Sestanek ministra za finance in guvernerja Banke Slovenije

11.07.2003 / Sporočilo za javnost

V petek, 11.07.2003, sta se prvič sestala minister za finance in guverner Banke Slovenije s sodelavci zaradi dogovora o koordinaciji aktivnosti v zvezi s sodelovanjem Republike Slovenije v evropskem mehanizmu menjalnih tečajev (ERM 2).

Po seznanitvi s postopki in predvidenim vključevanjem držav pristopnic v redno proceduro koordinacije ekonomskih politik in javnofinančnega nadzora po njihovem vstopu v EU so se prisotni dogovorili, da bodo priprave na vstop v ERM 2 potekale tako, da bo možen vstop Slovenije v ta mehanizem v letu 2005. S tem v zvezi so se dogovorili za pripravo ustreznih akcijskih načrtov v Banki Slovenije in na Ministrstvu za finance.

Ugotovili so, da obstaja usklajenost pogledov na vplive strukturnih dejavnikov pri delovanju denarne in drugih politik, katerih rešitev je pomembna za vzdržno konvergenco v obdobju sodelovanja v ERM 2. Ocenili so, da bo v tem pogledu ključno leto 2004. Minister za finance in guverner Banke Slovenije sta se dogovorila, da bo usklajevanje priprav na vstop v ERM 2 potekalo kontinuirano.