Vodilni nosilci gospodarskih politik iz držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope so na konferenci v skupni organizaciji MDS in Banke Slovenije razpravljali o oživljanju rasti posojil

26.09.2014 / Sporočilo za javnost

Guvernerji in viceguvernerji centralnih bank iz držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope ter drugih evropskih držav, visoki predstavniki drugih mednarodnih finančnih institucij in vodilni predstavniki akademske sfere so 25. in 26. septembra 2014 na srečanju v Portorožu razpravljali o možnostih za spodbujanje trajnega oživljanja rasti posojil v regiji. Na konferenci na visoki ravni, ki sta jo skupaj organizirala Mednarodni denarni sklad (MDS) in Banka Slovenije, so udeleženci poudarili pomen ustvarjanja pogojev, s katerimi bi se bilo mogoče izogniti okrevanju gospodarske rasti »brez posojil«, ki je pogosto povezano z daljšimi obdobji počasne rasti gospodarske aktivnosti in zaposlenosti.

V razpravah so udeleženci potrdili, da je zlasti v nekaterih državah gospodarstvo začelo okrevati in se strinjali, da so neposredna tveganja za nastanek nove finančne krize v regiji večinoma omejena. Kljub temu so poudarili, da so v večjem delu regije trenutna rast posojil in gospodarske aktivnosti še vedno nizke ter priznali, da bo potrebno storiti še veliko za to, da bi se močneje in trajneje povečevala. Zato je med udeleženci prevladalo splošno soglasje, da je potrebno nadaljevati s trajnimi prizadevanji na več področjih. 

Udeleženci so menili, da je nadaljnje prizadevanje za sanacijo bilanc bank, gospodinjstev in nefinančnih družb nujno za zagotovitev višje potencialne rasti gospodarstva. Prav tako so ocenili, da bi bilo mogoče rast posojil spodbujati s posebnimi ukrepi, vključno z razvojem domačih kapitalskih trgov, če bi bili ti ukrepi načrtovani tako, da ne bi prišlo do izkrivljanja razmer na finančnih trgih. Udeleženci so obravnavali tudi potencialne učinke zakonodajnih reform ter vpliv prisotnosti tujih bank na kapitalske tokove in rast posojil v državah srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Strinjali so se, da bodo ti učinki na splošno pozitivni ter, da je mogoče tveganja zmanjšati s tesnim usklajevanjem med domačimi organi ter nadzornimi institucijami iz držav, iz katerih prihajajo tuje banke.

Seminar je opozoril na raznolike izzive, s katerimi se spopadajo nosilci gospodarskih politik. Jasno je, da »univerzalne« rešitve ne obstajajo in da bodo potrebna trajna prizadevanja. Soočiti se bo potrebno z vsemi razsežnostmi težav. Zato bo nujno uvajanje reform ter usklajeno delovanje med vladnimi agencijami, centralnimi bankami in drugimi deležniki.

Uvodne besede - Boštjan Jazbec, guverner, Banka Slovenije