Sporočilo za javnost: Banka Slovenije predala gradiva preiskovalni komisiji DZ

04.08.2015 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je danes predsedniku Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji mag. Anžetu Logarju predala zahtevana gradiva.

Banka Slovenije je 15. julija 2015 prejela poziv, naj posreduje naslednja gradiva (citirano):

1. navodila, ki jih je Banka Slovenije prejela od Evropske centralne banke v zvezi z zagotavljanjem stabilnosti bančnega sistema v Sloveniji;

2. vsebina vseh izdanih ukrepov na področju kreditnega tveganja, ki jih je Banka Slovenije posredovala NLB d. d., Novi KBM d. d., Abanki Vipa d. d., Probanki d. d., Factor banki d. d. in Banki Celje d. d. od 1. 1. 1997 dalje;

3. fotokopije kazenskih ovadb, ki jih je vložila Banka Slovenije zoper člane uprav in nadzornih svetov NLB d. d., Nove KBM d. d., Abanke Vipa d. d., Probanke d. d., Factor banke d. d. in Banke Celje d. d. in zoper člane nadzornih oziroma poslovodnih organov Banke Slovenije oziroma druge osebe, ki so povezane z bančnim sistemom;

4. zapisnike in poročila specializirane inšpekcijsko analitične skupine Banke Slovenije, ki sodeluje pri preiskavah preteklih slabih bančnih praks, ter gradiva, ki jih je skupina posredovala organom pregona;

5. dokumente o cenitvah NLB, d. d. in sicer:

 • vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in/ali NLB d. d. in družbo Roland Berger, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev NLB d. d.,
 • vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Deloitte, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev na podlagi skrbnega pregleda premoženja podjetja,
 • vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Deloitte, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev ob predpostavki nedelujočega podjetja, vključno s pogodbo z dne 29. oktobra 2013,
 • cenitev vrednosti in kakovosti premoženja NLB d. d., ki jo je v letu 2013 izdelala družba Roland Berger,
 • cenitev »Deloitte - Hypothetical Liquidation Valuation of NLB d. d. as of 30 September 2013 « z dne 10. decembra 2013,
 • cenitev »Deloitte - Asset Quality Review Report: Quantitative Portfolio Analysis Results - NLB Group «, z dne 11. decembra 2013,
 • cenitev »Deloitte - Asset Quality Review: Methodology Overview Report« z dne 17. decembra 2013,
 • cenitev »Deloitte - Asset Quality Review: Process Review Report - NLB Report«, z dne 11. decembra 2013,
 • cenitev »Deloitte - Asset Quality Review: Report on Data Reconciliation, Data Completeness & Data Integrity Verification - NLB Group« z dne 11. decembra 2013

6. dokumente o cenitvah Nove KBM d.d. in sicer: 

 • vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Ernst&Young, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev NKBM d. d. na podlagi skrbnega premoženja podjetja, vključno s pogodbo z dne 9. avgusta 2013,
 • vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Ernst&Young, sklenjeni v letu 2013 za izvedbo cenitev NKBM d. d. ob predpostavki nedelujočega podjetja, vključno s pogodbo z dne 28. novembra 2013,
 • cenitev »Ernst&Young - Data Integrity and Asset Quality Review - NKBM « z dne 12. decembra 2013,
 • cenitev »Ernst&Young- Hypothetical Orderly Liquidation Valuation of Nova KBM d. d.« z dne 12. decembra 2013;

7. dokumenti o cenitvah Banke Celje d.d.: 

 • vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Ernste&Young, sklenjeni v letih 2013 in 2014 za izvedbo cenitev Banke Celje d. d. na podlagi skrbnega pregleda premoženja podjetja, vključno s pogodbo z dne 9. avgusta 2013,
 • vse pogodbe in aneksi pogodb med Banko Slovenije in družbo Ernst&Young, sklenjeni v letih 2013 in 2014 za izvedbo cenitev Banke Celje d. d. ob predpostavki nedelujočega podjetja, vključno s pogodbo z dne 28. novembra 2013,
 • cenitev »Ernst&Young - Data Integrity and Asset Quality Review - Banka Celje « z dne 12. decembra 2013,
 • cenitev »Ernst&Young- Hypothetical Orderly Liquidation Valuation of Banka Celje d. d.« z dne 11. julija 2014.

Gradivo, ki ga je Banka Slovenije predala komisiji v enem, posebej označenem izvodu, obsega 15.724 strani. 

Gradivo vključuje zaupne podatke različnih stopenj zaupnosti (strogo zaupni, zaupni, ECB-Confidential, ECB-Secret oz. bančne skrivnosti, številke računov, zaupne tehnične podatke, varnostne podatke in podatke v zvezi z informacijskim sistemom Banke Slovenije ter druge podatke, ki so označeni kot zaupni). 

K varovanju zaupnih podatkov, prejetih od Banke Slovenije, se je pisno zavezal predsednik komisije mag. Anže Logar in se seznanil s posledicami morebitnega razkritja oz. kršitve zaupnosti.