ECB vas posluša - Razprava Banke Slovenije v okviru prenove strategije ECB

16.11.2020 / Sporočilo za javnost

Leta 1998, ko je Evropska centralna banka pričela s svojim delom, je bila prvič opredeljena njena strategija denarne politike. Ta določa pristope in usmeritve pri izpolnjevanju ključne naloge ECB, ki  je skrb za stabilnost cen v evrskem območju. Od zadnje prilagoditve strategije v letu 2003 je šlo evropsko gospodarstvo skozi številne strukturne spremembe in finančno krizo. Zato so se člani Sveta ECB, katerega član je od vstopa Slovenije v evrsko območje leta 2007 tudi guverner Banke Slovenije, odločili za njeno prenovo.

Cilj prenove je še naprej zagotavljati primernost strategije njenemu namenu, tako danes kot tudi v prihodnosti. Pregled strategije torej zajema vse vidike denarne politike, vendar v okviru mandata, ki je ohranjanje cenovne stabilnosti. Pregled je odprt za različne poglede in stališča, predvsem tudi za poglede državljanov in civilnodružbenih organizacij.

V ta namen vse centralne banke načrtujemo razprave pod skupnim naslovom ECB vas posluša. V Banki Slovenije jo načrtujemo v sredo, 25. novembra 2020, med 10. in 12. uro, in sicer v spletni izvedbi.

Razprava bo razdeljena na dva dela:

Denarna politika in komunikacija, v katerem bomo razpravljali o naslednjih vprašanjih:

  • Kaj naj bi bil po vašem mnenju ključni cilj uspešne denarne politike?
  • Zakaj je cenovna stabilnost za vas pomembna? Kako po vašem mnenju vpliva na kakovost življenja državljanov?
  • O čem v zvezi z monetarno politiko bi vas morala centralna banka obveščati in kako pogosto?

Globalni izzivi – vloga ECB in centralnih bank v prihodnje, v katerem bomo razpravljali o naslednjih vprašanjih:

  • Na katera področja, širše od svojega trenutnega mandata, bi morala ECB razširiti svoje delovanje? Katere so tisti sodobni družbeni izzivi, ki jih mora nasloviti?

K aktivni udeležbi so vabljeni predstavniki civilnodružbenih organizacij. Prosimo vas, da nam vaš interes za udeležbo sporočite do petka, 20. novembra, na naslov [email protected].

Vse udeležence bomo prosili, da razmislek pripravijo v obliki kratkega pisnega prispevka (ena do največ dve strani), ki ga bomo prevedli in skupaj s povzetkom razprave posredovali na pristojno delovno telo ECB, ki pripravlja gradivo za razpravo na seji Sveta ECB.

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na [email protected] ali telefonsko številko (01 47 19 780).

Vljudno vabljeni!

Okvirni potek dogodka:

ECB vas posluša
Razprava Banke Slovenije v okviru prenove strategije ECB

sreda, 25. november 2020

10:00-10:10: Uvodni nagovor Boštjana Vasleta, guvernerja Banke Slovenije

10:10-11:00: Sekcija 1: Denarna politika in komunikacija

11:00-11.50: Sekcija 2: Globalni izzivi – vloga ECB in centralnih bank v prihodnje

11:50-12:00: Povzetek in zaključne besede Boštjana Vasleta, guvernerja Banke Slovenije