Sporočilo za javnost - Spomladansko zasedanje MDS in skupine Svetovne banke

17.04.2015 / Sporočilo za javnost

Spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in skupine Svetovne banke (SB) bo potekalo od 17. do 19. aprila 2015, v Washingtonu.

Guverner Boštjan Jazbec se bo v vlogi guvernerja v Odboru guvernerjev MDS udeležil zasedanja Denarnega in finančnega odbora MDS (IMFC – International Monetary and Financial Committee). Odbor IMFC se sestane dvakrat letno, ob spomladanskem zasedanju in jeseni, ob letnem zasedanju MDS in SB. Na odboru IMFC bo potekala razprava o aktualnih dogajanjih v svetovnem gospodarstvu in na mednarodnih finančnih trgih, prihodnjih obetih in možnih odzivih politik. Na dnevnem redu je tudi obravnava globalnega načrta politik MDS.

Guverner se bo v Washingtonu udeležil tudi vrste bilateralnih srečanj s predstavniki MDS. Sestanki bodo potekali s predstavniki evropskega oddelka, in sicer z direktorjem Poulom Thomsenom in Delio Velculescu, vodjo misije za Slovenijo. Guverner Jazbec se bo udeležil tudi sestanka vzhodne in srednjeevropske konstituence MDS, katere članica je Slovenija, ter se ločeno sestal še z novim izvršnim direktorjem te konstituence, İbrahimom Çanakçıjem. Na ravni vodstva MDS bo potekal sestanek z Min Zhujem, namestnikom generalne direktorice MDS.