30 let skrbi za denarno stabilnost

24.06.2021 / Sporočilo za javnost

Ustanovitev slovenske centralne banke kot samostojne monetarne institucije je bila sprejeta skupaj z ostalimi ustanovitvenimi akti na zgodovinski seji 25. junija 1991. Zato skupaj z državo v Banki Slovenije letos praznujemo 30. obletnico. V tem obdobju smo tvorno prispevali k razvoju države in sodelovali pri številnih pomembnih mejnikih za Slovenijo.

"Z zakonom o Banki Slovenije se urejajo temelji denarnega sistema in centralno bančno poslovanje v republiki, s čimer se uresničuje odločitev o lastnem denarnem sistemu in samostojni centralni banki v republiki." S temi besedami je na zgodovinski seji 25. junija 1991 takratni predsednik vlade Lojze Peterle pojasnil pomembnost ustanovitve slovenske centralne banke. Z ustanovitvijo lastne centralne banke je Slovenija prevzela ključne vzvode za vodenje denarne politike: skrb za lastno valuto, stabilno raven cen in zagotavljanje stabilnosti v bančnem sistemu.

Takratno gospodarsko okolje je bilo zaznamovano s posebnimi okoliščinami. Prevladovala je visoka inflacija ter gotovinske in devizne omejitve, urejala se je razdružitev od Narodne banke Jugoslavije. V takšnih okoliščinah se je priprava na izdajo začasne gotovine v obliki vrednostnih bonov začela že zelo zgodaj. Za tiskanje je bil uporabljen papir, ki je ostal od vstopnic za olimpijske igre v Sarajevu. Zato imajo vrednostni boni vodni tisk snežinko. Slovenci smo dinarje v vrednostne bone lahko zamenjali že 9. oktobra, to je dan potem, ko se je iztekel dogovorjeni trimesečni moratorij na izvajanje sprejetih osamosvojitvenih zakonov. Dan prej pa smo v Banki Slovenije poskrbeli za oskrbo finančnih institucij s potrebno količino bankovcev.

Poleg oskrbe z gotovino smo morali v Banki Slovenije povsem na novo vzpostaviti in organizirati delo na področju centralnega bančništva v novi samostojni državi. Naša ključna naloga ni bila samo zagotoviti primerno količino bankovcev nove valute, ampak tudi poskrbeti, da bo ta valuta močna in stabilna ter sprejeta v tujini. Tako je bila ena od pomembnejših odločitev sprejetje tečajnega razmerja, ki je bil določen pri 32 SIT za 1 DEM. Hkrati je bilo treba na novo vzpostaviti nadzor nad bankami, svojevrstna naloga pa je bilo tudi v marsičem predrugačiti delo, zaradi prehoda na tržno gospodarstvo.

Naloge, ki smo jih takrat uspešno opravili v Banki Slovenije, nam z mnogimi, ki so jim sledile, danes omogočajo, da skupaj z drugimi centralnimi bankami vodimo denarno politiko Evrosistema. S tem zagotavljamo stabilno rast cen v celotnem evrskem območju, kar okoli 340 milijonom prebivalcev zagotavlja spodbudno okolje za ustvarjanje življenjskih in poslovnih ciljev. Sodelujemo pri vzdrževanju regulatornega okvira, v katerem poslujejo finančne institucije, z drugimi centralnimi bankami Evrosistema pa si delno delimo tudi nadzor nad poslovanjem bank in hranilnic.

V zadnjih letih se je naš mandat dodatno razširil. Naša pristojnost je tako med drugim skrb za stabilen finančni sistem: z ukrepi makrobonitetne politike naslavljamo tveganja, ki bi lahko ovirala njihovo posredniško funkcijo. S tem prispevamo k stabilnemu ekonomskemu okolju ter prebivalcem in podjetjem omogočamo, da uresničujejo svoje življenjske in poslovne cilje.

Zgodovinska časovnica Banke Slovenije