CashEDI

Elektronska izmenjava podatkov o gotovinskih transakcijah - CashEDI

 

Sistem CashEDI je skupina priporočil za uporabo standarda GS1 na področju logistike gotovine. Sestavljen je iz priporočil za identifikacijo in priporočil za elektronska sporočila, ki si jih vključeni partnerji izmenjujejo med seboj. Sistem je namenjen hitrejšemu in zanesljivejšemu prenosu podatkov ter možnosti sledljivosti posameznim transportnim enotam.

Standard GS1 pri logistiki gotovine je kot enega izmed dveh standardov pri čezmejni logistiki gotovine potrdila Evropska centralna banka. Banka Slovenije je omenjeni standard v svoje poslovanje uvedla v letu 2013. Od takrat dalje je elektronska izmenjava podatkov o gotovinskih transakcijah z Banko Slovenije mogoča le z uporabo GS1 standarda. Z vzpostavitvijo standarda GS1 je Banka Slovenije omogočila vsem profesionalnim uporabnikom gotovine, da si med seboj ali z Banko Slovenije elektronsko izmenjujejo informacije pri izvajanju transakcij oskrbe trga z gotovino, s čimer se povečujeta učinkovitost in varnost logistike gotovine.

Prav tako je 1. januarja 2017 v veljavo stopil Pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, s katerim je Ministrstvo za notranje zadeve predpisalo, da bo pri evidentiranju ter sledenju posamezni pošiljki gotovine obvezna uporaba standarda ISO/IEC 15459, katerega sestavni del je tudi standard GS1. Uporaba omenjenega standarda je za vse imetnike licenc za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk obvezna po prehodnem obdobju treh let od uveljavitve pravilnika.

Da bi se dosegli čim večji pozitivni učinki standardizacije, Banka Slovenije promovira uporabo standarda tudi pri ostalih deležnikih v logistični verigi, vse do komitentov posameznih poslovnih bank, trgovcev oziroma v celotnem ciklu oskrbe trga z gotovino.

 

Več o CashEDI