Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog

Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog

Banka Slovenije je konec leta 2016 na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge - ZSJV vzpostavila poseben sklad za jamstvo vlog. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu

29.08.2019 Revidirano letno poročilo Sklada za jamstvo vlog za leto 2018
10.05.2018 Revidirano letno poročilo Sklada za jamstvo vlog za leto 2017
04.05.2017 Revidirano letno poročilo Sklada za jamstvo vlog za leto 2016