Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji

11.12.2018 / Sporočilo za javnost

Mednarodni denarni sklad (MDS) v skladu s IV. členom Statuta MDS praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami. Namen teh posvetovanj je, da se pregledajo zadnja gospodarska gibanja, delovanje finančnega sektorja in bančnega sistema ter izzivi za prihodnje. Predstavniki MDS, ki jih je vodil Bernardin Akitoby, so se v času misije v Sloveniji srečali s predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance RS, drugih resornih ministrstev, UMAR, državnega zbora, bančnega sektorja, sindikatov in ostalih institucij, ki so bile vključene v letošnja posvetovanja z MDS.

Zaključna izjava obiska MDS je objavljena na spletni strani MDS.

Zaključna izjava v slovenščini.

Z desne: Bernardin Akitoby (MDS), Primož Dolenc (Banka Slovenije) in Saša Jazbec (Ministrstvo za finance RS).