TARGET2-Securities

TARGET2-Securities je enotna tehnična platforma v lasti centralnih bank Evrosistema, namenjena poravnavi poslov z vrednostnimi papirji, in sicer z zagotovitvijo hkratne poravnave vrednostnih papirjev na računih pri centralni depotni družbi in denarja v evrih (ter tudi drugih valutah, npr. danskih kronah) na denarnih računih pri centralni banki. TARGET2-Securities trenutno uporablja 19 centralnih depotnih družb iz 20 evropskih držav.

TARGET2-Securities omogoča lažji dostop investitorjev do vrednostnih papirjev, izdanih v centralnih depotnih družbah, uporabnicah T2S, poleg tega koristi tudi centralnim bankam Evrosistema in njihovim nasprotnim strankam, ki sodelujejo v kreditnih operacijah ter posledično potrebujejo učinkovite in varne načine dostave vrednostnih papirjev za zavarovanje posojil pri Evrosistemu. Posredne koristi TARGET2-Securities so vidne v intenzivnih aktivnostih harmonizacije lokalnih tržnih praks.

Aktualne informacije o TARGET2-Securities so dosegljive na spletni strani Evropske centralne banke.