Sporočilo za javnost - Zaključek obiska Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji

28.03.2017 / Sporočilo za javnost

Od 15. do 28. marca 2017 je Slovenijo obiskala redna misija Mednarodnega denarnega sklada (MDS). 

MDS v skladu s IV. členom Statuta MDS praviloma enkrat letno vodi posvetovanja s svojimi članicami. Namen teh posvetovanj je, da se pregledajo zadnja gospodarska gibanja, delovanje finančnega sektorja in bančnega sistema ter izzivi za prihodnje. Predstavniki MDS, ki jih je vodil Nikolay Kirov Gueorguiev, so se v času misije v Sloveniji srečali s predstavniki Banke Slovenije, ministrstva za finance, drugih resornih ministrstev, UMAR, državnega zbora, bančnega sektorja in sindikatov.

Zaključna izjava obiska MDS je objavljena na spletni strani MDS: http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/03/28/mcs032817-slovenia-staff-concluding-statement-of-the-2017-article-iv-mission

Prevod v slovenščini: Slovenija: Zaključna izjava misije v letu 2017 skladno s IV. členom

Z leve: Gorazd Renčelj (Ministrstvo za finance), Irena vodopivec Jean (Banka Slovenije), Nikolay Kirov Gueorguiev (MDS).