Letno poročilo OFS

Letno poročilo OFS

Odbor za finančno stabilnost (OFS) je makrobonitetni organ, ki ga sestavljajo predstavniki nadzornih organov – Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalni nadzor – in Ministrstva za finance. OFS je bil ustanovljen na podlagi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS). OFS o svojem delu poroča Državnemu zboru Republike Slovenije prek Letnega poročila.

28.06.2024 Letno poročilo OFS, junij 2024
30.06.2023 Letno poročilo OFS, junij 2023
30.06.2022 Letno poročilo OFS, junij 2022
30.08.2021 Letno poročilo OFS, junij 2021
30.06.2020 Letno poročilo OFS, junij 2020
30.06.2019 Letno poročilo OFS, junij 2019
30.06.2018 Letno poročilo OFS, junij 2018
30.06.2017 Letno poročilo OFS, junij 2017
30.06.2016 Letno poročilo OFS, junij 2016
30.06.2015 Letno poročilo OFS, junij 2015
30.06.2014 Letno poročilo OFS, junij 2014