Zakon o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank: sodba Sodišča EU

13.09.2022 / Sporočilo za javnost

Sodišče EU je danes razglasilo sodbo glede Zakona o sodnem varstvu imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. V Banki Slovenije ugotavljamo, da sodba pritrjuje našim stališčem, in sicer da je zakon sporen z vidika monetarnega financiranja in finančne neodvisnosti centralne banke. Ob tem dodajamo, da je zato nujna priprava nove zakonske rešitve, ki bo celovito urejala omenjeno področje in bo skladna z evropskim pravnim redom in ustavno ureditvijo Republike Slovenije.

V Banki Slovenije smo pred dvema letoma vložili zahtevo za oceno ustavnosti zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (zakon). Ustavno sodišče RS je pred odločanjem na Sodišče EU naslovila vprašanja, glede katerih je bila danes razglašena sodba.

Sodišče EU je v sodbi izpostavilo tri pomembne ugotovitve, in sicer, da (i) je Banka Slovenije lahko odgovorna za škodo izbrisanih imetnikov finančnih inštrumentov le v primeru, če je dokazano resno kršila dolžnost skrbnega ravnanja (ob izpolnitvi dodatnih pogojev, da izbris ni bil potreben zaradi zagotovitve finančne stabilnosti ali pa je bilo z izbrisom kršeno načelo »noben upnik na slabšem«); (ii) Banka Slovenije ne more kriti škode izbrisanim imetnikom finančnih inštrumentov zgolj zaradi nizkih prihodkov in odpovedi drugim pravnim sredstvom, kot to določa zakon; in (iii) Banka Slovenije za ta namen ne sme prekomerno posegati v svoje rezerve, kot to določa zakon.  

V Banki Slovenije ob tem pojasnjujemo, da današnja sodba pritrjuje našim dosedanjim stališčem, in sicer da je zakon sporen z vidika monetarnega financiranja in finančne neodvisnosti centralne banke. Ob tem pa dodajamo, da je zato nujna priprava zakonske rešitve, ki bo celovito urejala omenjeno področje in bo skladna z evropskim pravnim redom in ustavno ureditvijo Republike Slovenije.

V Banki Slovenije smo z namenom, da se čimprej poišče ustrezna rešitev, angažirali neodvisno skupino pravnih strokovnjakov. Ta je tako že pripravila predloge pravnih rešitev odprtih vprašanj po bančni sanaciji leta 2013, v kratkem pa bodo pripravili tudi predlog zakonskih rešitev, ki bo na voljo pristojnim organom, da jih po svoji presoji uporabijo v zakonodajnem in drugih postopkih.