Sanacija bank 2013/2014

V poglavju so zbrana poročila in druge publikacije, povezane z ukrepi, sprejetimi za stabilizacijo bančnega sistema v letih 2013 in 2014.

Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016

Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016

V poročilu so podrobneje predstavljeni ukrepi, izvedeni v Factor banki in Probanki od septembra 2013 s ciljem preprečitve negativnih učinkov na stabilnost finančnega sistema v Republiki Sloveniji, preprečitve posledic stečaja obeh bank in za zavarovanje vlog vseh navadnih upnikov v celotnem bančnem sistemu.

Preberi več
Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015

Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015

Državni zbor je na seji 30. 1. 2015 s Sklepom priporočil Banki Slovenije, da v roku 30 dni pripravi in posreduje informacijo o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj pregledanih bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja, o učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank. Banka Slovenije je poročilo zaradi aktualnih razprav v Državnem zboru dopolnila še z informacijo o sanaciji bank v letih 2013 – 2014.

Preberi več

Gradiva, povezana s skrbnim pregledom bank 2013/14

Zbrana gradiva podrobneje predstavljajo izveden skrbni pregled bančnega sistema leta 2013 in ukrepe, sprejete za stabilizacijo bančnega sistema v Republiki Sloveniji. Dodatni dokumenti, denimo odločbe o izrednih ukrepih, so objavljene na spletni strani Pregledi po letih - 2013.

Preberi več