Nacionalna skupina deležnikov za tržno infrastrukturo za plačila

Nacionalna skupina deležnikov za tržno infrastrukturo za plačila (v nadaljevanju: NSD AMI-Pay) zagotavlja platformo, prek katere lahko nacionalna skupnost razpravlja, se posvetuje, sodeluje in se vključi v delo Svetovalne skupine za tržno infrastrukturo za plačila (ang. Advisory Group on Market Infrastructures for Payments; v nadaljevanju: AMI-Pay) ter se zaveže k izvedbi vsem deležnikom sprejemljivih aktivnosti na področju plačil. NSD AMI-Pay kot povezovalno telo slovenskih deležnikov do Evrosistema podaja predloge in izraža svoja stališča v zvezi z zadevami, ki jih obravnava AMI-Pay.

NSD AMI-Pay je vzpostavljen s ciljem podpirati nadaljnjo integracijo slovenskega finančnega trga z evropskim na področju plačil ter svetovati glede delovanja in integracije tržnih infrastruktur za plačila v okviru Evrosistema in z njimi povezanih projektov.

NSD AMI-Pay nadomešča in ob upoštevanju izhodišč za delovanje nacionalnih skupin deležnikov, kot jih je potrdil AMI-Pay, nadgrajuje nekdanje pristojnosti Nacionalne skupine uporabnikov plačilnega sistema TARGET2-Slovenija (NSU-T2). Pristojnosti, aktivnosti in način delovanja NSD AMI-Pay so natančneje opredeljeni v mandatu in poslovniku.

Sodelujoči v NSD AMI-Pay:

  • Banka Slovenije,
  • Ministrstvo za finance,
  • Združenje bank Slovenije,
  • KDD d. d.,
  • Bankart d. o. o.,
  • banke in hranilnice.