Banka Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti

30.10.2017 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije je na Ustavno sodišče Republike Slovenije poslala Zahtevo za oceno ustavnosti drugega stavka 2. alineje drugega odstavka 52. a člena Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1), tretjega odstavka 52. a člena ZBS-1 in 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1C), Predlog za začasno zadržanje in Predlog za absolutno prednostno obravnavo.