Enotni sklad za reševanje

V letu 2015 je v Bruslju začel delovati Enotni odbor za reševanje (SRB), kot neodvisna agencija EU, ter ključni organ bančne unije. Odbor je odgovoren za učinkovito in dosledno delovanje Enotnega mehanizma za reševanje (Single resolution mechanism; SRM).

Enotni sklad za reševanje (angl. Single Resolution Fund; SRF) je bil vzpostavljen v skladu z Uredbo (EU) št. 806/2014 in je v lasti Enotnega odbora za reševanje. Enotni odbor za reševanje omenjeni sklad uporablja le za namene zagotavljanja učinkovite uporabe instrumentov za reševanje in izvajanja pooblastil za reševanje ter v skladu s cilji reševanja in načeli, ki urejajo reševanje.

Sklad se ne uporablja neposredno za pokrivanje izgub oziroma za dokapitalizacijo subjekta reševanja. Polni se v skladu s pravili o prenosu sredstev, zbranih na nacionalni ravni, v sklad, kot so določena v  Sporazumu o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje. Ciljna raven Enotnega sklada za reševanje predvideva doseganje razpoložljivih finančnih sredstev sklada v višini vsaj 1 % zneska kritih vlog vseh kreditnih institucij z dovoljenjem v vseh sodelujočih državah članicah, do konca prvotnega obdobja osmih let od 1. januarja 2016.

V Enotni sklad za reševanje vplačujejo prispevke tudi banke, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Več o vplačilih bank v Enotni sklad za reševanje si lahko preberete na spletnih straneh Enotnega odbora za reševanje.