Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 28.09.2005

28.09.2005 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na današnji seji Radovanu Jerebu in Gregorju Hudobivniku izdal dovoljenji za opravljanje funkcije člana uprave Abanke Vipa d.d. Matjažu Jauku Svet Banke Slovenije ni izdal dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave Abanke Vipa d.d.