V Banki Slovenije krepimo dialog z gospodarskimi družbami

16.05.2023 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije nadaljujemo redni dialog z gospodarskimi družbami, ki nam omogoča izmenjavo pogledov na trenutna in pričakovana makroekonomska gibanja. V okviru tokratnega srečanja smo se sestali s predstavniki družb avtomobilske industrije, logistike, transporta, gradbeništva in predelovalnih dejavnosti. Med razpravo smo naslovili številne izzive in priložnosti trenutnega makroekonomskega okolja, med drugim visoko inflacijo, stroškovno konkurenčnost slovenskega gospodarstva, pomanjkanje delovne sile, pogoje bančnega financiranja, transformacijo proizvodnih verig in zeleni prehod.