PPDFT

EU zakonodaja – direktiva in uredba

SL

EN

DIREKTIVA (EU) 2015/849 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES

Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006

 

Skupne smernice in tehnični standardi evropskih nadzornih organov (EBA, ESMA, EIOPA)

SL

EN

Skupne smernice o značilnostih pristopa na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti ter ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti (ESAs/2016/72, 7. april 2017; Smernice za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti)

Sklep o uporabi Smernic za izvajanje nadzora, ki upošteva oceno tveganosti (Uradni list RS, št. 26/2017)

/

Skupne smernice na podlagi členov 17 in 18(4) Direktive (EU)2015/849 o poenostavljenem in okrepljenem skrbnem preverjanju strank ter dejavnikih, ki bi jih kreditne in finančne institucije morale upoštevati pri oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s posameznimi poslovnimi odnosi in občasnimi transakcijami (JC/2017/37, 4. januar 2018; Smernice o dejavnikih tveganja)

Sklep o uporabi Smernic o dejavnikih tveganja (Uradni list RS, št. 14/2018)

/

Skupne smernice v skladu s členom 25 Uredbe (EU) 2015/847 o ukrepih, ki bi jih morali sprejeti ponudniki plačilnih storitev za odkrivanje manjkajočih ali nepopolnih informacij o plačniku ali prejemniku plačila, ter o postopkih, ki bi jih morali vzpostaviti za upravljanje prenosa sredstev, za katerega ni zahtevanih informacij (JC/GL/2017/16; 16. januar 2018)

Sklep o uporabi Smernic o ukrepih, ki bi jih morali sprejeti ponudniki plačilnih storitev za odkrivanje manjkajočih ali nepopolnih informacij o plačniku ali prejemniku plačila, ter o postopkih, ki bi jih morali vzpostaviti za upravljanje prenosa sredstev, za katerega ni zahtevanih informacij (Uradni list RS, št. 17/2018)

/

 

Drugi pomembni dokumenti, ki so bili izdani na nivoju EU

   

Opinion of the European Banking Authority on the application of customer due diligence measures to customers who are asylum seekers from higher-risk third countries or territories (12. 4. 2016)

/

Joint opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector (20. 2. 2017)

/

 

Nacionalna zakonodaja in regulativa

SL

EN

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16)

/

Smernice glede izvajanja Uredbe EU 2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev

/

Usmeritve Banke Slovenije pri izvajanju ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za bančni sektor (18. 11. 2008)

/ /

 

Drugi pomembni dokumenti, ki so bili izdani na nacionalnem nivoju

   

Ukrepi v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranjem terorizma, ki so vzpostavljeni v Sloveniji (Moneyval poročilo, Junij 2017)

/

Poročilo o nacionalni oceni tveganosti

/