Izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB

17.12.2021 / Sporočilo za javnost

V evrskem območju letos beležimo visoko gospodarsko rast; v prvem četrtletju prihodnjega leta bomo dosegli predkrizno raven gospodarske aktivnosti. Po rahlem umirjanju se bodo ugodne gospodarske razmere nadaljevale tudi v prihodnjem letu. Inflacija bo v letošnjem in prihodnjem letu ostala povišana, do konca napovednega obdobja pa se bo približala ciljni ravni 2 %. Tveganja glede ekonomskih obetov so visoka in enakomerno porazdeljena, odvisna pa so predvsem od gibanja cen energentov in pogojev v dobavnih verigah.

V teh razmerah smo se člani Sveta ECB včeraj odločili za postopen izhod iz pandemskih ukrepov. Odločitev zajema postopno zmanjšanje nakupa vrednostnih papirjev, ob tem pa ohranjamo možnost hitrega odzivanja na morebitno spremembo razmer.

Na tokratni seji smo člani Sveta ECB sprejeli več odločitev glede prihodnjih nakupov vrednostnih papirjev:

  • Neto nakupi v okviru pandemičnega programa nakupov PEPP se bodo v prvem četrtletju leta 2022 izvajali v manjšem obsegu kot v preteklem četrtletju in se bodo konec marca 2022 zaključili. Ponovno investiranje zapadlih glavnic vrednostnih papirjev iz programa PEPP je podaljšano za eno leto in bo potekalo najmanj do konca leta 2024. S tem smo zagotovili vso potrebno fleksibilnost omenjenega programa, če bo treba nasloviti fragmentacijo v evrskem območju, vezano na učinke pandemije. Prav tako smo tudi po zaključku programa PEPP marca 2022 pripravljeni ponovno začeti z neto nakupi, če bi bilo to potrebno, da se naslovi negativne šoke, vezane na pandemijo.
  • Neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev (APP) se bodo v drugem četrtletju izvajali v obsegu 40 mrd EUR mesečno, v tretjem četrtletju 30 mrd EUR mesečno, od oktobra 2022 dalje pa 20 mrd EUR mesečno, in sicer dokler bo potrebno, da se okrepi spodbujevalni učinek naših ključnih obrestnih mer.

Člani Sveta ECB bomo še naprej pozorno spremljali tudi pogoje financiranja bank in njihov likvidnostni položaj, pri čemer obstoječe operacije iz tretje serije TLTRO še naprej zagotavljajo cenovno ugoden vir financiranja, ki podpira bančno kreditiranje podjetij in gospodinjstev. Pričakujemo, da se bo obdobje, v katerem veljajo precej bolj ugodni pogoji TLTRO III, zaključilo junija naslednje leto. Preučili bomo tudi ustreznost kalibracije dvostopenjskega obrestovanja presežnih rezerv.

Podlaga za naše odločitve so bile tudi nove napovedi. Njihovo ključno sporočilo je, da se ekonomske posledice pandemije v evrskem območju zmanjšujejo, tako da v letošnjem in prihodnjem letu pričakujemo visoko gospodarsko rast in zelo ugodne razmere na trgu dela. Gospodarska rast bo letos tako znašala 5,1 %, v prihodnjem letu pa 4,2 %. Gospodarska aktivnost bo predkrizno raven v evrskem območju dosegla v prvem četrtletju prihodnjega leta.

Povišane cene energentov, zastoji v svetovnih dobavnih verigah in močno povpraševanje vplivajo tudi na rast cen, ki je novembra s 4,9 % dosegla najvišjo raven v evrskem območju od začetka merjenja.

Inflacija bo v letu 2022 še nekaj časa povišana (v povprečju leta bo znašala 3,2 %). Ko bodo omenjeni dejavniki izzveneli, pa se bo do konca napovednega horizonta približala ciljni ravni 2 %.

Tveganja glede ekonomskih obetov so visoka in enakomerno porazdeljena, odvisna pa so predvsem od gibanja cen energentov in pogojev v dobavnih verigah.