Mednarodna konferenca Banke Slovenije in Mednarodnega denarnega sklada

23.01.2024 / Sporočilo za javnost

Gospodarstva srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope pri razvoju finančnih sistemov še ne dosegajo ravni drugih držav Evropske unije (EU). Banke imajo pri financiranju podjetij izredno veliko vlogo, pri čemer pa sta obseg posojil podjetjem in bilančna vsota bank manjša od povprečja EU. Potencial širših kapitalskih trgov ni v celoti izkoriščen, prostor za napredek obstaja tudi pri financiranju podjetij s kapitalom poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala in semenskim kapitalom. Razkorak med srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo ter preostalo EU ostaja znaten. Hitrejši razvoj finančnih sistemov bi lahko pomembno prispeval h gospodarstvu regije.

V Banki Slovenije in Mednarodnem denarnem skladu (MDS) smo prepoznali pomembnost obravnave teh vprašanj in jih bomo z gosti naslovili na konferenci »Finančni sistemi v regiji srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope«, ki bo potekala 17. maja 2024 v Portorožu.

Uvodoma bosta spregovorila Alfred Kammer, direktor Evropskega oddelka pri MDS, in Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije. Na konferenci bodo sodelovali visoki predstavniki centralnih bank, finančnih ministrstev, Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), Evropske investicijske banke (EIB), Evropskega bančnega organa (EBA) in Evropske komisije, natančneje tudi Generalnega direktorata za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov (GD FISMA) ter strokovnjaki iz finančnih in svetovalnih podjetij, ki bodo razpravljali o stanju finančnih sistemov v regiji in o možnih poteh naprej.

Prvi od treh delov konference bo posvečen delovanju in razvoju bančnih sistemov v regiji srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope ter njihovi vlogi v okviru razvijajočega se globalnega finančnega okolja. V drugem delu bo potekala izmenjava mnenj o razpoložljivosti virov financiranja za kapitalske in druge poslovne projekte v regiji. Zadnji del bo namenjen odzivom politik na izzive finančnih sistemov in globalne trende.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Udeležba je brezplačna, na voljo bo tudi spletni prenos. Prevod v slovenščino bo zagotovljen le za prisotne udeležence. Na konferenco se lahko prijavite po spletu do 10. maja 2024.

Osnutek programa si lahko ogledate s klikom na spodnjo ikono.  

Vabljeni k prijavi!