Nadzorniška razkritja

Nadzorniška razkritja omogočajo nadzornikom in ostalim zainteresiranim primerjavo različnih pristopov, uporabljenih pri izvajanju bančnega nadzora ter na ta način prispevajo k zbliževanju nadzorniških praks v EU.

Banka Slovenije kot pristojni nadzorni organ redno objavlja:

V skladu z ZBan-3 so vse informacije, ki jih Banka Slovenije pridobi v postopkih nadzora, zaupne, in jih lahko razkrije samo pod pogoji iz zakona (informacije o izrečenih ukrepih).