Sporočilo za javnost o odločitvi Ljubljanske borze z dne 2.12.2013

02.12.2013 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije ne more komentirati odločitve Ljubljanske borze o ustavitvi trgovanja z nekaterimi vrednostnimi papirji, ki so jih izdale nekatere slovenske banke, saj nam razlogi za njihovo odločitev niso poznani.

Borza v obvestilu za javnost navaja, da je ustavitev trgovanja utemeljena, ker niso zagotovljene ključne informacije za informirano odločanje vlagateljev. Pri tem pa iz samega obvestila ni mogoče razbrati, katere dejanske okoliščine je borza obravnavala kot tiste, ki naj bi preprečevale takšno informirano odločanje vlagateljev.

Banka Slovenije v okviru aktivnosti, ki jih izvaja, ne vidi razloga za posebno obravnavo štirih bank pri katerih je borza ustavila trgovanje z njihovimi vrednostnimi papirji. V kolikor se razlogi povezujejo z izvedbo obremenitvenih testov je treba upoštevati, da se ti testi izvajajo v desetih bankah in ne le v navedenih štirih. Do današnjega dne obremenitveni testi še niso zaključeni. Zato je v tej fazi nemogoče napovedovati rezultate teh testov oziroma ugibati o učinkih, ki jih bodo rezultati povzročili za posamezne banke, ki so vključene v teste, ali za druge banke. 

Banka Slovenije je v preteklih dneh z Borzo razpravljala o vplivu objave rezultatov obremenitvenih testov na trgovanje z vrednostnimi papirji bank in v tej zvezi tudi o morebitni ustavitvi trgovanja s temi papirji za zaščito vlagateljev. Pri tem je Banka Slovenije jasno izpostavila, da pričakovanje rezultatov objave obremenitvenih testov ne bi smelo biti razlog za ustavitvijo trgovanja, saj to ni praksa iz preteklih let. Prav tako na podlagi pričakovane objave rezultatov ni mogoče špekulirati o ukrepih, ki bodo uporabljeni zoper posamezne banke – vrsta ukrepa je namreč odvisna od stopnje težav, te pa v tej fazi še niso identificirane za nobeno od bank, ki so vključene.

Banka Slovenije ocenjuje, da gre pri odločitvi Borze za previdnostni ukrep, ki temelji na zaključkih iz javnih razprav in ugibanj o rezultatih obremenitvenih testov. Vsekakor ta odločitev borze ni utemeljena s podatki o poslovanju izpostavljenih bank v okviru rezultatov obremenitvenih testov. Pri odločanju borze o tako pomembnem vprašanju, kot je ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji posameznih slovenskih bank, bi vsekakor pričakovali več pripravljenosti za predhodno (pravočasno) posvetovanje glede ukrepanja med vsemi vpletenimi institucijami.