Bilten, november 2022 © Banka Slovenije

Bilten, november 2022

29.11.2022 / Publikacije

Bilančna vsota zavarovalnic je konec junija 2022 znašala 8,7 mrd EUR in je bila za 6,6 % manjša kot konec leta 2021. Največ naložb so imele zavarovalnice v dolžniške vrednostne papirje (4,1 mrd EUR) in delnice/enote investicijskih skladov (1,8 mrd EUR). Na strani obveznosti so prevladovale zavarovalno tehnične rezervacije (4,9 mrd EUR) in lastniški kapital (2,9 mrd EUR).

Nagradili smo tri magistrska in eno doktorsko delo © Banka Slovenije

Nagradili smo tri magistrska in eno doktorsko delo

25.11.2022 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo tudi letos podelili nagrade za najboljša zaključna dela študentov s finančnega področja. Izbirna komisija je izmed devetih prijavljenih del izbrala tri najboljša magistrska dela in eno doktorsko delo. Nagrade v višini 1.500 evrov so za svoje magistrsko delo prejeli Jernej Kadivnik, Gorazd Govekar in Evgen Brenčič, nagrado v višini 3.000 evrov pa je za svoje doktorsko delo prejela Aida Ćehajić.

Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2022 © Banka Slovenije

Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2022

22.11.2022 / Publikacije

Medletna rast posojil nebančnemu sektorju je septembra ostala visoka, mesečni prirast posojil pa je bil nižji kot v preteklih mesecih zaradi zmanjšanja obsega kreditiranja velikih družb in manjšega obsega novih posojil gospodinjstvom. Vloge gospodinjstev so se, po precejšnjem povečanju v drugem četrtletju, avgusta in septembra rahlo zmanjšale, sredstva nefinančnih družb na računih bank pa so se povečala tretji mesec zapored. Kazalniki kakovosti kreditnega portfelja tudi septembra ne odražajo povečanega kreditnega tveganja.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 02.11.2022

Operacije glavnega refinanciranja: 2,00

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 30.11.2022

EUR/USD 1,0376
EUR/CHF 0,9854

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 31.10.2022

  • 2,0 % je leta 2021 v povprečju znašala inflacija, merjena s HICP.

  • 9,4 mrd €je ob koncu leta 2021 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 1,2 %je konec leta 2021 znašal delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 12,9 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije dala v obtok od uvedbe evra do konca leta 2021.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.