Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov

POVPREČNE EFEKTIVNE OBRESTNE MERE iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018

Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic, izračunane na način iz 26. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16), so v obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2018 znašale:

 

Potrošniški kredit (glede na ročnost in znesek)

Povprečna efektivna obrestna mera (v %)*

do 6 mesecev

in do 1.000 EUR

43,7

do 12 mesecev

in do 2.000 EUR

21,0

do 36 mesecev

in do 4.000 EUR

11,9

do 10 let

in do 20.000 EUR

7,9

* Valuta kredita EUR