastnih finančnih naložbah Banke Slovenije

27.03.2023 / Sporočilo za javnost

Centralne banke smo med večjimi institucionalnimi vlagatelji, zato je pomembno, da v naše naložbene okvire vključujemo tudi družbeno odgovorne in trajnostne dejavnike. V Banki Slovenije smo tako, podobno kot druge centralne banke Evrosistema, v zadnjih petih letih močno okrepili delež lastnih naložb v zelene, socialne in trajnostne obveznice (z manj kot 1 % na več kot 7 %). Hkrati smo si za prihodnja leta zadali ambiciozne cilje dodatnega povečanja tovrstnih naložb in zmanjšanja ogljičnega odtisa naših naložb v izdajatelje zasebnega sektorja.

Bilten, marec 2023 © Banka Slovenije

Bilten, marec 2023

27.03.2023 / Publikacije

Bilančna vsota zavarovalnic je konec leta 2022 znašala 8,4 mrd EUR in je bila za 9,2 % manjša kot konec leta 2021. Največ naložb so zavarovalnice imele v dolžniške vrednostne papirje (4,2 mrd EUR) in delnice/enote investicijskih skladov (1,7 mrd EUR). Na strani obveznosti so prevladovale zavarovalno tehnične rezervacije (4,7 mrd EUR) in lastniški kapital (2,9 mrd EUR).

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 22.03.2023

Operacije glavnega refinanciranja: 3,50

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 31.03.2023

EUR/USD 1,0875
EUR/CHF 0,9968

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 28.02.2023

  • 2,0 % je leta 2021 v povprečju znašala inflacija, merjena s HICP.

  • 9,4 mrd €je ob koncu leta 2021 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 1,2 %je konec leta 2021 znašal delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 12,9 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije dala v obtok od uvedbe evra do konca leta 2021.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.