Nadaljevanje razmeroma ugodnih gospodarskih gibanj v prvem letošnjem četrtletju

15.05.2024 / Sporočilo za javnost

Gospodarska aktivnost v Sloveniji je v začetku letošnjega leta ostala razmeroma ugodna, njena medletna rast pa višja kot v povprečju evrskega območja. Še naprej jo je podpiralo domače povpraševanje, k rasti BDP pa je pozitivno prispevala tudi neto menjava s tujino. Gibanja v prvem četrtletju ohranjajo solidne gospodarske obete tudi za celotno leto 2024.

Gospodarska aktivnost je v letošnjem prvem četrtletju na četrtletni ravni ostala nespremenjena, medtem ko se je na medletni okrepila za 2,1 %. Medletna rast BDP je bila v Sloveniji višja kot v povprečju evrskega območja, kjer je bila po prvih ocenah 0,4-odstotna.

Gospodarsko aktivnost je na začetku leta še naprej pomembno podpirala potrošnja gospodinjstev (0,9 %), spodbujena z zgodovinsko visoko zaposlenostjo in rastjo plač, ki presega inflacijo. Poleg zasebne potrošnje so se medletno nadalje okrepili tudi trošenje države in bruto investicije v osnovna sredstva, za 5,1 % oziroma 0,6 %. K rasti BDP je prispeval tudi zunanjetrgovinski presežek (0,2 odstotne točke). Realno upadanje izvoza in uvoza se je nadalje umirilo, pri čemer je padec izvoza v primerjavi z enakim obdobjem lani ostal manjši kot pri uvozu. Ob nadaljnjem okrevanju na četrtletni ravni se je medletno okrepila rast dodane vrednosti v industriji, na 1,8 %, robustno domače trošenje pa se je odrazilo v medletno višjem obsegu storitev.

Razmeroma ugodna gibanja v prvem četrtletju in izboljšanje klime v gospodarstvu na začetku drugega četrtletja krepijo obete za letošnjo gospodarsko rast. Nadalje se umirja tudi inflacija, kar bomo v Banki Slovenije skupaj z danes objavljenimi podatki upoštevali pri pripravi novih napovedi, ki jih bomo objavili junija.