Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije, dne 11. novembra 2014

11.11.2014 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2. Svet Banke Slovenije je sprejel Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 200-letnici rojstva fotografa Janeza Puharja v prodajo in obtok, ki se objavi v Uradnem listu RS. Seznanil se je tudi z izdajo spominskega kovanca za 2 € ob 600. obletnici kronanja Barbare Celjske in numizmatičnih izdelkov Banke Slovenije z letnico kovanja 2014.

Priložnostni kovanci Republike Slovenije in numizmatični izdelki Banke Slovenije bodo v prodaji v Deželni banki Slovenije d.d. od 17. novembra 2014.

Prospekta: