Sporočilo za javnost Banke Slovenije

24.11.2011 / Sporočilo za javnost

Predstavniki Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije, predstavniki zaposlenih Skupine Helios in predstavniki Svobodnega sindikata KNG Cinkarne Celje d.d. so Banki Slovenije danes izročili svoja stališča do problema upravljanja z državnim premoženjem in do morebitne prodaje lastniških deležev v navedenih gospodarskih družbah, ki sicer uspešno poslujejo. Spremljali so jih tudi predstavniki Steklarne Rogaška.

Industrija oziroma sektor predelovalnih dejavnosti sta v vsakem gospodarstvu velikega pomena, saj sta pomembna notranja, integralna vira gospodarske rasti in spodbujanja izvozne dejavnosti. Ohranitev, spodbuda in razvoj le-teh je za Slovenijo strateškega pomena.

Banka Slovenije se zavzema za odgovorno lastništvo podjetij in bank, ne glede na to, ali je kapital domačega ali tujega izvora.

Banka Slovenije tekoče spremlja dogajanja v domačem in mednarodnem (predvsem v evro območju) gospodarskem okolju in ugotavlja, da bi bilo potrebno v Sloveniji čim prej sprejeti in uresničiti strukturne spremembe, saj z njimi že zamujamo. Zato ponovno poziva nosilce politike in ekonomske politike, naj čim prej sprejmejo in izvedejo ustrezne ekonomske ukrepe, ki bodo omogočili stabilizacijo stanja in oblikovanje ter izvajanje realne razvojne strategije države.