ECB poroča o napredku držav EU pri sprejemanju eura

10.06.2020 / Sporočilo za javnost

Konvergenčno poročilo 2020, ki ga je pripravila Evropska centralna banka (ECB), ugotavlja, da so države EU zunaj euroobmočja od leta 2018 dosegle mešan napredek pri ekonomski konvergenci z euroobmočjem, sprejele pa so pomembne ukrepe za zmanjšanje javnofinančnih neravnovesij. Poročilo, pripravljeno vsaki dve leti, ocenjuje napredek, ki ga je trenutno sedem držav EU, ki še niso sprejele eura, doseglo pri sprejemanju eura.

Celotno poročilo je na voljo na spletnih straneh ECB.