Strategija Evrosistema o gotovini

Gotovina pomembno prispeva k temu, da lahko prosto izbirate med različnimi načini plačevanja, ter je nepogrešljiva za finančno vključenost vseh skupin v družbi. Cilj strategije o gotovini je zagotoviti, da je gotovina še naprej povsod razpoložljiva ter se sprejema kot plačilno sredstvo in hranilec vrednosti.

Evrski bankovci in kovanci so zakonito plačilno sredstvo v evroobmočju, gotovina pa je edina oblika javnega denarja, do katerega imajo vsi neposreden dostop. ECB in nacionalne centralne banke – ki se skupaj imenujejo Evrosistem – so prvenstveno odgovorne, da skupaj z bančnim sektorjem zagotavljajo nemoteno ponudbo gotovine ter ljudem in podjetjem omogočajo plačevanje z gotovino.

»Bankovci so sestavni del našega gospodarstva, naše identitete in naše kulture – zato imamo v ECB ogromno odgovornost, da zagotovimo, da bi jim ljudje še naprej zaupali.«

Christine Lagarde, predsednica ECB

Prihodnost gotovine jamčimo na več načinov

Zagotavljamo razpoložljivost gotovine

Zagotavljamo, da so evrski bankovci in kovanci javnosti ves čas na voljo. Nacionalne centralne banke v svoji državi ponujajo brezplačne gotovinske storitve, obenem pa si prizadevajo, da bi bil gotovinski cikel čim bolj stroškovno učinkovit. Upoštevamo tudi potrebe mednarodnih trgov, saj je od 30% do 50% evrskih bankovcev v obtoku zunaj evroobmočja. Tudi če bo v prihodnosti enkrat izdan digitalni evro, bi se ta uporabljal poleg gotovine.

Vsem omogočamo dostop do gotovinskih storitev

Prizadevamo si, da bi imeli ljudje in podjetja dostop do svojega denarja, ne glede na njihove preference in potrebe pri plačevanju. V ta namen morajo banke zagotavljati ustrezne gotovinske storitve, kar vključuje tudi dvigovanje gotovine, ki je brezplačno ali se zanj zaračunava razumno nadomestilo. Podpiramo tudi trgovce na drobno, ki ponujajo dopolnilne gotovinske storitve (npr. dvig gotovine ob nakupu s kartico) ali omogočajo omejene dvige in pologe gotovine. Pomagamo bankam, da obvladujejo nenadne skokovite poraste povpraševanja po bankovcih, ter zagotavljamo, da je mogoče gotovino uporabljati kot nadomestno plačilno sredstvo, kadar elektronsko plačevanje začasno ni na voljo.

Zagotavljamo splošno sprejemanje gotovine

Večina ljudi v evroobmočju še vedno najraje uporablja gotovino pri plačilih malih vrednosti. Splošno sprejemanje gotovine je torej bistven element plačilnega sistema ter tudi v skladu s statusom gotovine kot zakonitega plačilnega sredstva. Tako lahko potrošniki prosto izbirajo način plačevanja, medtem ko ljudje, ki nimajo dostopa do elektronskih plačil, niso prikrajšani. Trgovci in druga zasebna podjetja ne smejo zavrniti gotovinskega plačila, razen če sta se stranki vnaprej dogovorili o drugačnem plačilnem sredstvu. Na splošno morajo gotovino sprejemati tudi javni organi in ponudniki storitev, razen če zakon določa drugače.

Razvijamo inovativne in dobro zaščitene evrske bankovce

Evrski bankovci so zaščiteni z najsodobnejšo in najučinkovitejšo tehnologijo, zato so izredno odporni proti ponarejanju in omogočajo enostavno preverjanje pristnosti. Zagotavljamo pristnost in visoko kakovost evrskih bankovcev v obtoku ter predpisujemo stroge standarde, kako naj banke in profesionalni uporabniki gotovine preverjajo kakovost in pristnost bankovcev. Program PERICLES, ki ga je razvila Evropska komisija, pa spodbuja razvoj zaščitnih elementov kovancev, če bi se v prihodnje nadgradili sedanji apoeni evrskih kovancev. Obenem si tudi prizadevamo, da bi bila oblikovna podoba bankovcev takšna, s katero se Evropejci lahko identificirajo.

Ohranjamo varnost in okoljsko trajnost bankovcev

Zagotavljamo, da so bankovci varni za uporabo, saj proučujemo vpliv izdelave in obtoka evrskih bankovcev na javno zdravje ter izvajamo znanstveno preverjanje in testiranje. Proučujemo tudi okoljski odtis bankovcev, da bi ugotovili, kako lahko z novimi proizvodi in procesi zmanjšamo njihov vpliv na okolje. Tako bodo evrski bankovci in proizvodni procesi čim bolj trajnostni, zeleni in okolju prijazni.


Vloga gotovine

Gospodarstvo potrebuje določeno količino razpoložljive gotovine, da bi lahko delovalo. Gotovina je prevladujoče plačilno sredstvo v euroobmočju, saj se velika večina vsakodnevnih plačil opravi z bankovci ali kovanci. Gotovina je bistvena tudi za socialno vključenost ranljivih skupin državljanov, med katerimi so starejši ali ljudje z nizkimi dohodki.

Toda gotovina ponuja še druge pomembne funkcije in prednosti:

  • Zagotavlja vam svobodo in avtonomijo. Bankovci in kovanci so edina oblika denarja, ki jo lahko ljudje hranijo brez posredovanja neke tretje strani. Za plačevanje z gotovino ne potrebujete dostopa do posebne opreme, interneta ali električne energije, kar pomeni, da jo lahko uporabljate tudi takrat, ko zmanjka elektrike ali ste izgubili kartico.
  • Je zakonito plačilno sredstvo. Prejemniki plačila, na primer trgovine in restavracije, ne smejo zavrniti gotovine, razen če so se s stranko vnaprej dogovorili o drugačnem plačilnem sredstvu. Več informacij je v priporočilu Evropske komisije z dne 22. marca 2010 (2010/191/EU).
  • Zagotavlja vam zasebnost. Gotovinske transakcije izpolnjujejo temeljno pravico do tega, da so naša zasebnost, podatki in identiteta v finančnih zadevah zaščiteni.
  • Je vključujoča. Gotovina ponuja možnosti plačevanja in varčevanja ljudem, ki imajo omejen dostop do digitalnega denarja ali sploh nimajo dostopa, zato je ključnega pomena za socialno vključenost ranljivih skupin državljanov, med katerimi so starejši ali ljudje z nizkimi dohodki.
  • Lažje je spremljati izdatke. Gotovina vam omogoča, da imate boljši nadzor nad svojimi izdatki, kar na primer preprečuje, da bi potrošili preveč.
  • Je hitra. Z bankovci in kovanci lahko takoj poravnate plačilo.
  • Je varna. Gotovina je dokazano varna pred kibernetsko kriminaliteto, goljufijami in ponarejanjem. In ker je centralnobančni denar, ne predstavlja finančnega tveganja niti za plačnika niti za prejemnika plačila.
  • Je hranilec vrednosti. Gotovina je več kot le plačilni instrument. Ljudem omogoča, da denar varčujejo, ne da bi bili pri tem izpostavljeni tveganju, da bodo ostali brez prihrankov. Koristna je za majhna medosebna darila in plačila. Starši lahko denimo svojim otrokom zaupajo manjše zneske gotovine za manjše nakupe ali pa gotovino damo prijatelju ali znancu, da v našem imenu nekaj kupi. Gotovina prispeva tudi k finančni pismenosti otrok.