Podelili smo nagrade petim doktorskim in magistrskim delom

15.12.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo tudi letos podelili nagrade za najboljša zaključna dela študentov s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Po izboru komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo so nagrade v višini 3.000 oziroma 1.500 evrov prejeli Urška Bele, Mark Požlep, Maja Mišič, Matevž Skočir in Iskra Sokolovska.

Banka Slovenije nagrade podeljuje od leta 1992 za spodbudo raziskovalnega dela. Vključno z letošnjimi je nagrado prejelo že skoraj 300 nagrajencev. Letos zaradi ukrepov, povezanih z omejevanjem širjenja okužb s koronavirusom, uradne podelitve žal ni bilo. V Banki Slovenije bomo tudi v prihodnje pozornost, čas in sredstva namenjali v izobraževalne namene.

Prejemniki letošnjih nagrad:

Urška Bele, magistrica na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo Modeliranje terminske strukture nemških državnih obveznic z uporabo ACM modela, ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Janeza Bernika in somentorstvom mag. Aljoše Gruntarja.

Mark Požlep, magister na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo Impact of bank bailouts on medium term economic growth, ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Martina Wagnerja. 

Maja Mišič, magistrica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, za magistrsko delo An analysis of the effects of unconventional monetary policy measures in the euro area with a SVAR model, ki je nastalo pod mentorstvom prof. dr. Vasje Ranta.

Matevž Skočir, doktor  znanosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo The use of multi-factor asset pricing models in the corporate valuation, ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Igorja Lončarskega.

Iskra Sokolovska, doktorica  znanosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, za doktorsko delo The analysis of the double dividend from the perspective of public and private finance, ki je nastalo pod mentorstvom izr. prof. dr. Aleksandara Kešeljevića.