Zaključeno dijaško tekmovanje Generacija €uro

16.04.2012 / Sporočilo za javnost

Evropska centralna banka (ECB) in enajst nacionalnih centralnih bank Evroobmočja, med njimi tudi Banka Slovenije, je v šolskem letu 2011/2012 organiziralo srednješolsko tekmovanje Generacija €uro. 

Prvi generaciji mladih, ki so odrasli z evrom, je to tekmovanje ponudilo priložnost, da se interaktivno seznanijo z denarno politiko v območju enotne valute in njenim vplivom na gospodarstvo ter poglobijo svoje razumevanje o delu centralne banke.

V Sloveniji je tekmovalo 11 ekip iz naslednjih srednjih šol: ESIC Kranj – Gimnazija (mentorica Irena Podpečan), II. gimnazija Maribor (mentorica Lidija Kodrin), Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica (mentorici Janja Jerončič in Elda Levpušček), Šolski center Postojna (mentor Uroš Turk), Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje (mentorica Marija Sakelšek), Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana (mentorica Helena Fortič), Gimnazija Bežigrad Ljubljana (mentorica Karin Jerman) in Srednja šola Kočevje (mentorica Nataša Tekavec).

Dne 12 4. 2012 je v Banki Slovenije potekal zaključni krog tekmovanja. Zmagala je ekipa Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šola Ljubljana, ki se bo udeležila zaključne slovesnosti v ECB v Frankfurtu, kjer bo člane ekipe sprejel predsednik ECB. Vse ekipe je osebno pozdravil in nagovoril dr. Marko Kranjec, guverner Banke Slovenije.

Vse sodelujoče ekipe so v vseh fazah tekmovanja pokazale visoko raven razumevanja in poznavanja sicer zahtevne problematike denarne politike Evroobmočja, kar je zasluga vseh sodelujočih – prizadevnih in aktivnih dijakov ter odličnih mentorjev.  

Fotografija je v prilogi.