Dovoljenja Banke Slovenije

Pogoji, postopki in dokumentacija v zvezi z dovoljenjem za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja in plačilnih storitev kot (hibridna) družba za izdajo elektronskega denarja in kot družba za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo so opisani v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.

Podrobnosti glede vsebine in oblike zahteve ter spremljajoče dokumentacije in dokazil pa so določene v Sklepu o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja kot družba za izdajo elektronskega denarja ter za pridobitev kvalificiranega deleža v plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja. V predmetnem sklepu so navedene tudi podrobnosti glede vsebine in oblike zahteve ter spremljajoče dokumentacije in dokazil v zvezi z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža na podlagi Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Obe navedeni zahtevi vložniki pri Banki Slovenije vložijo na za to predpisanih obrazcih, ki sta kot prilogi sestavni del omenjenega sklepa, v word obliki pa dostopna na spodnjih povezavah.