Plačilne institucije

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih vodi in vzdržuje register plačilnih institucij, ki je centralizirana baza podatkov o plačilnih institucijah, plačilnih institucijah z opustitvijo in ponudnikih storitev zagotavljanja informacij o računih, o njihovih zastopnikih v Republiki Sloveniji in državah gostiteljicah ter o njihovih podružnicah v državah gostiteljicah in tretjih državah.

Banka Slovenije v okviru registra objavlja naslednje sezname:

  • Seznam plačilnih institucij, ki imajo veljavno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami
Plačilne institucije Matična številka Naslov Plačilne storitve (navedena je zap. št. plačilne storitve iz prvega odstavka 5. člena ZPlaSSIED) Datum izdaje dovoljenja Opravljanje plačilnih storitev na območju držav gostiteljic
Erste Card poslovanje s kreditnimi karticami, d. o. o. 6395791000

Dunajska cesta 129

1000 Ljubljana

4., 5. 18.12.2018 Družba ne opravlja plačilnih storitev na območju drugih držav članic EU.
A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d. 1196332000

Ameriška ulica 4

1000 Ljubljana

4., 5. 18.02.2019 Družba ne opravlja plačilnih storitev na območju drugih držav članic EU.

 

  • Seznam plačilnih institucij z opustitvijo, ki imajo veljavno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitve izvrševanja denarnih nakazil, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami.

Trenutno ni plačilnih institucij z opustitvijo (plačilne institucije z opustitvijo lahko opravljajo izključno storitve izvrševanja denarnih nakazil) z dovoljenjem Banke Slovenije.

  • Seznam ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih, ki so pri Banki Slovenije registrirani za opravljanje storitve zagotavljanja informacij o računih, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami.
Ponudnik storitve zagotavljanja informacij o računih Matična številka Naslov Datum izdaje dovoljenja Opravljanje plačilnih storitev na območju držav gostiteljic
BANKART procesiranje plačilnih instrumentov d. o. o., Ljubljana  1244272000

Celovška cesta 150

1000 Ljubljana

15. 6. 2021 /

 

  • Seznam obvestil o spremembah v registru (vpis ali izbris iz registra, sprememba vnosa v registru):
20.7.2023 Družba TOSHL, razvoj aplikacij, d. o. o. je bila izbrisana iz registra plačilnih institucij, ker je prenehala opravljati plačilno storitev zagotavljanja informacij o računih.
11.9.2018 Hibridna plačilna institucija Telekom Slovenije d. d. je z 11. 9. 2018 pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja in plačilnih storitev kot hibridna družba za izdajo elektronskega denarja.
20.4.2017 Hibridna plačilna institucija SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana, matična številka 1196332000 je spremenila firmo v A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.
1.6.2016 Debitelu telekomunikacije d. d. Ljubljana je dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot hibridna plačilna institucija prenehalo z dnem 1. 6. 2016. Družba Debitel telekomunikacije d. d. Ljubljana je bila s tem dnem pripojena k prevzemni družbi Telekom Slovenije d. d. in prenehala obstajati.
26.7.2013 Banka Slovenije je izdala dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev družbi Erste Card poslovanje s kreditnimi karticami, d. o. o., ki je s tem pridobila status plačilne institucije. Dejavnost družbe je opravljanje plačilnih storitev v okviru kartične sheme Diners Club.
17.5.2013 Banka Slovenije je družbi Diners Club SLO, finančno svetovanje, d. o. o., Ljubljana odvzela dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot hibridna plačilna institucija. Družba mora z dnem vročitve te odločbe (to je dne 17. 5. 2013) prenehati z opravljanjem plačilnih storitev.
1.7.2011 Telekom Slovenije, d. d. je pripojil Mobitel, d. d. in tako kot univerzalni pravni naslednik pridobil tudi status hibridne plačilne institucije, ki ga je pred tem imel Mobitel, d. d.
20.6.2011 Banka Slovenije je izdala dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev družbi Diners Club SLO, finančno svetovanje, d. o. o., Ljubljana, ki je s tem pridobila status hibridne plačilne institucije. Temeljna dejavnost družbe je opravljanje plačilnih storitev v okviru kartične sheme Diners Club.
12.5.2011 Banka Slovenije je izdala prva tri dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, in sicer slovenskim ponudnikom mobilnih telekomunikacijskih storitev, ki so s tem pridobili status hibridnih plačilnih institucij.