Marca velik upad storitvene menjave, segment potovanj upadel za več kot polovico

14.05.2020 / Sporočilo za javnost

Prvi razpoložljivi kazalniki potrjujejo, da so se gospodarske razmere na prehodu v drugo četrtletje močno zaostrile. V Banki Slovenije ugotavljamo, da je mednarodna menjava marca precej upadla, k čemur so bistveno prispevali marca uvedeni tuji in domači ukrepi za omejitev pandemije koronavirusa. Ker je bil upad uvoza blaga še večji od upada izvoza blaga, se je blagovni presežek dodatno okrepil. Posebej močno pa so ukrepi prizadeli storitveno menjavo, najbolj izrazito izvoz in uvoz potovanj.

Presežek tekočega računa plačilne bilance se je v prvem letošnjem četrtletju dodatno okrepil predvsem zaradi povečanja blagovnega presežka. Ta se je zaradi šibkega uvoza blaga začel povečevati v zadnjem lanskem četrtletju, v prvem četrtletju letos pa so k temu dodatno prispevali tuji in domači ukrepi za omejitev pandemije koronavirusa in padca cen energentov. Blagovni uvoz, ki je bil medletno nekoliko nižji že v prvih dveh mesecih, se je marca skrčil (medletno -12 %) še malo bolj kot blagovni izvoz (-10 %), blagovni presežek pa se je s tem povečal.

Še globlje pod ravnjo iz marca lani sta upadla uvoz in izvoz storitev (-13 % in -17 %), pri čemer je bil z upadom za več kot polovico zaradi zaprtja mej najbolj prizadet segment potovanj. Storitveni presežek, h kateremu so še vedno največ prispevale storitve transporta in potovanj, se je kljub marčevskemu padcu v prvem letošnjem četrtletju ohranil na podobno visoki ravni kot leto prej. Ker je večina držav najstrožje ukrepe za omejitev širjenja koronavirusa uvedla sredi marca ali kasneje, omenjeni padci še ne kažejo vseh razsežnosti s pandemijo povzročene krize. 

Primanjkljaj primarnih dohodkov je bil v prvem četrtletju zaradi malo nižjih izdatkov lastnikom kapitala nekoliko nižji kot v enakem obdobju lani. Medletno nekoliko nižji je bil tudi primanjkljaj sekundarnih dohodkov, kar odraža nižje tovrstne izdatke sektorja države in ostalih sektorjev. 

Medletna sprememba salda tekočega računa v mio EUR

Publikacija Ekonomski odnosi Slovenije s tujino je na voljo na povezavi.