Sporočilo za javnost po seji Sveta Banke Slovenije dne 18.06.2013

18.06.2013 / Sporočilo za javnost

1) Svet Banke Slovenije je obravnaval tekoče nadzorniške zadeve.

2) Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval gradivo Poslovanje bank v tekočem letu, gibanja na kapitalskem trgu in obrestne mere, junij 2013, in ga sprejel. 
Bilančna vsota bank se je aprila, po dveh mesecih naraščanja, skrčila za 450 mio EUR. Medletno krčenje bilančne vsote je doseglo 8,5%, za 2,2 odstotne točke več kot konec leta 2012. Nadaljevalo se je krčenje posojilne aktivnosti, predvsem zaradi zniževanja virov financiranj v okviru vlog nebančnega sektorja, medtem ko se je razdolževanje bank do tujine v tem mesecu umirilo.

Nižje vloge v aprilu predvsem vloge prebivalstva, so odraz poslabšanega dohodkovnega položaja tega sektorja ob varčevalnih ukrepih države, porasta brezposelnosti in nižanja realnih prejemkov. Kljub zniževanju vlog prebivalstva so vloge celotnega nebančnega sektorja aprila ostale na enaki ravni kot pred enim letom. Zaradi razdolževanja na finančnih trgih je njihov relativni pomen v virih financiranja bank v obdobju enega leta porastel za 4,5 odstotne točke, na 53%.

Kakovost kreditnega portfelja bank se je po večmesečnem stagniranju aprila ponovno nekoliko poslabšala. Delež terjatev z zamudami nad 90 dni je dosegel 15,2% vseh razvrščenih terjatev. Na višji delež nedonosnih terjatev v bilancah bank je vplival tako porast slabih terjatev, kot visoka stopnja krčenja obsega bilance bank.

Banke so polovico letošnjega bruto dohodka namenile za pokrivanje stroškov oslabitev in rezervacij. V prvih štirih mesecih so banke poslovale z izgubo pred davki v višini 41,5 mio EUR.

3) Svet Banke Slovenije je sprejel Poročilo o poslovanju plačilnih sistemov, 1. kvartal 2013.