Netočne navedbe v članku Prepričal naj bi ga na jahti, objavljenem 26. septembra 2018 v mediju Svet24

26.09.2018 / Sporočilo za javnost

V mediju Svet24 je bil 26. septembra 2018 objavljen nepodpisan članek z naslovom Prepričal naj bi ga na jahti.

Avtorju članka sporočamo naslednja dejstva:

  • Navedbo, da naj bi Primoža Dolenca gospod Kostić gostil na svoji jahti, ostro zanikamo. Kot je pojasnil, je bil l. 2016 res na konferenci v Budvi, vendar se z omenjeno osebo ni srečal. Navedba, da je domnevno srečanje na Banki Slovenije prijavil kot lobistični stik, ne drži, ker do srečanja ni prišlo.
  • Navedba, da je Banka Slovenije izdala soglasje za povečanje lastniškega deleža v Gorenjski banki kljub več zadržkom, je neutemeljena. Kot že večkrat povedano, Banka Slovenije konkretnih nadzorniških postopkov, kamor sodi tudi izdaja dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, ne more komentirati. Kljub temu pa velja izpostaviti, da vsi postopki izdaje dovoljenj (kamor sodi tudi izdaja dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža) potekajo v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi ter upoštevaje dosledno ovrednotenje vseh zahtevanih kriterijev, katerih presoja je potrebna za izdajo posameznega dovoljenja. Sicer pa je za oceno primernosti pridobitve kvalificiranega deleža v skladu s (c) točko prvega odstavka 4. člena Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko, pristojna ECB. ECB to nalogo opravlja v okviru enotnega mehanizma nadzora, ki ga sestavljajo ECB in pristojni nacionalni organi.

Predlagamo, da nas v prihodnje predhodno kontaktirate in preverite vaše navedbe pred objavo

Služba za odnose z javnostmi