Plačilna bilanca – pokazatelj stanja v gospodarstvu in vodilo za nosilce politik

09.03.2023 / Sporočilo za javnost

Plačilna bilanca je pomemben makroekonomski pokazatelj stanja v slovenskem gospodarstvu ter indikator, ki lahko pomaga pri oblikovanju ekonomskih politik, predvsem z vidika spodbujanja konkurenčnosti in krepitve produktivnosti. V plačilni bilanci se ažurno odraža dogajanje v širšem mednarodnem okolju, med drugim dogodki, ki smo jim priča v zadnjih letih: epidemija, prekinitev tokov zaradi vojne, energetska kriza. Zadnji podatki Banke Slovenije kažejo, da so se tokovi plačilne bilance v letu 2022 okrepili, Slovenija pa je po desetih letih presežka v tekočem delu plačilne bilance zabeležila primanjkljaj.

Na dogodku bomo izpostavili pomen, razloge in posledice gibanj v plačilni bilanci ter poskušali odgovoriti na nekatera vprašanja:

  • Kaj je najbolj vplivalo na tokove v posameznih delih plačilne bilance?
  • Kako se v njih odražajo aktualne ekonomske razmere?
  • Kaj ti podatki pomenijo za konkurenčnost našega gospodarstva?
  • Kako se lahko odzove finančni sistem?
  • Kako lahko ti podatki koristijo nosilcem ekonomske politike?

Na vprašanja bomo skušali odgovoriti na razpravi z naslovom Plačilna bilanca – pokazatelj stanja v gospodarstvu in vodilo za nosilce politik, ki jo organiziramo v Banki Slovenije v torek, 28. marca 2023, od 10. do 12. ure.

Dogodek bomo začeli z nagovorom guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta, najnovejše podatke o plačilni bilanci pa bo predstavila Irena Drmaž, direktorica oddelka Finančna statistika Banke Slovenije, ki bo tudi povezovala razpravo.

Osrednji del dogodka bo razprava, na kateri bodo sodelovali:

  • Maja Bednaš, direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj,
  • Črt Kostevc, predstojnik katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani,
  • Tomaž Smrekar, generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije, in
  • Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke.

Dogodek bo potekal v prostorih Banke Slovenije, omogočen bo tudi neposredni video prenos (https://youtube.com/live/HT479SxPRxQ). Udeležba je brezplačna. 

Vljudno vabljeni!

Življenjepis govorcev:

 

Mag. Maja Bednaš je leta 1992 diplomirala in leta 2005 magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja analize ekonomskih politik v Evropski uniji. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je zaposlena od leta 1998. V tem času je med drugim vodila projekt priprave pomladanske in jesenske napovedi gospodarskih gibanj ter od leta 2001 sektor za makroekonomske analize in politiko. Od leta 2005 do konca novembra 2018 je bila namestnica direktorja UMAR, vodila in koordinirala je delo, povezano s spremljanjem tekočih gospodarskih gibanj, analizo ekonomskih politik ter usklajevanjem makroekonomskih in strukturnih politik. Od decembra 2018 vodi urad, sprva kot v. d. direktorja, 6. junija 2019 pa je nastopila mandat direktorice UMAR.

 

Črt Kostevc je redni profesor mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, predstojnik Katedre za Mednarodno ekonomijo in poslovanje ter raziskovalec na raziskovalnem centru VIVES v Leuvnu (Belgija). Raziskovalno se ukvarja z analizo mednarodne trgovine na ravni podjetij, dinamiko razvoja podjetij, vlogo inovacijske dejavnosti, produktivnostjo in tujimi neposrednimi investicijami. Je član mednarodnih raziskovalnih skupin ISGEP, ETSG, FREIT in NEED.

 

Tomaž Smrekar je generalni direktor Statističnega urada RS. V več kot 30-letni karieri je deloval kot statistik na področju trga dela, pozneje pa kot vodja oddelka trga dela, vodja sektorja demografskih in socialnih statistik ter vodja sektorja za posredovanje statističnih podatkov. Vodil je številne pomembne projekte, kot so uvedba ključnih anket o trgu dela, izvedba popisa prebivalstva in gospodinjstev 2002, vzpostavitev sistema, ki je raziskovalcem omogočil dostop do mikropodatkov, ter priprava informacijske varnosti na SURS.V veliki meri je sodeloval z akademsko sfero in v številnih medresorskih skupinah na ravni države, v mednarodnem okolju pa je deloval pri pripravi evropske statistične zakonodaje. Bil je tudi strokovni preglednik Evropskega statističnega sistema.

 

Anita Stojčevska ima močno finančno ozadje, saj je del SKB banke od leta 1995. Od leta 2019 je glavna izvršna direktorica in članica upravnega odbora SKB banke. Od začetka svoje kariere je opravljala več odgovornih funkcij v banki, predvsem na komercialnem področju. Od leta 2011 kot članica vodstva sooblikuje strategijo banke. Njeno poslanstvo je graditi zaupanje strank ter uresničevati njihove projekte. Zaposlenim v banki pomaga pri rasti in razvoju njihove poklicne kariere. Delo v mednarodnem okolju ji daje neprecenljive izkušnje. Je spretna, racionalna in k rezultatom usmerjena menedžerka z dobrimi komunikacijskimi, pogajalskimi in odločevalskimi sposobnostmi. Z aktivnim sodelovanjem na strokovnih srečanjih in konferencah bogati poslovno okolje. Je prejemnica nagrade Artemida 2021, ki jo Združenje Manager podeljuje vodilnim menedžerkam.