Mednarodna konferenca Banke Slovenije in Mednarodnega denarnega sklada

17.05.2024 / Sporočilo za javnost

Gospodarstva srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope pri razvoju finančnih sistemov še ne dosegajo ravni drugih držav Evropske unije (EU). Banke imajo pri financiranju podjetij izredno veliko vlogo, pri čemer pa sta obseg posojil podjetjem in bilančna vsota bank manjša od povprečja EU. Potencial širših kapitalskih trgov ni v celoti izkoriščen, prostor za napredek obstaja tudi pri financiranju podjetij s kapitalom poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala in semenskim kapitalom. Razkorak med srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo ter preostalo EU ostaja znaten. Hitrejši razvoj finančnih sistemov bi lahko pomembno prispeval h gospodarstvu regije.

V Banki Slovenije in Mednarodnem denarnem skladu (MDS) smo prepoznali pomembnost obravnave teh vprašanj in jih z gosti naslovili na konferenci »Finančni sistemi v regiji srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope«, ki je potekala 17. maja 2024 v Portorožu.

Uvodoma sta spregovorila Alfred Kammer, direktor Evropskega oddelka pri MDS, in Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije. Na konferenci so sodelovali visoki predstavniki centralnih bank, finančnih ministrstev, Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), Evropske investicijske banke (EIB), Evropskega bančnega organa (EBA) in Evropske komisije, natančneje tudi Generalnega direktorata za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov (GD FISMA) ter strokovnjaki iz finančnih in svetovalnih podjetij, ki so razpravljali o stanju finančnih sistemov v regiji in o možnih poteh naprej.

Prvi od treh delov konference je bil posvečen delovanju in razvoju bančnih sistemov v regiji srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope ter njihovi vlogi v okviru razvijajočega se globalnega finančnega okolja. V drugem delu je potekala izmenjava mnenj o razpoložljivosti virov financiranja za kapitalske in druge poslovne projekte v regiji. Zadnji del je bil namenjen odzivom politik na izzive finančnih sistemov in globalne trende.

Uvodni nagovor guvernerja Boštjana Vasleta
Nagovor direktorja Evropskega oddelka pri MDS Alfreda Kammerja
Kratek povzetek konference (v angleškem jeziku)