Bilateralno srečanje vodstev Banke Slovenije in Slovaške centralne banke

27.05.2022 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije se povezujemo z drugimi centralnimi bankami. Ključni namen je izmenjava mnenj o trenutnih in pričakovanih gospodarskih razmerah in razmerah v finančnem sistemu, s čimer poglabljamo razumevanje in krepimo sodelovanje. Tako so se člani Sveta Banke Slovenije danes sestali na skupni seji s člani Sveta Slovaške centralne banke (Národná banka Slovenska). Razpravljali so o makroekonomskem okolju v evrskem območju s poudarkom na Sloveniji in Slovaški ter o izzivih na področju makrobonitetne politike. Srečanje so začeli z razpravo o prihodnjih usmeritvah centralnih bank na področju finančnega opismenjevanja. ​