CRR/CRD

Konec junija 2013 sta bili objavljeni Direktiva 2013/36/EU (CRD IV) in Uredba (EU) št. 575/2013 (CRR), ki v EU bančno zakonodajo prenašata vsebino novega kapitalskega standarda Basla III in hkrati pomenita pomemben korak k harmonizaciji pravil varnega in skrbnega poslovana po vsej EU oziroma k uveljavitvi t. i. enotnega pravilnika (Single Rule Book) na področju bančništva.

Dne 7. junija 2019 sta bili objavljeni Direktiva (EU) 2019/878 (CRD V) in Uredba (EU) 2019/876 (CRR 2), ki prinašata pomembne spremembe CRD IV in CRR. Omenjena zakonodaja in ostali relevantni predpisi so dostopni na tej povezavi.

Več informacij o namenu in vsebini omenjenih pravnih aktov, kot tudi predlogu njihovih sprememb, najdete na strani Evropske komisije (Prudential requirements).