Prenehanje veljavnosti makrobonitetnega likvidnostnega priporočila (GLTDF)

22.10.2021 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo se odločili za prenehanje veljavnosti makrobonitetnega likvidnostnega priporočila za spremljanje strukture financiranja (GLTDF). Ukrep je bil namreč leta 2014 uveden s ciljem upočasnitve prehitrega zniževanja razmerja med krediti in vlogami z namenom stabilizacije strukture financiranja in vmes večkrat prilagojen. Ob zmernem tveganju financiranja, visoki likvidnostni odpornosti in oživljanju kreditne rasti v Banki Slovenije ocenjujemo, da priporočilo ni več potrebno.

Po prenehanju veljavnosti instrumenta GLTDF naše makrobonitetno področje ukrepanja obsega še tri sklope makrobonitetnih instrumentov: omejitve kreditiranja prebivalstva, proticiklični kapitalski blažilnik in blažilnik za druge sistemsko pomembne banke.