Na Banki Slovenije evakuacijska vaja v primeru požara

19.04.2019 / Sporočilo za javnost

Na Banki Slovenije se je ob 11. uri začela evakuacijska vaja v primeru požara, ki poteka v sodelovanju z Gasilsko brigado Ljubljana. Evakuacija poteka na naslovih Slovenska 35, Cankarjeva 1 in 3. Namen evakuacijske vaje, ki smo jo na Banki Slovenije v skladu z zakonodajo in pravilnikom o požarnem redu dolžni izvesti enkrat na leto, je osvežitev informacij zaposlenih o pravilnosti in ustreznosti postopkov v primeru požara (evakuacijske poti, zbirno mesto).