LEI

LEI (Legal Entity Identifier) je mednarodna, 20-mestna alfanumerična koda, ki temelji na standardu ISO 17442, s katero se posamezna pravna oseba oziroma sklad identificira pri poslovanju v Sloveniji in tujini. Z registracijo LEI so kot na "poslovni kartici" zajeti podatki kot so pravno ime, naslov, pravna oblika, poreklo izvora, poslovni podatki in statusne kode.

Več informacij v zvezi z LEI si lahko ogledate na spodnjih dveh povezavah:

http://www.leiroc.org/

https://www.gleif.org/en/about

Z dnem 20. 1. 2016, je Mednarodni odbor za regulativni nadzor (Regulatory Oversight Committee) na pobudo Banke Slovenije kot članice odbora, potrdil KDD-Centralno klirinško depotno družbo kot lokalno operativno enoto za dodeljevanje in vzdrževanje LEI.

Informacije v zvezi s pridobitvijo LEI kod oziroma registracijo so na voljo na spletni strani KDD:

https://storitve.kdd.si/lei/

in na spletni strani AJPES:

https://www.ajpes.si/Registri/Identifikator_pravnih_subjektov_LEI/Splosno

OPOZORILO:

 »No-LEI No-Trade«

Z dnem 30.6. 2018 se nepreklicno konča 6-mesečni odlog za pridobitev LEI kode, ki ga je 20. 12 2017, odobrila ESMA vsem pravnim osebam, ki so zavezane poročanju po določbah MiFIR-ja. To pomeni, da v prehodnem obdobju z izvršitvijo posla ni bilo potrebno čakati (torej posel odlagati), če je bil sprožen postopek za pridobitev LEI. Od 01.07.2018 dalje to ne bo več mogoče.

Neimetništvo LEI za osebe, ki bi ga sicer lahko pridobile, bo torej vodilo v neoptimalno izvedbo posla za stranko, saj bo z izvršitvijo posla v konkretnem primeru treba čakati od naročila za izvedbo posla pa vse do pridobitve LEI, kar lahko pomeni, da bodo določene poslovne priložnosti za stranko izgubljene ali poslabšane.

Več informacij najdete v priloženi prezentaciji ter na GFMA global LEI webinar-ju, ki je potekal 18.4.2018 (https://www.youtube.com/watch?v=LrfezCPMFs8).