V prvih dveh mesecih 22.500 vlog za odlog plačil obveznosti kreditojemalcev

01.06.2020 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije ugotavljamo, da so banke v prvih dveh mesecih veljave zakona prejele 22.500 vlog kreditojemalcev za odlog plačila, kar predstavlja 3,4 % vseh kreditov. Veliko večino vlog so banke prejele v prvem mesecu veljave zakona. Ob tem ocenjujemo, da bo prihodnje gibanje števila vlog za odlog plačil odvisno predvsem od poteka ponovnega zagona gospodarstva v razmerah izrazitega padca številnih ekonomskih kazalnikov tako v mednarodnem kot domačem okolju.

Konec marca je stopil v veljavo Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). Zakon omogoča odlog plačila kreditnih obveznosti podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, nosilcem kmetijskega gospodarstva in tudi drugim fizičnim osebam. Zakon torej možnost prestrukturiranja kredita, ki je bil sicer na voljo kot predmet dogovora med bankami in kreditojemalcem, spreminja v obvezo. Takšna možnost je začasna in velja za vse, ki izkažejo težave zaradi izbruha krize.

V Banki Slovenije spremljamo implementacijo zakona. Podatki, ki so na voljo po drugem mesecu veljave zakona, kažejo, da so banke in hranilnice prejele 22.458 vlog za odobritev odlogov plačil. Veliko večino vlog so banke prejele v prvem mesecu veljave zakona. V drugem mesecu veljave zakona so se povečale predvsem vloge velikih podjetij (za 114), ki so tudi največ pripevale k povečanju skupnega zneska odloženih obveznosti (za 118 mio evrov).

Slika 1: Število prejetih vlog in skupen znesek odloženih obveznosti

Segment Število vlog za odlog plačila obveznosti Skupen znesek odloženih obveznosti v tisoč EUR
Mala in srednja podjetja 3.621 160.537
Mikro podjetja in samostojni podjetniki 3.867 77.035
Velika podjetja 268 113.722
Prebivalstvo* 14.702 34.227
Skupna vsota 22.458 385.521

Vir: Banka Slovenije.
Opomba: Zaradi napačnega poročanja nekaterih bank so bili podatki za vloge prebivalstva v prvem mesecu veljave zakona previsoki.

Dodatno pojasnjujemo, da 22.458 vlog za odlog plačil pomeni 3,4 % odstotkov vseh kreditov, ki jih imajo kreditojemalci sklenjenih pri bankah. Delež kreditov gospodarstvu, za katere je bil zaprošen odlog plačila kreditnih obveznosti, znaša 6 %, delež kreditov gospodinjstvom, za katere je bil zaprošen odlog plačila, pa 2,7 %.

V Banki Slovenije tudi pojasnjujemo, da 385,5 mio EUR odloženih plačil, kolikor po zadnjih podatkih znaša skupni seštevek odloženih obveznosti, pomeni znesek denarnih tokov, ki ga banke zaradi odobrenih moratorijev na odplačevanje glavnic v času odloga ne bodo prejele in bodo poravnane naknadno, po zaključenem moratoriju.

Pri tem še dodajamo, da omenjeni zakon omogoča prebivalcem in podjetjem uveljavitev odloga plačila do konca letošnjega leta. Zato na podlagi do sedaj prejetih vlog ni mogoče sklepati na končni obseg kreditov, ki bodo predmet tega zakona. Gibanje vlog v prihajajočih mesecih bo po naših pričakovanjih odvisno predvsem od poteka ponovnega zagona gospodarstva v razmerah izrazitega padca številnih ekonomskih kazalnikov tako v mednarodnem kot domačem okolju.