Plačilni sistemi v 2019: povprečni dvig na bankomatu in kartično plačilo znašala približno 50 evrov

05.03.2020 / Sporočilo za javnost

Lansko leto je bilo v plačilnih sistemih v Sloveniji poravnanih nekaj manj kot 250 milijonov plačil v skupni vrednosti okoli 444 milijard evrov, kar je primerljivo s preteklimi leti. Povprečno plačilo v okviru kartičnih plačilnih sistemov je v lanskem letu znašalo okoli 50 evrov, v okviru plačil velikih vrednosti v sistemu TARGET2-Slovenija pa okoli 360 tisoč evrov. V Banki Slovenije ob tem poudarjamo, da je nemoteno delovanje in upravljanje plačilnih sistemov ena izmed naših ključnih nalog, ki smo jo tudi v letu 2019 uspešno izpolnjevali. V statistiko je zajetih šest plačilnih sistemov, med katerimi jih pet upravljata zasebna upravljavca, vsi pa so pod nadzorom Banke Slovenije.

Plačilni sistemi predstavljajo infrastrukturo za kroženje denarja v gospodarstvu oziroma prenos in poravnavo denarnih sredstev med finančnimi posredniki. Omogočajo zanesljiv pretok denarja med centralnimi bankami, poslovnimi bankami in ostalimi udeleženci v finančnem sistemu. Hkrati kot del finančne infrastrukture predstavljajo enega od stebrov stabilnega in učinkovitega finančnega sistema.

Kartični plačilni sistemi

V okviru kartičnih plačilnih sistemov, ki so v upravljanju Bankarta in Banke Intesa Sanpaolo, je bilo v letu 2019 poravnanih več kot 86 milijonov plačil, katerih skupna vrednost je dosegla dobre 4 milijarde evrov. Povprečna vrednost plačila je znašala nekaj manj kot 50 evrov.

Kartični plačilni sistemi podpirajo obdelavo kartičnih plačil, ki zajemajo dvige gotovine na bankomatih ter plačila na fizičnih in spletnih prodajnih mestih.

Plačilni sistem TARGET2-Slovenija

Po skupni vrednosti plačil je daleč največji slovenski plačilni sistem TARGET2-Slovenija, ki sicer sodi pod okrilje TARGET2 v upravljanju Evrosistema. Znotraj TARGET2-Slovenija se obdela nekaj več kot 80 % vrednosti vseh plačil, obdelanih v slovenskih plačilnih sistemih, kar v letu 2019 predstavlja več kot milijon plačil v skupni vrednosti nekaj manj kot 368 milijard evrov "Če preračunamo po delovnih dnevih, to pomeni, da se v povprečju v 32 delovnih dneh sistema poravnajo plačila, po velikosti primerljiva slovenskemu BDP," pojasnjujemo na Banki Slovenije. Povprečna vrednost posameznega poravnanega plačila je znašala nekaj manj kot 360 tisoč evrov.

Sistem TAGET2 je namenjen predvsem poravnavi nujnih plačil in plačil velikih vrednosti. Namenjen je medbančnim plačilom, plačilom iz naslova izvajanja operacij denarne politike ter plačilom, ki se izvršujejo v okviru drugih sistemov in infrastruktur finančnega trga. Glede na vrednost poravnanih plačil ta sistem velja za enega največjih in sistemsko najpomembnejših plačilnih sistemov na svetu.

Plačilna sistema BIPS in SIMP-PS

V plačilnem sistemu BIPS, ki je v upravljanju Bankarta, je bilo v lanskem letu poravnanih več kot 130 milijonov kreditnih plačil (kot so, na primer, plačila UPN preko elektronske banke ali bančnega okenca) v skupni vrednosti 70,6 milijarde evrov. Povprečen znesek plačila je znašal dobrih 540 evrov.

Plačilni sistem BIPS sicer omogoča poravnavo domačih kreditnih plačil. Ta predstavljajo približno polovico skupnega števila plačil in imajo najvišji delež v slovenskih plačilnih sistemih.

Bankart upravlja tudi plačilni sistem SIMP-PS, ki omogoča poravnavo domačih direktnih obremenitev. Povprečni znesek plačila na podlagi domačih direktnih obremenitev je bil skoraj enak povprečni vrednosti kartičnih plačil (približno 50 evrov), po skupni vrednosti pa plačila v tem plačilnem sistemu zaradi manjšega števila pomenijo najnižji delež plačil v slovenskih plačilnih sistemih.

Slika 1: Gibanje števila in vrednosti transakcij v plačilnih sistemih v Sloveniji (2009-2019)

Vir: Banka Slovenije. Opomba: Znižanje vrednosti plačil v letu 2015 je pretežno tehnične narave zaradi spremembe načina, kako banke pri Banki Slovenije črpajo posojilo čez dan.Slika 2: Plačilni sistemi glede na njihov delež v vrednosti (levo) in številu (desno) plačil

Vir: Banka Slovenije.