Seznam družb nad katerimi skladno z določili prvega odstavka 29.člena ZRPPB-1 ni dovoljeno začeti insolvenčnih postopkov brez soglasja Banke Slovenije

Finančne institucije, podrejene kreditnim institucijam in so vključene v nadzor nadrejene družbe na konsolidirani podlagi Matična številka Naslov
NLB Lease Go leasing d.o.o. 8645868000 Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana - Črnuče
NLB Leasing d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji 5384915000 Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana - Črnuče
Summit Leasing Slovenija d.o.o. 1453564000 Flajšmanova ulica 3, 1000 Ljubljana
Aleja finance d.o.o. 3962067000 Beograjska 4, 1000 Ljubljana
UniCredit Leasing, d.o.o. 1628852000 Ameriška 2, 1000 Ljubljana
S-Factoring, d.d. 2319748000 Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Sparkasse Leasing S, d.o.o. 1471473000 Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
GB Leasing d.o.o. 6996191000 Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana 
DH Leasing, d.o.o. 1306081000 Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana
SKB Leasing Select d.o.o. 2366878000 Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
SKB Leasing d.o.o. 5808596000 Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
DBS Leasing d.o.o. 2160854000 Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana

 

Finančni holdingi, mešani finančni holdingi in mešani poslovni holdingi
podrejen kreditni instituciji s sedežem v državi članici
Matična številka Naslov
N/A    

 

Finančni holdingi, mešani finančni holdingi in mešani poslovni holdingi
nadrejen kreditni instituciji s sedežem v državi članici
Matična številka Naslov
N/A